Det finns några juridiska termer som ofta förekommer när vi diskuterar stockbilder och -videor. Du sparar både tid och kraft om du vet vad de innebär.

Juridiska termer och upphovsrättens betydelse

Detta är de rättsområden som avgör om Adobe kan licensiera innehåll:

  • Integritetsskydd
  • Varumärke/trade dress
  • Copyright
  • Creative Commons

Nedan visas en beskrivning av vad dessa innebär.

Integritetsskydd

Integritetsskydd innebär att en person har rätt att bli lämnad i fred. Detta är en grundläggande rättighet i länder över hela världen, även om de lagar som skyddar rättigheten kan skilja sig åt. Det innebär också att en person har rätt att bestämma över användningen av sitt namn och utseende i kommersiella sammanhang.

Vid licensiering av stockinnehåll innebär integritetsskydd att du måste ha tillåtelse i form av en undertecknad modellrelease för alla identifierbara personer. Du kan också behöva en undertecknad egendomsrelease från ägaren till den egendom som syns i ditt innehåll. Om du är osäker bör du alltid skaffa en modellrelease eller egendomsrelease som tillåter kommersiell användning av identifierbara personer, platser eller objekt som visas i ditt innehåll. Mer information finns i kraven för modellreleaser och egendomsreleaser

Varumärken och trade dress

Ett varumärke är en uppsättning ord, en logotyp eller en symbol som kan identifiera ett företag, ett varumärke eller produkter och tjänster. Trade dress är en sorts varumärke som vanligen avser utseendet eller utformningen av förpackningen eller själva produkten.

Trade dress kan omfatta en karakteristisk form eller färg. Till exempel är ordet ”UPS”, sloganerna ”What can brown do for you?” och ”United Problem Solvers”, logotypen med UPS-skölden och den särskilda bruna färgen på deras uniformer och bilar varumärken som tillhör United Parcel Service, Inc. (UPS).

Vi godkänner inte inskickat material där varumärken eller trade dress visas, så se till att fullständigt blurra eller ta bort alla varumärkesskyddade symboler och föremål. Delvis borttagning av ett varumärke eller en logotyp är inte ett godtagbart alternativ till fullständig borttagning av varumärken eller logotyper i innehållet du skickar in. Om du vill ha fler exempel på vanliga motiv som är varumärkesskyddade eller omfattas av annan immaterialrätt kan du titta i Kända bildrestriktioner.

Allt som anses vara ett uttryck för en idé i ett fysiskt medium – som en dikt, arkitektonisk design, fotografi, video eller målning – är skyddat av copyright. I Bernkonventionen undertecknade fler än 100 länder ett avtal om att ha ett liknande copyrightskydd.

En ägare av ett copyrightskyddat arbete har ensamrätt att distribuera, reproducera, offentligt framföra eller modifiera arbetet. Ägaren kan också fördela vissa eller samtliga av dessa rättigheter till kunder.

Genom att skicka in innehåll till Adobe Stock försäkrar du oss att du äger eller har en licens till upphovsrätt för själva innehållet. Du licensierar ditt innehåll till Adobe baserat på ett överföringsavtal eller ett avtal för innehållslicenser, till exempel avtalet för medverkande på Adobe Stock. Sedan licensierar vi innehållet till kunderna enligt våra användningsvillkor eller specifika nedladdnings- eller företagslicensavtal. Mer information finns i Användning av ditt innehåll

När vi modererar bilder och videor är vi uppmärksamma på om det inskickade innehållet är en kopia av någon annans innehåll, även om det inte finns någon formell överenskommelse om hur lik en bild kan vara ett befintligt verk som är upphovsrättsskyddat. Om du tror att en medverkandes innehåll gör intrång i din upphovsrätt, skickar du en anmälan om intrång i immaterialrätten till oss. Mer information finns i Användning av ditt innehåll.

Creative Commons-licenser och allmän egendom

Creative Commons-licenser används av innehållsskapare för att ge andra rätt att dela, använda och ändra ett verk som de skapat. Det finns flera olika typer av Creative Commons-licenser. Den viktigaste här är Creative Commons Zero (CC0), där innehållsskaparen avsäger sig upphovsrätten till allmän egendom.

Innehåll i allmän egendom är inte skyddad av upphovsrätt. Det här beror vanligtvis på att upphovsrätten har upphört gälla, att verket är undantaget från upphovsrättsskyddet eller att upphovspersonen avsiktligt har gjort sitt verk till allmän egendom. 

För allmän egendom och Creative Commons Zero-verk är det bara upphovsrätten till verket som saknas. Det kan fortfarande finnas immateriell egendom avbildad i verket, som en modell eller egendom. Upphovsrätten för ett foto av en person som håller en Coca-Cola-flaska kan till exempel avsägas och bli allmän egendom, men Coca-Cola-logotypen, flaskans form och personens porträtt kan inte användas fritt i kommersiellt syfte.

Bild från NASA och ändrad bild från NASA
En bild från NASA (1) och en ändrad bild från NASA som godkänts för Stock (2)

Vanligtvis godkänner vi inte innehåll som är Creative Commons Zero (CC0) eller allmän egendom och som överförs till Adobe Stock-webbplatsen. Ändrade NASA-bilder kan dock vara ett undantag. Vi kan godkänna innehåll som omfattar NASA-bilder som är allmän egendom om innehållet inte avbildar något NASA-varumärke eller någon astronaut eller andra personer, och om det har använts för att skapa ett nytt visuellt verk. I bilden ovan har till exempel en NASA-bild (1) ändrats för att skapa en ny bild (2) som tydligt skiljer sig åt från originalet.

Obs!

Den här artikeln är endast avsedd som information och inte som juridisk rådgivning. Den kan också men behöver inte vara en fullständig överenskommelse om alla tillämpliga immateriella rättigheter i innehållet, beroende på kontext. Kontakta ditt juridiska ombud angående specifika juridiska frågor. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy