FXG

Wanneer u gestructureerde afbeeldingen in Illustrator maakt voor gebruik in Adobe Flex®, kunt u deze opslaan in de FXG-indeling. FXG is een indeling voor grafische bestanden die is gebaseerd op een subset van MXML, de op XML gebaseerde programmeringstaal die wordt gebruikt door het FLEX-raamwerk. FXG-bestanden kunnen worden gebruikt voor toepassingen als Adobe Flash Builder/Adobe Flash Catalyst voor het ontwikkelen van geavanceerde webtoepassingen en -ervaringen. Wanneer u afbeeldingen opslaat als FXG, moeten deze uit minder dan 16,777,216 pixels in totaal bestaan en uit minder dan 8192 pixels in breedte of hoogte.

Meer informatie over deze indelingen vindt u op de website van Adobe Flex op www.adobe.com/nl/products/flex.

U kunt zowel Illustrator- (.ai) als FXG-documenten (.fxg) direct importeren in Flash Catalyst. Als u specifieke Flash Catalyst-inhoud wilt importeren in Illustrator, gebruikt u de optie Edit in Illustrator, die beschikbaar is in Flash Catalyst. Een aantal van de objecten of kenmerken wordt echter anders behandeld in Illustrator en Flash Catalyst. Met de FXG-opties kunt u de conversie van deze objecten en kenmerken instellen. In plaats van deze optie te gebruiken kunt u Illustrator-inhoud ook direct plakken in Flash Catalyst.

Bij het opslaan van inhoud in FXG-indeling in Illustrator, wordt elk object of kenmerk dat niet compatibel is met de FXG-specificaties uitgebreid, gerasterd, omlijnd of verwijderd op basis van de complexiteit van de inhoud en de FXG-toewijzing. Als u bijvoorbeeld een illustratie met 3D-effect wilt behouden, wat niet wordt ondersteund in FXG, wordt de inhoud gerasterd om deze te kunnen opslaan in FXG-indeling.

Zie FXG-toewijzing van Illustrator-objecten en -kenmerken voor een lijst met toegewezen objecten en kenmerken tussen Illustrator en FXG.

Aanbevolen procedures voor het gebruik van FXG

Hanteer de volgende richtlijnen bij het opslaan van Illustrator-bestanden in FXG-indeling en de bewerking van deze bestanden in Flash Catalyst:

 • Gebruik een Flash Catalyst- of Basis RGB-profiel voor het maken van inhoud voor FXG.

 • Gebruik geen penselen omdat er dan prestatieproblemen optreden als gevolg van uitgebreide paden.

 • FXG biedt alleen toewijzing voor Slagschaduw, Binnenste/Buitenste gloed en Vervagen waardoorer een voorkeur is voordeze effecten ten opzichte van andere.

 • Gebruik geen horizontale of verticale schaling van tekst om te voorkomen dat tekst wordt omgezet in omtrekken bij het opslaan hiervan in FXG.

 • FXG ondersteunt geen overvloeiingen voor filters. Als u FXG wilt opslaan met bewerkbare filters of met de optie voor automatische opslag, moet u de overvloeiing voor elk object instellen op Normaal tijdens het toepassen van filters (Slagschaduw, Binnenste/Buitenste gloed) voor een accurate weergave.

 • In de meeste gevallen worden items die zijn gemaakt met Illustrator, weergegeven als op pixels uitgelijnde items in Flash Catalyst om ervoor te zorgen dat horizontale of verticale lijnranden er scherp uitzien. Selecteer de optie Uitlijnen op pixelraster wanneer u werkt in Illustrator om te voorkomen dat inhoud tussen Illustrator en Flash Catalyst wordt verplaatst. Zie Paden met pixeluitlijning tekenen voor webworkflows voor meer informatie over de uitlijning van objecten op het pixelraster.

 • Objecten met een andere overvloeimodus dan Normaal waarop overvloeiing wordt toegepast ten opzichte van de standaarddocumentachtergrond, worden mogelijk anders weergegeven in Flash Catalyst. Achter objecten met een andere overvloeimodus dan Normaal moet zich altijd nog een object bevinden.

 • Schuingetrokken items worden niet ondersteund en worden mogelijk anders geplaatst wanneer ze worden geïmporteerd in Flash Catalyst.

 • Rasters voor 9-delige schaling worden niet ondersteund in Flash Catalyst.

 • Gespiegelde bitmaps en symbolen worden niet ondersteund in Flash Catalyst.

 • Steun- en proceskleuren worden niet ondersteund in Flash Catalyst.

 • Verticale tekst wordt niet ondersteund in Flash Catalyst.

 • Er worden waarschuwingsberichten weergegeven om u te helpen bij specifieke gegevenswijzigingen aan het geselecteerde object of de geselecteerde kenmerken. In sommige gevallen is het waarschuwingsbericht echter mogelijk niet van belang voor u. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een waarschuwingsbericht zoals 'Bepaalde Open Type-eigenschappen gaan verloren' wanneer u de taal bewust instelt op een andere waarde danUSA. Deze waarschuwingsberichten over de bewerkbaarheid van inhoud worden alleen weergegeven als de optie Persoonlijke gegevens uit Illustrator opslaan is geselecteerd.

Een Illustrator-bestand opslaan in FXG-indeling

Als u Illustrator-inhoud wilt toewijzen in FXG terwijl u een optimale weergave en bewerkbaarheid wilt behouden, kunt u een document opslaan in FXG-indeling. Dit document kan dan worden geopend in ofwel Illustrator, ofwel Flash Catalyst.

 1. Klik op Bestand > Opslaan als of klik op Bestand > Kopie opslaan.

 2. Typ een bestandsnaam en kies een locatie voor het bestand.

 3. Selecteer Adobe FXG (*.FXG) als de bestandsindeling en klik op Opslaan. Het dialoogvenster FXG-opties wordt weergegeven.

  Dialoogvenster FXG-opties
  Dialoogvenster FXG-opties

 4. Stel in het dialoogvenster FXG-opties de gewenste opties in. In het dialoogvenster zijn de volgende opties beschikbaar:

  Persoonlijke gegevens uit Illustrator opslaan

  Deze optie is standaard geselecteerd. Zorgt voor een betere herbewerkbaarheid bij het importeren van FXG-bestanden in Illustrator:

  Zorgt voor een optimale bewerkbaarheid van FXG-bestanden bij het importeren van deze bestanden in Illustrator. 

  Opmerking: Deze optie garandeert niet dat alle inhoud wordt ondersteund in de oorspronkelijke Illustrator-indeling. Penseelstreken blijven bijvoorbeeld niet behouden omdat het behoud van persoonlijke gegevens uit Illustrator niet wordt ondersteund voor penseelstreken. Effecten blijven echter wel behouden tijdens de FXG-import dankzij de persoonlijke gegevens uit Illustrator.

  Inclusief ongebruikte symbolen

  Gebruik deze optie om ongebruikte symbolen in het FXG-bestand te behouden of te verwijderen. Als u ongebruikte symbolen in FXG opslaat, wordt het bestandsformaat mogelijk groter.

  Gekoppelde afbeeldingen downsamplen naar 72 ppi

  Gebruik deze optie voor het downsamplen van gekoppelde afbeeldingsbestanden naar 72 ppi (de standaard voor webitems).

  Filters

  Slagschaduw, Binnenste gloed, Buitenste gloed en Gaussiaans vervagen worden ondersteund als filters in FXG. Illustrator biedt een compromis tussen de weergave en de bewerkbaarheid voor deze filters bij exportbewerkingen. Selecteer Bewerkbaarheid behouden (omzetten in FXG) als u de bewerkbaarheid van deze filters wilt behouden met wat verlies op het gebied van weergave. Als u de weergave belangrijker vindt dan de bewerkbaarheid, selecteert u de andere opties: Vormgeving behouden (uitbreiden), Vormgeving behouden (omzetten in pixels).

  Tekst

  Selecteer de optie Automatische omzetting als u de weergave en de bewerkbaarheid even belangrijk vindt. Als de bewerkbaarheid niet behouden kan blijven voor de geselecteerde illustratie, wordt deze uitgebreid of gerasterd om de weergave te behouden. Als u de visuele weergave van tekst wilt behouden, selecteert u de optie Vormgeving behouden (omzetten in pixels) of Vormgeving behouden (omtrek maken) om deze om te zetten in Vectoromtrek voor een kleiner bestandsformaat. Selecteer Bewerkbaarheid behouden (omzetten in FXG) voor een optimale bewerkbaarheid van de tekst. Deze optie kan echter resulteren in verlies van weergave.

  Verlopen

  Verlopen zijn niet volledig compatibel met FXG wanneer het verloop meer dan 16 stops heeft. Middelpunten van verlopen die niet gelijk zijn aan 50% worden ook direct toegewezen aan FXG. In Illustrator wordt eerst geprobeerd die middelpunten om te zetten in echte stops, maar als dat niet lukt, worden de verlopen gerasterd.

  In Illustrator bestaat een functie om de prioriteit te bepalen bij het exporteren van verlopen in FXG. Als de bewerkbaarheid van de inhoud de hoogste prioriteit heeft, selecteert u Bewerkbaarheid behouden (omzetten in FXG). Selecteer de optie Automatische omzetting als u zowel de visuele weergave als de bewerkbaarheid wilt behouden. Met Automatische omzetting wordt geanalyseerd en bepaald of inhoud bewerkbaar kan worden gehouden terwijl de weergave behouden blijft. Als dit niet mogelijk is, wordt de illustratie gerasterd.

  Overvloeien

  U kunt items rasteren om de weergave te behouden door Vormgeving behouden (omzetten in pixels) te selecteren. Als u Automatische omzetting selecteert, worden de overvloeiopties in Illustrator automatisch uitgebreid of gerasterd op basis van de complexiteit van de overvloeiing.

  Code tonen

  Klik op deze knop om de FXG-code te tonen voordat u het FXG-bestand genereert.

  FXG wordt altijd opgeslagen terwijl de optie Tekengebieden gebruiken is ingeschakeld. Tekengebieden worden geïmporteerd als frames in Flash Catalyst.

  Opmerking:

  Op basis van het tekengebiedbereik dat is opgegeven tijdens het opslaan van FXG-inhoud, worden beslissingen genomen over het maken van pagina's of frames voor Flash Catalyst. Als u een document met meerdere tekengebieden opslaat in FXG-indeling, wordt inhoud die helemaal buiten het tekengebied valt, niet opgeslagen.

  Voor overlappende tekengebieden wordt inhoud die wordt gedeeld door tekengebieden, opgeslagen op elke pagina bij opslagbewerkingen in FXG-indeling. Hierdoor worden meerdere pagina's met dezelfde inhoud opgeslagen.

 5. Klik op OK. Als in Illustrator wijzigingen worden doorgevoerd om de inhoud op te slaan in FXG, worden de wijzigingen weergegeven in het dialoogvenster FXG-waarschuwingen opslaan.

  Dialoogvenster FXG-waarschuwing
  Dialoogvenster FXG-waarschuwing

Illustrator- en Flash Catalyst-workflow

Als u een FXG-bestand wilt importeren of openen in Illustrator, klikt u op Bestand > Openen en selecteert u het FXG-bestand.

U kunt een FXG-bestand ook openen in Illustrator door de optie Bewerken in Illustrator te selecteren in Flash Catalyst. Zie het gedeelte over tijdelijke conversies van illustraties bewerken in de documentatie van Adobe Flash Catalyst voor meer informatie.

Opmerking:

U kunt FXG-inhoud niet koppelen in Illustrator maar alleen insluiten.

Flash Catalyst-objecten toevoegen of bewerken in Illustrator

Als u objecten en kenmerken van een FXG-bestand wilt bewerken in Flash Catalyst, gebruikt u de optie Bewerken in Illustrator in Flash Catalyst. De geselecteerde objecten worden geopend in Illustrator. Zodra u klaar bent met bewerken in Illustrator, wordt het object weer omgezet in de FXG-indeling en teruggeplaatst in Flash Catalyst.

U kunt een FXG-bestandsobject bewerken in Illustrator terwijl u in Flash Catalyst aan het bestand werkt. Een object bewerken in Illustrator:

 1. Selecteer in Flash Catalyst het object dat u wilt bewerken in Illustrator

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer de optie Edit in Adobe Illustrator CS5.

  • Kies Wijzigen > Bewerken in Adobe Illustrator CS5.

  Illustrator CS5 wordt geopend en het desbetreffende FXG-bestand wordt automatisch geopend voor bewerking. In de linkerbovenhoek van het Illustrator-venster zijn de opties Gereed en Annuleren beschikbaar.

  De opties Gereed en Annuleren voor het FXG-bestand zijn geopend in Illustrator
  De opties Gereed en Annuleren voor het FXG-bestand zijn geopend in Illustrator

  Opmerking:

  In Illustrator zijn alleen de geselecteerde objecten beschikbaar voor bewerking. Alle andere objecten zijn wel zichtbaar maar kunnen niet worden bewerkt.

 3. Wijzig het geselecteerde object of maak nieuwe objecten.

 4. Sluit deze modus af door te klikken op de knop Gereed in de rechterbovenhoek in Illustrator.

  Wanneer u klikt op Gereed, worden het bewerkte object en alle eventuele nieuwe objecten weer omgezet in FXG-indeling en teruggeplaatst in Flash Catalyst.

  Als u op Annuleren klikt, wordt een dialoogvenster weergegeven om te bevestigen dat u de aan het bestand aangebrachte wijzigingen niet wilt opslaan.

  Dialoogvenster ter bevestiging van annulering van bewerking in Illustrator
  Dialoogvenster ter bevestiging van annulering van bewerking in Illustrator

 5. Stel in Flash Catalyst de gewenste opties in in het dialoogvenster FXG-opties en klik op OK.

Inhoud van Illustrator importeren in Flash Catalyst

In Flash Catalyst wordt gebruikgemaakt van de FXG-bestanden (.fxg) om geavanceerde internettoepassingen en -ervaringen te creëren. U kunt inhoud op drie manieren uitwisselen tussen Illustrator en Flash Catalyst:

 • Importeer een AI-bestand direct in Flash Catalyst.

 • Importeer een FXG-bestand, dat was opgeslagen als .fxg in Illustrator, in Flash Catalyst.

 • Kopieer een object uit Illustrator en plak het in een Flash Catalyst-document.

Zie het gedeelte over tijdelijke conversies van illustraties bewerken in de documentatie van Adobe Flash Catalyst voor meer informatie.

Wanneer u inhoud kopieert en plakt in Flash Catalyst, zijn bepaalde objecten en de bijbehorende kenmerken mogelijk niet meer compatibel met de FXG-specificatie. U kunt instellingen opgeven als u de visuele weergave, de bewerkbaarheid of beide handmatig wilt beheren en behouden.

Een Illustrator-object plakken in Flash Catalyst:

 1. Selecteer en kopieer het object uit een geopend Adobe Illustrator CS5-bestand.

 2. Plak het object in een geopend Flash Catalyst-bestand.

 3. Geef in het dialoogvenster Importopties Illustrator de juiste opties op zoals vermeld in stap 4 van Een Illustrator-bestand opslaan in FXG-indeling.

FXG-toewijzing van Illustrator-objecten en -kenmerken

Hieronder vindt u de lijst met objecten en kenmerken die rechtstreeks worden toegewezen aan FXG:

Illustrator-object/-kenmerk

Subgedeelte object/kenmerk

FXG-tag

Exporteren naar FXG

FXG importeren

Ondersteuning voor persoonlijke gegevens uit Illustrator

Gedraging

Paden/openen

Segment verplaatsen

<Path>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Lijnsegment

<Path>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Kubisch Bezier-segment

<Path>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Lijn

<Line>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Samengestelde paden

<Path>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Vormen/Gesloten paden

Ovaal

<Ellipse>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Rechthoek/Afgeronde rechthoek

<Rect>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Ster/veelhoek

<Path>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Flakkering

<Path>

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Samengestelde vorm

<Group><Path>

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Vullen

Effen vulling

<Fill><Solid Colors>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Kleuren zijn niet voorbehouden voor stalenbibliotheken.

Proces/Steunkleur/Registratie/Globaal proces

<Fill><Solid Colors>

Omzetten in effen

Omzetten in effen

Nee

Kleuren zijn niet voorbehouden voor stalenbibliotheken.

Lineaire verloopvulling

<Fill><LinearGradient>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

U kunt kiezen uit Verloop exporteren in FXG door de FXG-opties voor opslaan te gebruiken.

Radiale verloopvulling

<Fill><RadialGradient>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

U kunt kiezen uit Verloop exporteren in FXG door de FXG-opties voor opslaan te gebruiken.

Patroonvulling

Gerasterd

Gerasterd

Nee

Meerdere vullingen (deelvenster Weergave)

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Lijn

Meerdere lijnen (deelvenster Weergave)

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Patroonlijn

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Effen kleurlijn

<Stroke><SolidColorStroke>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Kleuren zijn niet voorbehouden voor stalenbibliotheken.

Lijndiepte

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Lijnverbindingen/uiteinden van lijnen

<Line>

<joints=””>

<caps=””>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Onderbroken lijn/Gestippelde lijn/Lijn uitlijnen

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Transparantie

Dekking op objecten/laag/groepen/vullingen/streken

<alpha>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Opties van het deelvenster Transparantie

Transparantie

Uitnemen

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Isoleer overvloei

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Opties van het deelvenster Kenmerk

Deelvenster Kenmerken

Vulling transparant/overdrukken/lijn/afbeeldingen met hyperlinks/URL

Vervallen

Vervallen

Nee

Lagen en sublagen

<Group>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Verborgen/vergrendelde lagen

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Groep

<Group>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Groep overvloeien

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Overvloeien wordt uitgevoerd via de FXG-opties voor opslaan:

Automatisch: detecteert automatisch de complexiteit van overvloei gebaseerd op stappen en vormen, en past een raster toen als de uitvoer te complex is om op een andere manier uit te breiden.

Rasteren: rastert altijd de overvloei-uitvoer.

Groep Actieve verf

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Symbolen

<Graphic/Movie>

<Library><Definitions>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Geplaatste afbeeldingen (ingesloten/gekoppeld)

Ingesloten/gekoppelde afbeeldingen

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om ingesloten illustraties in Illustrator te behouden.

Illustratie rasteren

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Dekking masker

<maskType=luminosity>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Effecten

3D

Diepte geven en schuine kanten

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Vuistregel voor het toewijzen van vectoreffecten in FXG is het object met effect uit te breiden. 3D-effecten worden echter gerasterd omdat door het uitbreiden van objecten met 3D-effecten talloze paden worden gegenereerd en er prestatieproblemen ontstaan in Flash Catalyst.

Draaien

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Vuistregel voor het toewijzen van vectoreffecten in FXG is het object met effect uit te breiden. 3D-effecten worden echter gerasterd omdat door het uitbreiden van objecten met 3D-effecten talloze paden worden gegenereerd en er prestatieproblemen ontstaan in Flash Catalyst.

Roteren

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Vuistregel voor het toewijzen van vectoreffecten in FXG is het object met effect uit te breiden. 3D-effecten worden echter gerasterd omdat door het uitbreiden van objecten met 3D-effecten talloze paden worden gegenereerd en er prestatieproblemen ontstaan in Flash Catalyst.

Effecten omgezet naar vorm

Rechthoek/Afgeronde rechthoek/Ovaal

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Vervormen en transformeren

Vrij vervormen/Plooi en bol/Transformeren/Draaien/Zigzag

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Ruw/Kneep

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Pad

Pad verschuiven/Object omtrekken/Lijn omtrekken

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Pathfinder

Toevoegen/Doorsnede/Uitsluiten/Aftrekken/Min achter/Splitsen/Verkleinen/Samenvoegen/Uitsnijden/Omtrekken/Hard mengen/Zacht mengen/Overvullen

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Stileer

Pijlpunten/afgeronde hoeken/krabbels toevoegen

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Slagschaduw

<filters>

<DropShadowfilter>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Wanneer u inhoud opslaat als FXG, is de 'Modus' altijd ingesteld op 'Meerdere'; 'Donkerheid' wordt vervangen door de laatst gebruikte kleur in het effect Slagschaduw.

Gloed binnen

<filters>

<GlowFilter inner=”true”

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Wanneer u inhoud opslaat als FXG, is de 'Modus' altijd ingesteld op 'Normaal'; 'Midden' is omgezet naar Rand.

Gloed buiten

<filters><GlowFilter> of

<filters><GlowFilter inner="false">

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Wanneer u een bestand opslaat als FXG wordt 'Modus' ingesteld op 'Normaal'.

Kromtrekken

Boog/Boog onder/Boog boven/Buigen/Bollen/Schelpvorm onder/Schelpvorm boven/Vlag/Golf/Vissenoog/Helling/Vis/Opblazen/Samenduwen/Draaien

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Vervagen

Gaussiaans vaag

<filters><BlurFilter>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Vervangen/Radiaal vaag

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Grafieken

Kolom/Gestapelde kolom/Staaf/Gestapeld/Lijn/Vlak/Spreiding/Schijf/Radargrafiek

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Afbeeldingsstijl

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Overtrekobjecten

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Afbeeldingen met hyperlinks

Vervallen

Vervallen

Nee

Omhulsel vervormen

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Externe illustraties

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Verloopnet

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Patroon

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Nee

Uitknippad en uitknipgroep

<Mask maskType="clip">

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Gemaskeerde objecten met gevuld uitknippad zijn gerasterd tijdens het opslaan als FXG.

Verloop

Lineair/Radiaal verloop/Verloopstop/Locatie/Hoek

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Verlopen werken met FXG-opties voor opslaan:

Automatisch: detecteert automatisch of een verloop kan worden toegewezen in FXG. Als een verloop kan worden toegewezen, wordt de toewijzing van een verloop opgeslagen in FXG-inhoud, anders wordt het verloopobject gerasterd.

Bewerkbaarheid behouden (omzetten in FXG): met deze optie blijft de bewerkbaarheid behouden van een verloop in FXG dat de voorkeur heeft boven weergave, ongeacht de beschikbaarheid van toewijzingen.

Transformaties op afbeeldingen/symbolen/verlopen

Verplaatsen/Schalen

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

<Through Transform Effect>

Roteren/Spiegelen/Schalen

Uitbreiding

Uitbreiding

Ja

Variabelen

Vervallen

Vervallen

Flash-tekst

Vervallen

Vervallen

SVG-interactiviteit

Vervallen

Vervallen

Adobe-plug-in voor illustraties

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Plug-in voor illustraties van derden

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Overvloeimodus

Donkerder maken/Vermenigvuldigen/Kleur doordrukken/Lichter maken/Rasteren/Kleur tegenhouden/Overvloeien/Zacht licht/Hard licht/Verschil/Uitsluiting/Kleurtoon/Verzadiging/Kleur/Lichtsterkte

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Penselen

Kalligrafisch/Spreiding/Illustraties/Patroon/Borstel

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

Eenheden

Punten/Pica's/Inches/Millimeters/Centimeters

Omzetten in pixels

Omzetten in Illustrator-eenheden zoals is ingesteld in Voorkeuren

Nee

Pixels

Direct toewijzen

Omzetten in Illustrator-eenheden zoals is ingesteld in Voorkeuren

Nee

Documentprofielen

Omzetten in RGB-profiel

Omzetten in RGB-profiel

Nee

Documentrichting

Staand (verticaal)/Liggend (horizontaal)

Vervallen

Vervallen

Ja

Perspectiefraster

Vervallen

Vervallen

Nee

Kleurenprofiel insluiten

Vervallen

Vervallen

Nee

Photoshop-effecten

Artistieke

Kleurpotlood/Knipsel/ Droog penseel/Filmkorrel/Fresco/Neon gloed/Verfklodders/deelvenster Mes/Plastic verpakking/Posterranden/Ruw pastel/Vlek/Spons/Voorbewerking/Waterverf

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Vervagen

Gaussiaans vaag

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Ja

Radiaal/Slim vervagen

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Penseelstreek

Geaccentueerde randen/Hoeklijn/Kruisarcering/Donkere lijnen/Inkt omtrek/Spetters/Sproeilijn/ Sumi-e

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Vervormen

Gloed onscherp/Glas/Oceaanrimpel

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Pixel

Kleur halftoon/Kristal/Mezzotint/Pointilleren

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Verscherpen

Onscherp masker

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Schets

Basreliëf/Krijt en houtskool/Houtskool/Chroom/Inhoud krijt/Grafische pen/Halftoonraster/Postpapier/Fotokopie/Gips/Filigraan/Stempel/Gescheurde randen/Waterpapier

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Stileer

Oplichtende rand

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Structuur

Craquelure/Graan/Mozaïektegels/Lappendeken/Gebrandschilderd glas/Structuurmaker

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Video

De-Interlace/NTSC-kleuren

Rasterbewerking

Rasterbewerking

Ja

Segmenten

Vervallen

Vervallen

Nee

Hulplijnen

Vervallen

Vervallen

Nee

Symbolenset

<Group><Symbol>

Uitbreiding

Uitbreiding

Nee

XMP

Vervallen

Vervallen

Nee

Meerdere tekengebieden

Enkel tekengebied

<d:layerType=Page>

Direct toewijzen

Direct toewijzen

Nee

Objecten buiten tekengebieden worden altijd genegeerd.

 • Grootte van de hoofdafbeelding is:

  • Breedte: tekengebied met maximumbreedte

  • Hoogte: tekengebied met maximumhoogte

 • FXG-opties voor tekengebieden gebruiken genereert één enkel FXG-bestand met alleen pagina's die corresponderen met de respectieve tekengebieden:

  • Illustrator genereert geen FXG-bestand voor elk tekengebied.

  • Als u alle tekengebieden selecteert, wordt er één enkel FXG-bestand gegenereerd dat alle tekengebieden bevat.

  • Als u een bereik zoals 1, 3, 5 selecteert, wordt er slechts één enkel FXG-bestand gegeneerd dat pagina's bevat die corresponderen met tekengebieden 1, 3 en 5.

De volgende tekstkenmerken zijn compatibel met FXG:

Type kenmerk

Kenmerk Illustrator

FXG-tag

Toewijzen/Omtrekken/Uitnemen/Omzetten/Gedeeltelijk

Tekenkenmerken

naam lettertype

fontFamily

Behouden

tekengrootte

fontSize

Behouden

regelafstand

lineHeight

Behouden

onderstrepen

textDecoration

Behouden

doorhalen

lineThrough

Behouden

tekstspatiëring

trackingRight

Behouden

vulkleur

color

Behouden

transparantie

textAlpha

Behouden

tekenspatiëring

Vervallen

verticale verplaatsing

baselineShift

Behouden

Japanse eigenschappen (Aki, Tsume, Warichu, Tate-Chu -Yoko)

Tekst wordt weergegeven voor CJK-talen (voor niet-standaard waarden) en vervalt voor andere talen.

Alinea-eigenschappen

Uitlijning

textAlign

Behouden

Uitvullen met de laatste regel uitgelijnd (links, gecentreerd, rechts, of allemaal)

textAlignLast

Behouden

Eerste regel links inspringen

textIndent

Behouden

Links inspringen

paragraphstartindent

Behouden

Rechts inspringen

paragraphendindent

Behouden

spaceBefore

paragraphspacebefore

Behouden

spaceAfter

paragraphspaceafter

Behouden

Horizontaal/verticaal tekstkader

blockProgression

Behouden

Kenmerken Rich Text

breedte

width

hoogte

height

x

x

y

y

Tussenruimte inspringen

paddingLeft

Tussenruimte inspringen

paddingRight

Tussenruimte inspringen

paddingTop

Tussenruimte inspringen

paddingBottom

Oudere tekst

Uitgebreid

Tekst op pad

Uitgebreid

Tekstobjecten met niet-ondersteunde opties voor vlaktekst

Ondersteunde opties voor vlaktekst vervallen

Tekstobjecten met tekstomloop

Uitgebreid in modus Automatisch

Tekstobjecten met niet-rechthoekige vormen

Andere functies

Andere tekstkenmerken dan die in de voorgaande tabel zijn genoemd

Vervallen

Andere alineakenmerken dan die hiervoor zijn genoemd

Vervallen

Tekenstijlen

Vervallen (weergave blijft behouden)

Alineastijlen

Vervallen (weergave blijft behouden)

Tabinstellingen

tabStops

Behouden

Open Type-kenmerken

Behouden (gedeeltelijk)

Samengestelde lettertypen

Vervangen door het standaardlettertype van het script.

Vulling tekstkader

Het object wordt uitgebreid

Hieronder volgt een lijst met kenmerken die niet worden ondersteund door Illustrator, maar wel door FXG:

Naam kenmerk

FXG-tag

Import Illustrator: ondersteuningsniveau

Gedraging

LinearGradientstroke

<Stroke><LinearGradientstroke>

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

RadialGradientstroke

<Stroke><RadialGradientstroke>

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

ColorTransform

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

Overvloeimodi:

Toevoegen/Alpha/Wissen/Omkeren/Aftrekken

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

Kenmerken 9-delige schaling bij groepen

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

Effecten:

Verloop schuine kant/Schuine kant/ Verloop gloed/

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.

Kleurmatrix/ Verplaatsing/Kronkeling/ Kleurfilters aanpassen

Behouden tot het niet wordt opgevuld

Illustrator behoudt de FXG-gegevens voor dit kenmerk totdat het wordt opgevuld. Als het bewerken in Illustrator rechtstreeks van invloed is op dit kenmerk, schrijft Illustrator de gegevens over waardoor dit kenmerk komt te vervallen.