Overzicht van nieuwe functies - 2014

De 2014-release van Adobe® Flash Professional® CC biedt een ontwerpomgeving voor het maken van animatie en multimedia-inhoud voor het web, zodat visual designers interactieve ervaringen kunnen maken die consistent worden weergegeven op desktops en mobiele apparaten. Lees verder voor een snel overzicht van de nieuwe functies die beschikbaar zijn sinds de nieuwste update van Flash Professional CC en voor koppelingen naar andere bronnen die meer informatie bieden.

De Adobe Flash Professional CC 2014-update voor juli 2014 maakt de WebGL-runtime-API (Web Graphics Library) beschikbaar waarmee u interactiviteit kunt toevoegen aan uw WebGL-animaties door de elementen in een scène te wijzigen en het afspelen ervan te controleren. 

Adobe Flash Professional CC 2014 | Release van februari 2015

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Release van februari 2015

Met de update van februari 2015 van de Flash Professional CC 2014-release kunt u 64-bitversies van binaire bestanden in een pakket plaatsen dat voldoet aan de Apple®-vereisten die met ingang van 1 februari 2015 van kracht zijn. Met AIR 16.0 for iOS kunt u 64-bitversies van binaire bestanden genereren via de optie Sneller verpakken inschakelen op het tabblad Implementatie van het dialoogvenster AIR for iOS-instelling. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Opmerking: Aangezien AIR 16.0 nog niet is uitgebracht voor Android, is de gedeelde runtime niet beschikbaar voor deze versie. U kunt de ingesloten AIR-runtime gebruiken voor Android-toepassingen.

Zie Verpakkingstoepassingen voor AIR voor iOS voor meer informatie over het verpakken van AIR voor iOS.

HTML5 Canvas-optimalisatie

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Release van februari 2015

Deze release biedt u optimale uitvoer voor het HTML5 Canvas-documenttype doordat ongebruikte media-items zoals geluid en bitmaps die in de bibliotheek aanwezig zijn, niet worden geëxporteerd. Deze instelling is standaard ingeschakeld. Dat betekent dat alle ongebruikte media zonder koppelingen niet wordt geëxporteerd en alleen media-items (geluid, bitmaps) die op het werkgebied worden gebruikt, ook worden opgenomen in het uitvoerbestand. Dit resulteert in aanzienlijk kleinere uitvoerbestanden, vooral als de bibliotheek een groot aantal ongebruikte media-items bevat.

Flash Professional CC zal de volgende items in uw HTML5 Canvas-bibliotheek niet exporteren:

 • Alle ongebruikte bibliotheekitems, zoals symbolen, geluiden en bitmaps zonder koppelingen
 • Onderdelen op gidslagen
 • Onderdelen op de verborgen laag, indien de optie 'Verborgen lagen opnemen' is uitgeschakeld in de publicatie-instellingen
 • Onderdelen op ongebruikte frames van grafische symbolen  

Als uw inhoud onderdelen bevat die in een van de bovenstaande categorieën vallen, optimaliseert Flash Professional de grootte van uw gepubliceerde uitvoerbestand door alle ongebruikte en verborgen items weg te laten.

Voor meer informatie over deze functie gaat u naar Een HTML5 Canvas-document maken en publiceren.

Audio splitsen

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Release van februari 2015

U kunt streamingaudio die op de tijdlijn is ingesloten, opsplitsen met het contextmenu Audio splitsen. Met de functie Audio splitsen kunt u de audio op het juiste punt pauzeren en weer afspelen vanaf een later frame op de tijdlijn.

Een audioclip splitsen op uw tijdlijn:

 1. Selecteer Bestand > Importeren > Importeren naar bibliotheek. 
 2. Selecteer de audioclip en importeer de clip naar de bibliotheek. 
 3. Maak een nieuwe laag op uw tijdlijn en voeg de clip toe aan deze laag. 
 4. Selecteer het synchronisatietype Streaming onder Eigenschappen > Geluid.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het frame waar u de audio wilt splitsen en klik op Audio splitsen. 
Zie Geluiden gebruiken in Flash Voor meer informatie over het splitsen van audio.

Ondersteuning voor maskers in SDK van aangepaste platforms

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Release van februari 2015

Deze release biedt ondersteuning voor maskers in de service IFrameCommandGenerator. Voordat deze functie kan werken, moet de insteekmodule de functies implementeren van de nieuwe interface ITimelineBuilder2 die is gebaseerd op de bestaande ITimelineBuilder-interface. 

Download het bestand CustomPlatformSupport_Eshwar_M04.zip van het gedeelte Downloads om aan de slag te gaan met de nieuwe SDK-ondersteuning voor aangepaste platforms en de voorbeeldinsteekmodule.

Voor meer informatie over het gebruik van de SDK voor aangepaste platforms gaat u naar Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Oktober-release

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober-release

De Flash Professional CC 2014 Oktober-release biedt u de ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms die u zal helpen de mogelijkheden van het krachtige Flash-platform uit te breiden naar aangepaste indelingen die niet native worden ondersteund door Flash. De API's voor ondersteuning voor aangepaste platforms en de voorbeeldcode in de ontwikkelingskit helpen u om insteekmodules te maken voor nieuwe indelingen en deze te distribueren via de Adobe Add-ons-website. Gebruikers kunnen de juiste insteekmodule voor hun publicatievereisten downloaden van de Adobe Add-ons-pagina, de insteekmodule installeren met Flash Professional CC 2014 en beginnen met het maken en publiceren van creatieve middelen. 

Zie Ondersteuning voor aangepaste platforms voor meer informatie over ondersteuning voor aangepaste platforms.

Als u wilt leren hoe u een insteekmodule kunt maken met de ontwikkelingskit voor ondersteuning voor aangepaste platforms raadpleegt u Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen.

Voor instructies over het downloaden, installeren en gebruiken van insteekmodules voor ondersteuning voor aangepaste platforms raadpleegt u Werken met insteekmodules de voor ondersteuning voor aangepaste platforms

Voor volledige brondocumentatie voor API's voor ondersteuning voor aangepaste platforms zie Bron voor API voor ondersteuning voor aangepaste platforms.

Animatiehulplijn

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober-release

De animatiehulplijn in Adobe Flash Professional CC helpt u nu om de door u gemaakte animatie te verbeteren door een pad te definiëren voor de objecten die u animeert. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer u aan een animatie werkt die een pad volgt dat geen rechte lijn is. Dit proces vereist twee lagen om een animatie uit te voeren. Eén laag bevat het object dat u wilt animeren en de andere laag definieert het pad dat het object dient te volgen tijdens de animatie. De animatiehulplijn werkt alleen op klassieke tweens. 

Voor meer informatie over de animatiehulplijn en voorbeelden raadpleegt u Animatiehulplijn.

Aangepast penseel

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober-release

Met het penseel (B) in Adobe Flash Professional CC kunt u een aangepast penseel maken door parameters van het penseel, zoals de vorm en hoek, in te stellen. Hierdoor kunt u natuurlijke illustraties in uw projecten maken door het penseel aan te passen aan uw tekenbehoeften. U kunt een aangepaste penseel maken in Flash Professional door het penseel te selecteren in de werkset van de Eigenschapcontrole.

Voor meer informatie over het maken en wijzigen van aangepaste penselen gaat u naar Aangepaste penselen.

Audio- en scriptondersteuning in WebGL-documenten

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober-release

Het WebGL-documenttype is verbeterd en uitgebreid met de volgende functies:

Audio: Het WebGL-documenttype in Flash Professional ondersteunt nu het afspelen van audio. U kunt audio importeren en insluiten in uw WebGL-document, het afspelen controleren met de synchronisatie-instellingen (gebeurtenis, starten en stoppen) en tijdlijnaudio afspelen in runtime.

Scripts: U kunt nu Javascript-code schrijven in het deelvenster Handelingen die zal worden uitgevoerd wanneer de speler het frame opent. De variabele 'this' in de context van framescripts verwijst naar de instantie van de MovieClip waartoe deze behoort. Bovendien hebben framescripts toegang tot Javascript-functies en -variabelen die zijn gedeclareerd in het HTML-containerbestand. Als u een frame of laag van een ActionScript-document kopieert en naar een WebGL-document plakt, worden er opmerkingen toegevoegd aan de scripts.

Codehints: Het WebGL-documenttype bevat nu ondersteuning voor codehints. Dit vereenvoudigt WebGL-codering met contextafhankelijke codesuggesties.

Prestaties: Het geoptimaliseerde publicatieproces voor WebGL maakt snellere publicatie mogelijk. Deze release bevat ook verschillende prestatieverbeteringen voor WebGL-documenten zodat deze sneller kunnen worden uitgevoerd op apparaten.

Zie Een WebGL-document maken en publiceren voor meer informatie over het maken en het publiceren van interactieve WebGL-documenten.

Verbeteringen op het gebied van bruikbaarheid

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober

Deze release bevat de volgende verbeteringen op het gebied van bruikbaarheid:

 • De opties Horizontaal spiegelen en Verticaal spiegelen zijn toegevoegd aan het deelvenster Transformeren.
 • Het contextmenu werd verbeterd door ontbrekende opties zoals Transformeren, Rangschikken en Uitlijnen toe te voegen.
 • Het contextmenu van de Bewegingseditor bevat nu de optie Spiegelen waarmee u de bewegingseigenschapscurven kunt spiegelen.

Toepassingen publiceren voor op Intel x86 gebaseerde Android-apparaten

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober

Met deze release van Flash Professional kunnen ontwikkelaars van toepassingen hun AIR-toepassingen aan een pakket toevoegen in captive- of gedeelde-runtimemodus voor op Intel x86 gebaseerde Android-apparaten.

AIR-toepassingen publiceren met gedeelde runtime

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober

Vanaf deze release kunnen ontwikkelaars van toepassingen de gedeelde-runtimeoptie gebruiken om hun AIR-toepassingen in een pakket te plaatsen. Gedeelde runtime helpt de grootte van de toepassing te verminderen in vergelijking met captive runtime waarbij AIR wordt gebundeld. Als u de gedeelde-runtimeoptie selecteert tijdens het publiceren, downloadt het installatieprogramma de runtime van een opgegeven locatie tijdens de installatie.

SWF-bestanden importeren

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Oktober

U kunt nu SWF-bestanden importeren in Flash Professional. De SWF-importfunctie was een van de meest gevraagde functies van de Flash Professional-gebruikerscommunity. Deze functie voegt middelen in een primitieve vorm toe aan Flash Professional voor verdere aanpassingen.

Omdat SWF echter een gerenderd bestand is, kunnen vele typen van gegevens zoals geluiden, tweens, laaggegevens en bewegingspaden niet opnieuw worden geïmporteerd in Flash.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Juli-release

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juli  

Flash Professional CC Juli 2014 biedt u de bibliotheek met WebGL-runtime-API's (Web Graphics Library). Met de API kunt u de elementen in een scène wijzigen en het afspelen controleren in de met GPU versnelde animaties die u in de WebGL-documentindeling maakt.

Voor meer informatie over de WebGL-runtime-API gaat u naar WebGL runtime API-referentiehandleiding - Index.

Volg de stappen op de pagina Aan de slag met WebGL-animaties om te bekijken hoe u een interactieve WebGL-animatie kunt maken.

Nieuwe en verbeterde Bewegingseditor

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juni

In Flash Professional CC van juni 2014 maakt de Bewegingseditor zijn hernieuwde opwachting in gebruiksvriendelijke en gestroomlijnde vorm. De nieuwe Bewegingseditor is ontworpen om een vlottere ervaring te bieden bij het verfijnen van bewegings-tweens. De Bewegingseditor is nu niet alleen eenvoudig toegankelijk vanuit de tijdlijn, maar bevat ook aanzienlijke verbeteringen voor het eenvoudig en gericht bewerken van eigenschapscurven. Met de nieuwe Bewegingseditor kunt u met behulp van eenvoudige stappen complexe en aantrekkelijk tweens maken om het gedrag van objecten in de echte wereld te simuleren.

Voor meer informatie raadpleegt u Bewegings-tweens bewerken met de Bewegingseditor.

WebGL-inhoud maken en publiceren

 Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juni

Flash Professional CC biedt native ondersteuning voor de WebGL-indeling (Web Graphics Library). U kunt nu WebGL-inhoud maken en publiceren in Flash Professional CC zelf. De nieuwste update voegt een nieuw WebGL-voorbeelddocumenttype toe dat vooraf ingestelde document- en publicatie-instellingen bevat. U kunt nu werken met de vertrouwde tijdlijn, werkruimte, gereedschappen en andere functies van Flash Pro, en ook WebGL-inhoud produceren.

Flash Professional CC gebruikt het versnelde GPU-gebruik voor het verwerken en renderen van WebGL-inhoud. Deze functie is geïntegreerd in de meeste browsers van vandaag.

Zie Een WebGL-document maken en publiceren voor meer informatie.

OPMERKING: Het WebGL-documenttype is een experimentele functie die alleen beschikbaar is als Voorvertoning en die slechts beperkte ondersteuning biedt voor interactiviteit.

Exporteren naar de SVG-indeling

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juni

Met Flash Professional CC kunt u illustraties exporteren in SVG-indeling (Scalable Vector Graphics). SVG is een open webstandaard voor het maken en publiceren van vectorafbeeldingen. Met SVG kunt u hoogwaardige illustraties maken en gemakkelijk inbedden in de meeste webpagina's.

Gangbare afbeeldingsindelingen zoals JPEG, PNG, BMP en GIF bieden illustraties met een lage resolutie en zijn over het algemeen groot waardoor ze de laadtijden van webpagina's negatief beïnvloeden. Dankzij SVG-ondersteuning kunt u met Flash Professional CC afbeeldingen van superieure kwaliteit produceren die niet gerasterd worden bij het schalen (niet afhankelijk van de resolutie).

Zie Exporteren naar SVG-indeling voor meer informatie.

Lijnen verbeteren met het gereedschap Variabele breedte

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juni

Verbeter lijnen met het gereedschap Variabele breedte in Flash Professional CC. Met het Breedtegereedschap kunt u breedte van verschillende vormen en diktes toevoegen aan tekeningen in het werkgebied. Door variabele breedte toe te voegen, kunnen eenvoudige lijnen gemakkelijk worden getransformeerd in veelzijdige illustraties. Met Flash Professional CC kunt u Breedteprofielen maken en opslaan die kunnen worden gebruikt om variabele breedte toe te passen op tekeningen in het werkgebied.

Zie Lijnen verbeteren met het gereedschap Breedte voor meer informatie.

Lijnen met variabele breedte tweenen

U kunt nu een vorm-tween toepassen op streken met variabele breedte. Vroeger was alleen het tweenen van effen lijnen toegestaan in Flash Pro. Nu kunt u echter ook fraaie lijnen tweenen die zijn gemaakt met het gereedschap Variabele breedte. U kunt in Flash Pro ook effen streken tweenen die zijn gekoppeld aan standaard of aangepaste breedteprofielen.

Voor meer informatie gaat u naar Vorm-tweens toepassen op streken met variabele breedte.

Deelvenster Kuler

Nieuw in Flash Professional CC 2014 | Juni

Flash Professional CC is nu geïntegreerd met het deelvenster Kuler, een cloudgebaseerde toepassing voor het maken van kleurthema's met iPhone of een desktopbrowser. Met het deelvenster Kuler kunt u uw kleurinspiraties rechtstreeks synchroniseren met Flash Professional CC via Creative Cloud. Ga naar deze koppeling als u kleurthema's wilt maken met Kuler.

Zie Werken met het deelvenster Kuler voor meer informatie.

HTML5-extensies maken voor Flash Professional CC

Verbeterd in Flash Professional CC 2014 | Juni

U kunt Flash Professional CC uitbreiden met behulp van HTML-extensies. Vroeger kon Flash Professional CC alleen worden geïntegreerd met SWF-extensies die in een pakket waren geplaatst met behulp van Adobe Extension Builder. Met Adobe Extension Builder 3 echter kunt u HTML-extensies maken en in een pakket plaatsen en kunt u deze verzenden naar Adobe Exchange. Flash Professional CC is verbeterd en benut nu HTML-extensies die in een pakket zijn geplaatst met Extension Builder 3. Deze extensies kunnen worden gedownload met Adobe Exchange en beheerd met Adobe Extension Manager in Flash Professional CC zelf.

Zie HTML-extensies maken voor meer informatie.

Werkruimten synchroniseren met Adobe Creative Cloud

 Verbeterd in Flash Professional CC 2014 | Juni

U kunt nu de werkruimte-instellingen voor Flash Professional CC synchroniseren met Creative Cloud. U kunt de werkruimte aanpassen aan uw ontwerpbehoeften en via Creative Cloud kunt u de aanpassingen repliceren op meerdere computers.  

Zie Flash Professional-voorkeuren synchroniseren met Creative Cloud voor meer informatie.

Andere belangrijke verbeteringen

De optie Ongedaan maken op objectniveau is opnieuw ingeschakeld en is toegankelijk via het dialoogvenster Voorkeuren. Zie Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie voor meer informatie.

Het exporteren van projectorbestanden is nu ook opnieuw ingeschakeld. Merk op dat de optie voor het exporteren van projectorbestanden beschikbaar is via het menu Opdrachten. Voor meer informatie raadpleegt u Projectorbestanden exporteren

Systeemvereisten

Zie de systeemvereisten voor Adobe Flash Professional CC 2014 bij Systeemvereisten | Flash Professional.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account