ReferenceError: Error # 1065: Variabel {klassnamn} definieras inte när du kompilerar i Animate

Fel som publicerar, exporterar och testar en film

När du publicerar, exporterar och testar en film i Flash CS4 Professional, får du följande utdatafilfönsterfel:

”ReferenceError: Error # 1065: Variabel {klassnamn} definieras inte”.

Flash CS4 Professional kompilatorn skiljer sig något från tidigare versioner. Om två klasser har samma namn, eller om huvuddokumentklassen är samma som namnet på ett importerat klassen kommer det här felet genereras vid kompileringen.

Om till exempel den huvudsakliga FLA-FILEN heter Calendar.fla när en kalenderdokumentklass ska genereras automatiskt vid kompilering (eller du kan skriva en själv, och ange den i publiceringsinställningar).

I det här fallet kan du inte ha en annan mapp eller en klass med namnet Kalender i klassökvägen. Till exempel kommer att ha en dokumentundermappstruktur t.ex. Calendar.DateController.as gå fel # 1065 vid kompileringen.

Tillfällig lösning: Använd unika klass och mappnamn

Se till att ingen klass eller mapp i dokumentets klassökväg har samma namn som originaldokumentet klass. I ovanstående exempel är att byta namn på kalendermappen till Calendar2 tillräckligt med som löser problemet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto