Ta bort obehöriga versioner

Adobe har angett att vissa äldre programversioner inte får användas.

Ta bort obehöriga program och paket

För att se till att alla slutanvändarenheter bara har auktoriserade programversioner ska du ta bort obehöriga versioner och sedan installera eller distribuera auktoriserade versioner. Följ de här stegen om du vill se om ett visst paket har distribuerats och avgöra om användarna har obehöriga versioner.

tabellen i slutet av det här dokumentet finns en fullständig lista med auktoriserade och obehöriga programversioner.

Ta bort alla obehöriga versioner

Adobe rekommenderar att du hämtar och distribuerar det OS-specifika paketet till alla dina slutanvändardatorer:

macOS

Windows 64 bitar

Windows 32 bitar

Ovanstående paket är ett specialpaket som identifierar och tar bort obehöriga versioner av program på datorer där paketet distribueras. Hämta paketet för ditt operativsystem och distribuera det sedan till slutanvändarenheterna.

Obs!

Avinstallationspaketet avinstallerar inte följande programversioner. Du måste avinstallera dessa programversioner från slutanvändardatorerna manuellt:

 • Photoshop 13
 • InDesign 8
 • Premiere Pro 6
 • After Effects 11
 • Animate 12
 • Adobe Audition 5
 • Lightroom 5
 • Prelude 1
 • SpeedGrade 6
 • Adobe Captivate 2017
 • Adobe Media Encoder 7 och 6
Viktigt:

För att vara säker på att filassociationer och användarinställningar på slutanvändarenheterna behålls, måste du först ta bort obehöriga versioner innan du installerar eller distribuerar auktoriserade versioner.

Distribuera auktoriserade versioner

Utifrån hur du distribuerar program i organisationen väljer du någon av följande metoder för att distribuera och installera auktoriserade versioner:

 • Om slutanvändarna har installerat program via Creative Cloud-datorprogrammet måste de installera auktoriserade versioner.
 • Om du paketerar och distribuerar produkter till slutanvändarna går du till Admin Console och skapar paket som innehåller de auktoriserade versionerna. Sedan distribuerar du paketen till slutanvändarenheterna.
 • Om du fortfarande använder serienummerlicensiering använder du Creative Cloud Packager för att skapa och distribuera nya paket som innehåller de auktoriserade versionerna.

Obs! Admin Console, Creative Cloud Packager och Creative Cloud-datorprogrammet omfattar bara de auktoriserade versionerna.

Vi rekommenderar att du tar bort befintliga paket som innehåller obehöriga versioner för att förhindra oavsiktlig distribution.

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

Lista över auktoriserade och obehöriga versioner

Om en produkt inte finns i tabellen nedan fortsätter alla versioner att vara auktoriserade.

Produkt

Auktoriserade större produktversioner och -uppdateringar

Obehöriga större produktversioner och -uppdateringar

After Effects

Creative Cloud 17, Creative Cloud
16, Creative Cloud 15 

Creative Cloud
 14, Creative Cloud
13, Creative Cloud
12, 11 

Animate

Creative Cloud
 20, Creative Cloud
19, Creative Cloud
18 

Creative Cloud
 16, Creative Cloud
15, Creative Cloud
14, Creative Cloud
13, 12 

Adobe Audition

Creative Cloud
 13, Creative Cloud
12, Creative Cloud
11 

Creative Cloud
 10, Creative Cloud
9, Creative Cloud
8, Creative Cloud
7, Creative Cloud
6, 5 

Adobe Bridge

Creative Cloud
 10, Creative Cloud
9, Creative Cloud

Creative Cloud
 7, Creative Cloud
6  

Adobe Captivate

Adobe Captivate 2019, Adobe Captivate 2017 (10.0.1)

Adobe Captivate 2017 (10.0.0)

InDesign

Creative Cloud
 15, Creative Cloud
14, Creative Cloud
13, Creative Cloud
12, Creative Cloud
11, Creative Cloud
10

Creative Cloud
 9, 8  

Lightroom Classic

Creative Cloud
 9, Creative Cloud
8, Creative Cloud
7, Creative Cloud
6.14 som hämtats efter 2019-03-13

Creative Cloud
 6, Creative Cloud
5, Creative Cloud
4

Adobe Media Encoder

Creative Cloud
 14, Creative Cloud
13, Creative Cloud
12 

Creative Cloud
 11, Creative Cloud
10, Creative Cloud
9, Creative Cloud
8, Creative Cloud
7, 6 

Prelude

Creative Cloud
 9, Creative Cloud
8, Creative Cloud

Creative Cloud
 6, Creative Cloud
5, Creative Cloud
4, Creative Cloud
3, Creative Cloud
2, 1  

Premiere Pro

Creative Cloud
 14, Creative Cloud
13, Creative Cloud
12 

Creative Cloud
 11, Creative Cloud
10, Creative Cloud
9, Creative Cloud
8, Creative Cloud
7, 6 

Photoshop

Creative Cloud
 21, Creative Cloud
20, Creative Cloud
19, Creative Cloud
18.1.7

Creative Cloud
 18.1.6 och tidigare versioner, Creative Cloud
17, Creative Cloud
16, Creative Cloud
15, Creative Cloud
14, 13

SpeedGrade

Den här produkten har utgått.

Creative Cloud
 9, Creative Cloud
8, Creative Cloud 7, 6 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto