Opmerkingen bij de release Adobe Drive 4.2

Welkom bij Adobe Drive 4.2. Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Adobe Drive worden besproken.

Overzicht

Adobe Drive is een product waarmee een systeem voor middelenbeheer naadloos kan worden geïntegreerd met Adobe Creative Suite® 6-toepassingen. Een verbonden server wordt op uw computer weergegeven als een gekoppelde vaste schijf of een netwerkstation. Nadat de verbinding is ingesteld, kunt u op verschillende manieren toegang krijgen tot de bestanden op de server. U kunt hiervoor Windows Verkenner of de Finder in Mac OS gebruiken of de dialoogvensters Openen, Importeren, Exporteren, Plaatsen, Inchecken, Opslaan of Opslaan als in Adobe Photoshop®, Adobe Bridge®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® en Adobe InCopy®.


Adobe Drive 4 bevat twee voorgedefinieerde aansluitingen:

 • De Adobe CQ Digital Asset Management-aansluiting biedt toegang tot Adobe AEM Digital Asset Management (AEM DAM)
 • De CMIS-aansluiting biedt basistoegang tot servers waarop de specificatie CMIS (Content Management Interoperability Services; services voor interoperabiliteit van inhoudsbeheer) is geïmplementeerd.

Adobe Drive kan worden uitgebreid voor ondersteuning van systemen voor middelenbeheer van derden. Leveranciers van systemen voor middelenbeheer kunnen een aangepaste aansluiting voor Adobe Drive leveren voor gebruik van de middelen die zijn opgeslagen in hun opslagplaats. Nadat de aansluiting is aangepast door een DAM-leverancier, wordt de inhoud van het externe DAM-systeem in Adobe Drive weergegeven als een netwerkstation op het bestandssysteem van de gebruiker. Ook worden bepaalde markeringsfuncties in Creative Suite-toepassingen ingeschakeld. Met deze functies kunt u bijvoorbeeld de versiegeschiedenis weergeven of een opmerking voor inchecken toevoegen wanneer u een bestand opslaat. Deze Creative Suite-functies zijn alleen beschikbaar als Adobe Drive en de aangepaste aansluiting van een DAM-leverancier zijn geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Raadpleeg uw leverancier voor middelenbeheer om na te gaan of er een Adobe Drive 4-aansluiting voor het systeem van de leverancier beschikbaar is.

Nieuwe functies in deze release

Deze update biedt belangrijke correcties, updates en verbeteringen, zoals:

 • Een bijgewerkte Adobe Experience Manager DAM-aansluiting die kan worden geïntegreerd met AEM 5.6 DAM en prestatieverbeteringen biedt.
 • Een bijgewerkte CMIS-aansluiting die kan worden geïntegreerd met Alfresco 4.2, IBM FileNet P8 en Microsoft SharePoint 2013.
 • Het submenu van Drive 4 is nu ondergebracht in het contextmenu voor bestanden voor de Finder van Mac OS, waar het thuishoort.
 • Beheerde middelen hebben nieuwe bestandsstatuspictogrammen als ze worden weergegeven in een platformbestandsbrowser (Windows Verkenner of de Finder van Mac OS). De nieuwe pictogrammen geven de DAM-status weer van een bestand dat door de gebruiker is uitgecheckt, dat door een andere gebruiker is uitgecheckt of dat up-to-date is.
 • De prestaties zijn verbeterd wanneer voor het eerst een aantal middelen in Adobe Bridge wordt geladen.
 • Een aantal correcties in AEM DAM 5.6 is van invloed op de functionaliteit van Adobe Drive, waaronder de volgende:
  • U kunt nu middelen van een AEM DAM-server nu uitchecken als de naam is gewijzigd en de versie is bevorderd [3172339]
  • U kunt nu de versiecommentaren weergeven nadat een versie is bevorderd naar de huidige versie [3172341]
  • Versies die in de ondersteunde CS-toepassingen zijn gemaakt, tonen nu de juiste maker in Adobe Bridge en in het dialoogvenster voor de versie [3172348]
  • Versies gaan niet meer verloren bij het verplaatsen van bestanden met meerdere versies naar een andere map in Bridge [3172351]
  • PSD-bestanden waarvan de metagegevens zijn bewerkt in Adobe Bridge of AEM DAM laten de gewijzigde waarden nu correct zien [3172355]
  • De metagegevens over afmetingen voor de door AEM DAM beheerde middelen worden nu correct weergegeven in Adobe Bridge [3183270]
  • Metagegevens over richting worden nu geëxtraheerd bij het invoegen van een JPG-/PSD-bestand in AEM DAM [3351519]

 

Adobe Drive 4.2 installeren

Adobe Drive 4.2 wordt gebruikt in combinatie met Creative Suite-producten (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator en Adobe Bridge). Raadpleeg de systeemvereisten voor Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/nl/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

BELANGRIJK: u kunt Adobe Drive 4.2 alleen installeren als u al een van deze Creative Suite-producten hebt geïnstalleerd.

Als u de software wilt installeren, downloadt u Adobe Drive van:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_nl/

De installatie vereist 500 MB aan beschikbare ruimte op de vaste schijf. U hebt beheerdersrechten nodig om de installatie uit te voeren.
Windows:

 • Pak het installatiepakket uit naar een lokale map.
 • Dubbelklik op het bestand Set-up.exe om het installatieproces te starten.

Mac OS:

 • Dubbelklik op het gedownloade DMG-bestand om een lokaal volume te koppelen in de Finder van Mac OS.
 • Blader naar dit volume en dubbelklik op Install.app om het installatieproces te starten.

De installatie bijwerken

Als u al een eerdere versie van Adobe Drive 4 hebt geïnstalleerd, kunt u deze bijwerken naar de recentste versie.
• U kunt op de koppeling Updates in de gebruikersinterface van Adobe Drive Connect klikken
• U kunt Adobe Application Manager (AAM) gebruiken door Updates te kiezen in het menu Help van een Creative Suite-product, zoals Photoshop
• U kunt updates rechtstreeks downloaden van http://www.adobe.com/nl/downloads/updates/

Adobe Drive 4.2 verwijderen

U kunt als volgt de software verwijderen:

 • In Windows XP gaat u naar Instellingen > Configuratiescherm > Software en selecteert u “Adobe Drive 4.2”. Klik vervolgens op Verwijderen/wijzigen.
 • In Windows 7 gaat u naar Configuratiescherm > Programma's en onderdelen en selecteert u “Adobe Drive 4.2”. Klik vervolgens op Verwijderen/wijzigen
 • In Windows 8 gaat u naar Instellingen > Configuratiescherm > Programma's > Een programma verwijderen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op “Adobe Drive 4” en kies Verwijderen.
 • Ga in Mac OS naar Programma's > Hulpprogramma's > Adobe Installers en dubbelklik op “Verwijder Adobe Drive 4”.

Bekende problemen

De volgende problemen kunnen optreden in deze release. Ga voor de meest recente informatie over bekende problemen naar:
http://helpx.adobe.com/nl/drive.html

 • Raadpleeg de Technische opmerking bij AEM DAM-aansluiting voor informatie over de problemen die zich kunnen voordoen wanneer u verbinding maakt met een AEM- of CQ DAM-server.
 • Raadpleeg de Technische opmerking bij CMIS-aansluiting voor informatie over de problemen die zich kunnen voordoen wanneer u verbinding maakt met een CMIS-server.
 • Als Adobe Bridge is geopend wanneer u via de gebruikersinterface van Adobe Drive Connect verbinding maakt met een server of de verbinding verbreekt, wordt Adobe Bridge meerdere malen op de voor- en achtergrond weergegeven. [3177120]
 • U kunt in Adobe Bridge geen verzameling maken van bestanden die worden beheerd door een verbonden server. [2937176]
 • [Alleen Windows] Als u een bestand hebt geopend en uitgecheckt in InDesign en een andere gebruiker dat bestand hernoemt of verplaatst, wordt een bericht weergegeven dat het bestand is verwijderd. U kunt het bestand daarna niet meer bewerken of inchecken. [2936906]
 • Als u in de offlinemodus van InDesign in een nieuw bestand werkt, kunt u het bestand niet meer openen in InDesign nadat u het naar een andere beheerde map hebt verplaatst. Als u het bestand wilt openen, sluit u InDesign en kopieert u het bestand naar een andere locatie. Start vervolgens InDesign opnieuw en open het bestand vanaf de nieuwe locatie. [3133365]
 • Als u een bijgewerkt beheerd bestand in InDesign opent terwijl u online bent en vervolgens overschakelt naar de modus voor offline bewerken, kunt u het bewerkte bestand niet opslaan. Gebruik Opslaan als om een nieuwe, tijdelijke versie met uw wijzigingen lokaal op te slaan. [3133357]
 • [Alleen Mac OS] Als u een beheerd bestand met slepen en neerzetten wilt verplaatsen van Adobe Bridge naar een InDesign- of Illustrator-document, wordt in het geopende document een tekstkader weergegeven en niet een geplaatst bestand. [3150063]

Klantenservice

De klantenservice van Adobe verschaft productinformatie en biedt assistentie bij verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Ga naar adobe.com en klik op Contact opnemen als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe.

Opties voor ondersteuningslidmaatschappen en technische informatiebronnen

Als u technische hulp nodig hebt bij uw product of informatie wilt over het oplossen van problemen of over de ondersteuningslidmaatschappen die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn, kunt u terecht op http://www.adobe.com/go/support_nl/. Ga buiten Noord-Amerika naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/. Klik op de vervolgkeuzelijst voor het selecteren van een ander land of andere regio, kies een ander land of andere regio en klik op Verder. U kunt ook naast de landnaam bovenaan het scherm op Wijzigen klikken om een ander land of een andere regio te kiezen.

Tot de gratis bronnen voor het oplossen van problemen behoren onder andere de ondersteuningsknowledgebase van Adobe, Adobe-gebruikersforums en Adobe Support Advisor. We zijn voortdurend bezig om nieuwe hulpmiddelen en informatie online beschikbaar te stellen om u te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Als u ontwikkelaar bent en ondersteuning voor de Adobe Drive SDK nodig hebt, kunt meer informatie over ondersteuningsbundels voor ontwikkelaars vinden op:

http://www.adobe.com/nl/support/programs/developer/incidentbundle/

Aanvullende bronnen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?