Juridiska villkor och information om upphovsrätt

Lär känna de villkor du behöver känna till innan du skickar ditt innehåll till Adobe Stock. 

Integritetsskydd och publicitetsrätt 

Integritetsskydd är en persons rätt att bli lämnad ifred, och publicitetsrätten är en persons rätt att kontrollera den kommersiella användningen av sitt namn och sin avbild.

Publicitets- och integritetsrättigheter innebär att du, innan du skickar in innehåll med någon identifierbar person eller röst, måste inhämta deras tillstånd i form av en undertecknad modellrelease. I aktuella fall behöver du också en undertecknad egendomsrelease från ägaren av en fastighet eller ett föremål som förekommer i ditt innehåll. (Observera att reglerna är olika för illustrativt redaktionellt innehåll.)

Varumärken och utstyrsel 

Ett varumärke är en uppsättning ord, en logotyp eller en symbol som identifierar ett företag, ett varumärke, en produkt eller en tjänst exklusivt. Utstyrseln är en sorts varumärke som avser utseendet eller designen av en produkt eller dess förpackning.

Utstyrseln kan omfatta en karakteristisk form eller färg. UPS Shield-logotypen och den bruna färgen på UPS leverantörers uniform och bilar anses alla vara en utstyrsel som tillhör United Parcel Service, Inc.

Adobe Stock tar inte emot innehåll som avbildar varumärken eller utstyrsel, så ta bort alla varumärkesskyddade symboler eller föremål från dina foton, videor och andra bidrag. (Observera att reglerna är olika för illustrativt redaktionellt innehåll.)

Upphovsrätt

Alla uttryck för en idé i ett fysiskt medium – som en dikt, en arkitektonisk design, ett fotografi, en video eller en målning – är skyddat av upphovsrätt. En person som äger ett upphovsrättsskyddat verk har exklusiv rätt att distribuera, reproducera, offentligt framföra och modifiera det – och att tilldela några eller alla av dessa rättigheter till kunder.

Genom att skicka in innehåll till Adobe Stock försäkrar du oss att du äger eller har en licens till upphovsrätten för själva innehållet. Du kommer att licensiera ditt innehåll till Adobe enligt Adobe Stock Contributor-avtalet, och vi vidarelicensierar sedan innehållet till Adobe Stock-kunder via våra Användarvillkor eller specifika nedladdnings-/företagslicensavtal. Läs mer 

När vi granskar inskickade bilder och videor avvisar vi allt som vi vet är en kopia av någon annans verk. Tyvärr kan vi omöjligt känna till alla upphovsrättsskyddade verk i världen. Om du menar att en Adobe Stock Contributors innehåll gör intrång i din upphovsrätt ska du skicka en anmälan om intrång i immaterialrätten till oss. Läs mer

För närvarande tar vi inte emot material med innehåll som är allmän egendom. 

Obs!

Den här artikeln är endast avsedd som information och inte som juridisk rådgivning. Den kan också men behöver inte vara en fullständig överenskommelse om alla tillämpliga immateriella rättigheter i innehållet, beroende på kontext. Kontakta ditt juridiska ombud angående specifika juridiska frågor. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto