Felsök Extension Manager-felkoder

Installationen misslyckades, utökad behörighet krävs

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on: Utökad behörighet krävs. Klicka här för mer information och försök igen.

Felkod: -175

Du måste ha administratörsbehörighet för att installera add-ons.

Detta kan inträffa om du inte har administratörsbehörighet för att installera program på datorn, eller om du klickade på Nej eller Avbryt när du ombads ange ett administratörslösenord. Du måste ange datorns administratörslösenord om det krävs under installationen.

Lösning

Försök installera igen. Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera. Klicka på meddelandet när det visas. Ange ditt administratörslösenord om det behövs och klicka på Ja i dialogrutan.

Installationen misslyckades, add-on är ogiltig eller inte helt hämtad

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Kontrollera att den är giltig och att hämtningen är fullständig.

Felkod: -201

Lösning

Försök installera igen. Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on eftersom den är inkompatibel med redan installerade Adobe-program. Klicka här för att visa kompatibilitetsavsnittet.

Felkod: -411

Lösning

När programmet har installerats kan du försöka installera add-on igen. Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, ytterligare add-on krävs

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Den kräver en annan add-on som saknas eller inte är aktiverad.

Felkod: -407, -408

Lösning

Kontrollera vilken add-on eller vilka add-ons som måste vara installerade genom att läsa beskrivningen av den add-on som du försöker installera.

Installera först de add-ons som krävs och installera sedan om den här. Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, add-on med samma namn är redan installerad.

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: En add-on med samma namn är redan installerad.

Felkod: -412

Lösning

Kontrollera att den add-on som redan är installerad är den du vill ha. Om den är en annan produkt med samma namn och du vill ha den som är tillgänglig via Mina Add-ons, måste du ta bort den som redan är installerad och sedan installera om via Mina Add-ons.

Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, add-on är redan installerad

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: En nyare version är redan installerad.

Felkod: -418

Lösning

Om du vill använda den version som finns via Mina Add-ons, måste du ta bort den senare versionen du redan har installerat och sedan installera om den gamla versionen via Mina Add-ons.

Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, kompatibelt Creative Cloud-program krävs

Felmeddelande

Fall 1: Din add-on måste stängas för att installationen ska slutföras. Klicka här om du vill ha mer information.

Fall 2: Det kompatibla Adobe-programmet måste stängas för att installationen av din add-on ska slutföras. Klicka här om du vill ha mer information.

Felkod: -456

Lösning

Avsluta de kompatibla CC-program som körs. Installationen fortsätter automatiskt efter några minuter.

Installationen misslyckades, Creative Cloud-programmen är inte installerade

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Inga av de Adobe-program som krävs är installerade.

Felkod: -458

Lösning

Installera minst ett CC-program som har stöd för denna add-on. Installationen fortsätter automatiskt efter några minuter.

Om din add-on inte installeras automatiskt i programmet installerar du om den i området Mina Add-ons.

Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, inkompatibelt Creative Cloud-program

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn> eftersom den är inkompatibel med redan installerade Adobe-program. Klicka här för att visa kompatibilitetsavsnittet.

Felkod: -459

Lösning

Kontrollera kraven för denna add-on och hämta sedan och installera en kompatibel version av ett CC-program. Installationen fortsätter automatiskt efter några minuter.

Om din add-on inte installeras automatiskt i programmet installerar du om den i området Mina Add-ons. Det gör du genom att gå till Mina Add-ons och leta reda på denna Add-on. Om den redan är installerad klickar du först på Ta bort. Vänta i två minuter tills borttagningen är klar och klicka sedan på Installera.

Installationen misslyckades, filåtgärdsfel

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Ett filåtgärdsfel inträffade under installationen.

Felkod: -1xx, -2xx

Lösning

Add-on kan vara skadad. Försök hämta den igen eller kontakta Adobe Exchange onlineforum om du behöver hjälp.

Installation misslyckades, det gick inte att uppdatera databasen

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Det gick inte att uppdatera databasen. Klicka här om du vill ha mer information.

Felkod: -5xx

Lösning

Kontakta Adobe Exchange onlineforum om du behöver hjälp.

Installation misslyckades, det gick inte att validera licensen online

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Det gick inte att validera licensen online.

Felkod: -6xx

Lösning

Kontakta Adobe Exchange onlineforum där du kan få hjälp.

Installationen misslyckades, allmänt fel

Felmeddelande

Det gick inte att installera add-on <addon-namn>: Allmänt felmeddelande. Klicka här om du vill ha mer information.

Lösning

Kontakta Adobe Exchange onlineforum eller tillverkaren om du vill ha hjälp.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto