Basisinformatie over belastingen voor personen op Adobe Stock die geen Amerikaans staatsburger zijn

Deze pagina bevat basisinformatie over belastingen voor Adobe Stock-bijdragers die geen Amerikaans staatsburger of in de V.S. geregistreerde buitenlander zijn.

Belastingoverzicht

Licenties voor creatieve inhoud verkopen is een economische activiteit. Als Adobe Stock-bijdrager zijn inkomsten die voortvloeien uit je verkoop in de Verenigde Staten onderworpen aan bronbelasting van de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service).

De IRS is de Amerikaanse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor belastinginning en naleving van de belastingwetgeving. Als Amerikaans bedrijf moeten wij, en onze bijdragers, ons houden aan de Amerikaanse belastingwetgeving en het juiste formulier voor bronbelasting aan de IRS verstrekken. Dergelijke belastingformulieren zijn specifiek voor de situatie van een bijdrager en noodzakelijk om te bepalen of Amerikaanse bronbelasting moet worden toegepast op je inkomsten.

Met behulp van de onderstaande informatie kun je bepalen welk belastingformulier van toepassing is op jouw situatie. We raden je aan de onderstaande stappen te volgen en voor advies contact op te nemen met een belastingadviseur of juridisch adviseur. Als je een geregistreerde buitenlander of inwoner van de V.S. bent, raadpleeg je Basisinformatie over belastingen voor Amerikaans staatsburgers en geregistreerde buitenlanders.

Opmerking:

We bieden de onderstaande informatie als algemene richtlijnen en kunnen geen belastingadvies geven. Zonder goedgekeurd formulier wordt op alle inkomsten van een bijdrager een maximale belasting van 30% ingehouden.

Je profiel controleren

Zorg ervoor dat al je gegevens up-to-date zijn door je profiel te controleren op de pagina Bijdragersaccount. Onjuiste gegevens leiden ertoe dat je formulier niet wordt goedgekeurd en dat er belasting wordt ingehouden op je inkomsten.

Je belastingformulieren verzenden

Belastingformulieren moeten worden ingevuld en digitaal worden ondertekend op de pagina Bijdragersaccount. Belastingformulieren moeten worden verzonden naar Adobe Stock. Formulieren moeten worden bijgewerkt na levensgebeurtenissen die van invloed zijn op je belastingen, zoals huwelijk, naamswijziging, scheiding of het oprichten of ontbinden van een bedrijf. Verzend je belastingformulieren door te gaan naar de pagina Bijdragersaccount. Het systeem leidt je door een reeks opties die je helpen het juiste formulier te kiezen.

Opmerking:

Ongeacht je land moet het belastingformulier worden ingevuld in het Engels. Als je problemen hebt met het begrijpen van Engels, kun je Google gebruiken voor vertalingen van de belastingformulieren die je als richtlijn kunt gebruiken. We raden aan om contact op te nemen met een belastingadviseur/juridisch adviseur voor definitief advies.

Individuen

Als je inwoner bent van een land dat een belastingverdrag met de V.S. heeft: gewoonlijk verzend je formulier W-8 BEN, waarmee bijdragers die buiten de V.S. wonen aanspraak kunnen maken op de voordelen van het verdrag, zodat ze geen of minder bronbelasting in de V.S. hoeven te betalen. Houd er rekening mee de tarieven voor bronbelasting voor video kunnen verschillen van andere bestandstypen.

Zie Tarieven voor bronbelasting per land.

Als je inwoner bent van een land dat geen belastingverdrag met de V.S. heeft: gewoonlijk verzend je formulier W-8 BEN. Er geldt een bronbelasting van 30% voor alle verkopen.

Instructies voor W-8BEN

Een vennootschap of firma

Als je een vennootschap, firma of andere rechtspersoon bent en je bedrijf niet onder de Amerikaanse wetgeving valt, moet je zelf bepalen welk W-8-formulier overeenkomt met je situatie.

Er zijn verschillende W-8-formulieren:

Om te bepalen welk W-8-formulier overeenkomt met jouw situatie, kun je het beste contact opnemen met een belastingadviseur die je kan helpen het juiste formulier te verzenden.

Einde van het jaar

Aan het einde van elk jaar zijn we verplicht alle inkomsten uit verkoop in de V.S. te melden aan de IRS. We kunnen je een brief sturen met statistisch rapport voor het afgelopen jaar ten behoeve van lokale belastingen. Je kunt dit aanvragen via adobetax@adobe.com. Inkomsten worden gemeld en zijn belastbaar, ongeacht of je een uitbetaling hebt aangevraagd. Je betaalt slechts eenmaal belasting over deze inkomsten. Je hoeft geen tweede keer te betallen wanneer je het geld laat overmaken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account