Flash Professional CC 2015 | Versionsinformation

Välkommen till Adobe® Flash Professional CC version 2015. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen och uppdateringar som inte ingår i dokumentationen för Flash Professional.

Flash Professional CC version 2015

2015 års version av Flash Professional CC innehåller följande funktioner och förbättringar:

 • Nytt benverktyget för att skapa IK-animeringar
 • Möjlighet att importera H.264-videofilmer med ljud
 • Exportera bitmappar som Sprite-mallar
 • Penselskalning som baseras på scenens zoomnivå
 • Universell dokumenttypskonverterare
 • Förbättrade arbetsflöden för ljud
 • Förbättrad rörelseredigerare
 • Panellåsning
 • Stöd för kodfragment för WebGL
 • Förbättringar av SDK för anpassade plattformar och exempelplugin-program
 • Integrering av AIR SDK 17.0, Flash Player 17.0 och de senaste CreateJS-biblioteken.
 • Optimeringar av Spara-funktionen
 • Optimering av automatisk återställning
 • Bibliotekssökning via länkningsnamn
 • Ordnad import av GIF-filer till biblioteket
 • Invertera markering
 • Klistra in och skriv över bildrutor
 • Återställ tidslinjezoomning till standardnivå
 • Mer information om de här funktionerna finns i Nya funktioner i korthet | Flash Professional CC 2015.

Utförlig dokumentation finns i hjälpen för Flash Professional.

Systemkrav

Information om de senaste systemkraven finns på http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_se.

Utöver systemkraven för Adobe Flash Professional CC kan program som skapats med AIR for iOS endast köras på enheter med stöd för iOS 4.2 eller senare samt i tredje och fjärde generationens iPod Touch, iPhone 3GS, 4, 4S och 5, och i iPad 2 & 3.

Program som skapats och publicerats från Flash Professional CC för Android-plattformar kan köras på enheter med Googles operativsystem Android™ 2.3 eller senare.  En lista med de senaste certifierade enheterna finns på www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/.

Obs! MAC OSX 10.6 stöds inte i Flash Professional CC (2014).

Installationsanvisningar

Du hittade detaljerade anvisningar om installation på installationssidan 
http://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/help/install-apps.html

Utvärderingsversioner

Utvärderingsversioner på Creative Cloud är ”try and buy”, vilket betyder att du kan utvärdera enskilda produkter eller utgåvor och sedan omvandla den installerade testversionen till en fullständig version. Du kan när som helst omvandla utvärderingsversionen till en fullständig version genom att registrera en prenumeration. Du måste vara online och inloggad med ett Adobe ID för att kunna börja använda den kompletta versionen.

SDK för anpassade plattformar och exempelplugin-program

Du kan hämta SDK för anpassade plattformar och exempelplugin-program på Aktivera stöd för anpassade plattformar.

Hämta och installera tillägg

På Adobes webbplats för tillägg hittar du ett stort urval tillägg för Creative Cloud-produkterna. Besök sidan för Flash Pro på https://creative.adobe.com/addons?pp=FLPR om du vill hämta och installera användbara tillägg för Flash Professional CC. 

Licensavtal

Internet-anslutning, Adobe ID och ett godkännande av licensavtalet är ett krav för att aktivera och använda produkten. Produkten kan vara integrerad med eller tillåta åtkomst till vissa Adobe-tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Tjänsterna från Adobe är endast tillgängliga för användare som är 13 år och äldre, och för dessa krävs ytterligare användarvillkor och att Adobes Onlinesekretesspolicy godkänns ( http://www.adobe.com/se/aboutadobe/legal.html). Program och tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och de kan förändras eller avbrytas utan föregående varning. Extra avgifter eller medlemskapsavgifter kan i vissa fall krävas.

Onlineresurser

Kontakta oss

Läs mer om den senaste utvecklingen av Flash Pro, smarta tips och råd samt information om webbinarier och evenemang på bloggen för Adobe Flash Professional: http://blogs.adobe.com/flashpro/

Rapportera problem och skicka förslag på nya funktioner

Om du vill skicka in förslag på nya funktioner och buggrapporter för Flash Professional skickar du ett e-postmeddelande till oss genom att fylla i följande formulär:  http://www.adobe.com/go/wish_se/

Flash Professional CC och Android Market

Flash Professional CC har stöd för publicering av AIR-program för Android, vilket innebär att utvecklare kan skapa program för Google Play.  Som utvecklare måste du ha ett konto hos Google Play om du vill publicera dina program där.  Du hittar mer information på http://market.android.com/publish, där du också kan skapa ett konto.

Krav för Apple App Store

Utvecklare kan skapa program med AIR for iOS och publicera dem hos Apple App Store. Detta kräver dock att utvecklaren är medlem i iOS Developer Program och följer riktlinjerna för programmet.

Det krävs ett utvecklarcertifikat från Apple om du ska kunna testa och distribuera program för iOS. Apple publicerar information om sina utvecklarprogram på http://developer.apple.com/ios/.

Den senaste informationen om Adobe AIR-versioner finns på http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_se.

Kända fel

 • SVG-export och publicering misslyckas om du försöker exportera eller publicera till en UNC-nätverksplats.
 • Problem med penseln på grafiska ritplattor när programmet flyttas från skärm 1 till skärm 2 i en konfiguration med två skärmar.
 • En förskjutning skapas när du ritar med penseln om Cintiq är den primära bildskärmen.
 • Om du använder delmarkeringsverktyget för att arbeta med två olika IK-former och klickar på benet utan att markera IK-formen skapas ett långt ben.
 • Rutnätet försvinner när du arbetat inuti en symbol vid zoomnivåer på 400 % eller mer.
 • Export av filmer med 256 färger angivet i dialogrutan Exportera GIF genererar felaktiga GIF-utdata.
 • Symboler med Cachelagra som bitmapp angivet i WebGL återges felaktigt i Firefox.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto