Opmerkingen bij de release Adobe Drive CC (versie 5.0.1)

Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Adobe Drive worden besproken. Voor een overzicht van de installatievereisten en de functies die zijn geïntroduceerd in Adobe Drive 5, kunt u de opmerkingen bij vorige release raadplegen op:

 http://helpx.adobe.com/nl/drive.html.

In deze release

Adobe Drive CC 5.0.1 biedt oplossingen en integratie met de nieuwste releases van andere Adobe-producten, zoals Adobe Bridge, Illustrator®, InDesign® en InCopy®. De belangrijkste oplossingen en verbeteringen omvatten onder andere:

 • Ondersteuning voor 64-bits Windows-systemen.
 • De gebruikersinterface reageert beter bij het werken met grote bestanden op AEM DAM-systemen.
 • Betere prestaties bij het downloaden van grote bestanden (bijvoorbeeld 350 MB en groter) vanaf AEM DAM-systemen die in de cloud worden gehost.
 • Bestanden waarvan de naam speciale tekens bevat, kunnen nu op een AEM DAM-server worden opgeslagen en de bestandsnamen worden correct weergegeven. [3627367, 3385384]
 • Als een andere gebruiker een nieuwe versie van een document op een AEM DAM-server incheckt terwijl u het document hebt geopend, is het niet meer nodig expliciet de betreffende versie weer te geven om de wijziging te zien. [3367382]
 • In Adobe Drive worden bestandsnamen met dubbel-bytetekens en diakritische tekens correct verwerkt wanneer de bestanden worden in- en uitgecheckt bij AEM DAM-systemen. [3627481]

Opgelost in toepassingsreleases

De volgende problemen die als fouten met Adobe Drive zijn gerapporteerd, zijn verholpen met nieuwe of patchreleases van de hosttoepassingen. Mogelijk moet u een upgrade voor de hosttoepassing uitvoeren voordat de oplossing van kracht wordt.

 • Er is een update voor Adobe Bridge CC beschikbaar. Deze update moet u installeren. Zonder de update loopt Adobe Bridge vast tijdens het starten of afsluiten wanneer u de toepassing wilt gebruiken met Adobe Drive. [3542081]
 • Met de CC-release van InCopy loopt de toepassing niet langer vast wanneer een toewijzingsbestand wordt geopend met Adobe Drive. [3587212]

Bekende problemen

De volgende problemen kunnen optreden in deze release. Ga voor de meest recente informatie over bekende problemen naar:
http://helpx.adobe.com/nl/drive.html

 • Omdat deze release 64-bits Windows-platformen ondersteunt, kan er een installatieprobleem optreden wanneer een aangepaste aansluiting van derden wordt gebruikt met een 64-bits Windows-systeem. Controleer of de insteekmodule voor de aansluiting correct is geïnstalleerd in de juiste map: C:\Program Files\Common Files\Adobe\AD4ServiceManager\Plugins\.
  • Mogelijk is de insteekmodule voor de aangepaste aansluiting geïnstalleerd op de 32-bits compatibiliteitslocatie bij C:\Program Files (x86)\
  • De insteekmodule moet nu zijn geïnstalleerd op de standaardlocatie bij C:\Program Files\
   De insteekmodule kan zich op beide locaties bevinden, maar er moet een exemplaar zijn geïnstalleerd op de standaardlocatie.
 • [3560232] Nadat u middelen hebt bewerkt en opgeslagen in Illustrator of Photoshop, verschijnt het foutbericht: “Dit bestand is buiten Illustrator gewijzigd. Wilt u doorgaan?” of “De schijfkopie van [bestandsnaam] is gewijzigd sinds u deze voor het laatst hebt geopend of opgeslagen. Wilt u deze toch opslaan?”. U kunt dit bericht zonder problemen negeren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online