Nyheter i Elements Organizer 14

De omfattande nya förbättringarna i Elements Organizer 14 förenar kraftfulla funktioner med ett intuitivt gränssnitt som tar din mediehantering och redigeringsupplevelse till en ny nivå.

I Elements Organizer grupperas nu ansikten som ser liknande ut, vilket gör det enklare för dig att tagga personer i dina foton samt ordna och visa foton baserat på personerna i dem. 

Datum- och tidsinformation analyseras, vilket innebär att du inte behöver ordna och visa dina minnen per händelse. Det innebär att det är enklare än någonsin att markera och söka efter dina mediefiler baserat på händelser som födelsedagskalas, mors dag, fars dag eller familjesemestrar.

Med den förbättrade vyn Platser kan du bläddra bland dina mediefiler snabbare efter plats och tid. Med den nya fliken Fastnålade kan du visa mediefilerna direkt på kartan vid den taggade platsen.

Ett nytt introduktionsgränssnitt och ett nytt intuitivt, visuellt gränssnitt för att importera dina filer gör det dessutom enklare för dig att börja använda Elements Organizer. 

I korthet bidrar Elements Organizer 14 till att du kan göra fler saker på ett enklare sätt.

Kraftfull och enklare igenkänning av människor

Det är nu ännu enklare och snabbare att tagga personer i dina foton. Du behöver inte längre välja ansikten individuellt i vyn Mediefiler och tagga dem.

Elements Organizer grupperar nu liknande ansikten automatiskt under importen. När du är klar med importen visas ansikten för alla personer som du inte ännu har angett namn för på den nya fliken Ej namngivna i vyn Personer. Du klickar bara en gång för att tagga vänner och familjemedlemmar för en hel grupp med foton.  

På fliken Namngivna i persondelen visas profilerna för alla personer du har angett namn på. På fliken Namngivna kan du även ändra namn på taggarna, bekräfta taggnamnen och visa alla foton och ansikten de visas i för varje person.

Mer information finns i Markera ansikten i foton och ordna vyn Personer.

Förbättrad och mer intuitiv platsfunktion

Alla dina mediefiler med GPS-information taggas och visas nu automatiskt på fliken Fastnålade i vyn Platser. Om kameran stöder GPS-spårning visas dina mediefiler automatiskt på fliken Fastnålade när du har importerat dem.

Om en mediefil inte har GPS-data visas den på fliken Ej fastnålade där du kan lägga till platsinformation för den. När du har lagt till den informationen öppnas filen på fliken Fastnålade.

På fliken Fastnålade kan du visa information för en fil genom att klicka på den.

Du kan finjustera platsen när du taggat mediefilerna. Du kan även ersätta platstaggen med ett anpassat namn för att bättre kunna identifiera platsen eller för att anpassa platstaggen (till exempel ändra ett platsnamn till "mitt hem").

Mer information finns i Visa och hantera platsdata.

Mer flexibelt sätt att hantera händelseinformation  

Vyn Händelser innehåller nu en mer utförlig beskrivning av hur händelser taggas i dina mediefiler och gör det enklare att tagga händelser.

Vyn Händelser innehåller nu två flikar: Namngivna och Förslag.
 

Mediefilerna är sorterade efter datum och tid. Du kan öka eller minska antalet spår som visas på fliken genom att flytta skjutreglaget.

Fliken Förslag liknar den vyn Smarta händelser i den tidigare versionen, men ger dig bättre kontroll och en bättre vy över mediefiler.

På fliken Namngivna visas dina filer sorterade efter händelser, vilket är ett enkelt sätt för att dig att visa dina minnen, ordnade efter händelserna i ditt liv.

Mer information finns i Lägga till och hantera händelsedata.

Nytt introduktions- och importgränssnitt

Med den nya funktionen Importera flera i Elements Organizer 14 får du tillgång till ett visuellt, intuitivt gränssnitt vilket gör det enklare för dig att importera ett stort antal mediefiler samtidigt.

Funktionen startas automatiskt när du öppnar Elements Organizer 14 första gången eller när du skapar en ny katalog.

Mer information finns i Importera flera mediefiler.

Övriga förbättringar

Elements Organizer 14 innehåller fler förbättringar, som prestandaförbättringar, stöd för europeiska datumformat, funktioner för att skapa en videoberättelse direkt i Organizer och olika programrättningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto