Informatie over lettertypen

Een lettertype is een volledige set tekens (letters, cijfers en symbolen) met een gemeenschappelijke dikte, breedte en stijl, zoals 10-punts Adobe Garamond Bold.

Lettertypesoorten (ook letterfamilies of lettertypefamilies genaamd) zijn lettertypeverzamelingen met een vergelijkbare vormgeving die in combinatie met elkaar worden gebruikt, zoals Adobe Garamond.

Een lettertypestijl is een variatie op een bepaald lettertype in een lettertypefamilie. Meestal is in een lettertypefamilie Roman of Onbewerkt (de namen variëren per familie) het basislettertype, dat lettertypestijlen als standaard, vet, halfvet, cursief en vetcursief kan omvatten. Als een lettertype niet de gewenste stijl bevat, kunt u zogenaamde faux stijlen toepassen. Een faux stijl houdt in dat gesimuleerde versies van vet, cursief, verhoogd schrift, verlaagd schrift, alle hoofdletters en kleine hoofdletters worden gebruikt.

Lettertypen bevatten veel meer tekens dan de tekens die u op uw toetsenbord ziet. Afhankelijk van het lettertype, kunnen deze tekens ligaturen, breuken, sierletters, ornamenten, rangtelwoorden, titels en stilistische alternatieven, verhoogde en verlaagde tekens, oude stijlfiguren en uitlijningsgetallen bevatten. Een glyph is een bepaalde verschijningsvorm van een karakter. Zo is in bepaalde lettertypen de hoofdletter A beschikbaar in verschillende vormen, zoals een sierletter of een kleinkapitaal.

Installeer lettertypen in de volgende systeemmappen, zodat Photoshop en de andere Adobe Creative Suite-toepassingen ze kunnen gebruiken:

Windows

Windows/Lettertypen

Mac OS

Bibliotheek/Fonts

Voorvertoning van lettertypen

U kunt voorbeelden van een lettertype weergeven in de lettertype- en letterstijlmenu's in het deelvenster Teken en in andere gebieden in het programma waarin u lettertypen kunt kiezen. De volgende pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten lettertypen aan te geven:

 • Lettertypen uit Typekit
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType SVG 
 • OpenType variabele lettertypen 

Als u de voorvertoningsfunctie wilt uitschakelen of de puntgrootte van lettertypenamen wilt wijzigen, kiest u Tekst > Grootte voorvertoning van lettertype en kiest u een optie.

Lettertypen afstemmen

Bijgewerkt in de Photoshop CC-versie van oktober 2018 (20.0), zodat nu ook naar Japanse lettertypen kan worden gezocht.

Haal het giswerk uit het identificeren van bepaalde lettertypen en laat Photoshop het harde werk voor u doen. Dankzij intelligente beeldanalyse kan Photoshop aan de hand van een afbeelding van een Romeins/Latijns of Japans lettertype met behulp van een leerfunctie het lettertype detecteren en afstemmen op gelicentieerde lettertypen op uw computer of in Typekit.

Japanse lettertypen afstemmen
Overeenkomende Japanse lettertypen zoeken in een afbeelding

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer het gebied van de afbeelding met tekst waarvan u het lettertype wilt analyseren.
 2. Selecteer Tekst > Lettertype afstemmen. Photoshop toont een lijst met lettertypen die lijken op het lettertype in de afbeelding, inclusief lettertypen uit Typekit.
 3. Kies zo nodig een Tekstoptie - Romeins of Japans.
 4. Schakel indien nodig Lettertypen tonen die beschikbaar zijn voor synchronisatie via Typekit uit om alleen lettertypen weer te geven die lokaal beschikbaar zijn op uw computer.
 5. Klik in de resultaten op het lettertype dat het meeste overeenkomt met het lettertype in de afbeelding.
 6. Klik op OK. Photoshop selecteert het lettertype dat u hebt gekozen.

Opmerking:

De functies voor lettertype afstemmen, lettertypeclassificatie en lettertypegelijkenis werken momenteel alleen voor Romeinse/Latijnse en Japanse tekens.

Aanbevolen methoden voor het selecteren van tekst voor lettertype afstemmen

 • Teken het selectievak zo dat het een enkele regel tekst bevat.
 • Snijd het selectievak dicht langs de linker- en rechterrand van de tekst uit.
 • Pas Lettertype afstemmen toe op een enkel lettertype en een enkele letterstijl. Combineer geen lettertypen en -stijlen in de selectie voor Lettertype afstemmen.
 • Trek de afbeelding recht of corrigeer het perspectief voordat u Tekst > Lettertype afstemmen kiest.

Lettertypen zoeken

U kunt uw voorkeurslettertypen snel weergeven door lettertypen een ster te geven en ze daarmee als favoriet te markeren.

Favoriete lettertypen kiezen
Uw favoriete lettertypen een ster geven

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten beperken door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif of Sans Serif, of op visuele gelijkenis. U kunt ook zoeken in de lettertypen die zijn geïnstalleerd op uw computer of in gesynchroniseerde lettertypen uit Typekit.

Hulpmiddelen voor het zoeken van lettertypen

Lettertypen zoeken
Snel de benodigde lettertypen zoeken

A. Lettertypen filteren op classificatie B. Gesynchroniseerde lettertypen uit Typekit tonen C. Favoriete lettertypen een ster geven D. Gelijkende lettertypen tonen 

Filter

Filter de lijst met lettertypen op classificatie, bijvoorbeeld Serif, Script en Met de hand geschreven.

Lettertypen uit Typekit tonen

Geef alleen gesynchroniseerde lettertypen uit Typekit weer in de lijst met lettertypen.

Favoriete lettertypen tonen

Toon alleen lettertypen met een ster die u eerder als favoriet hebt gemarkeerd.

Gelijkende lettertypen tonen

Toon lettertypen, inclusief lettertypen uit Typekit, die lijken op het geselecteerde lettertype.

Een lettertype en lettertypestijl kiezen

 • Kies een lettertypefilter in het deelvenster Teken of op de optiebalk. Als er meer dan een variant van een lettertypefamilie is geïnstalleerd op uw computer, bijvoorbeeld standaard, cursief, vet en vetcursief, worden de verschillende varianten gegroepeerd onder hetzelfde menu-item. U kunt het item uitvouwen en de gewenste variant selecteren.  

Opmerking:

Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de lijst met lettertypen te navigeren. Houd Cmd/Ctrl en Pijl-omlaag ingedrukt bij een lettertypefamilie om deze uit te vouwen. Houd Cmd/Ctrl en Pijl-omhoog ingedrukt bij een lettertypefamilie of een variant hiervan om de lettertypefamilie samen te vouwen.

Menu Lettertypefamilie
Lettertypevarianten die zijn gegroepeerd onder hetzelfde menu-item

Opmerkingen:

 • Als de gekozen lettertypefamilie niet de stijl Vet of Cursief bevat, klikt u op de knop Faux vet  of de knop Faux cursief  in het deelvenster Teken om een gesimuleerde stijl toe te passen. U kunt ook Faux vet of Faux cursief in het menu van het deelvenster Teken kiezen.
 • Probeer dynamische sneltoetsen uit. Dynamische sneltoetsen zijn beschikbaar (alleen in de bewerkingsmodus, vanuit het deelvenster Teken) voor Faux vet, Faux cursief, Alle hoofdletters, Kleinkapitalen, Superscript, Subscript, Onderstrepen en Doorhalen.
 • De stijl Faux vet kunt u niet toepassen op verdraaide tekst.

Opmerking:

U kunt een lettertypefamilie en -stijl zoeken door de naam in het tekstvak te typen. Terwijl u typt, worden lettertypen weergegeven die overeenkomen met de invoer. Ga door met typen totdat het gewenste lettertype of de gewenste stijl wordt weergegeven.

Het lettertype wijzigen op meerdere lagen

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de tekstlagen die u wilt wijzigen.
 2. Selecteer in het deelvenster Teken tekstkenmerken in de pop-upmenu's.

Informatie over ontbrekende lettertypen en glyphbescherming

Als in een document lettertypen worden gebruikt die niet op uw systeem zijn geïnstalleerd, krijgt u een waarschuwing te zien wanneer u het document opent. Als u tekstlagen met ontbrekende lettertypen later wilt bewerken, wordt u gevraagd ter vervanging een beschikbaar overeenkomend lettertype te gebruiken. Als er bij veel lagen sprake is van ontbrekende lettertypen, kunt u het vervangen versnellen door Tekst > Alle ontbrekende lettertypen vervangen te kiezen.

Glyphbescherming beschermt u tegen onjuiste, onleesbare tekens die voorkomen in niet‑Romeinse tekst (bijvoorbeeld Japanse of Cyrillische tekst) nadat u een Romeins lettertype hebt geselecteerd. Standaard verschaft Photoshop glyphbescherming door automatisch een geschikt lettertype te selecteren. U schakelt glyphbescherming uit door Ontbrekende-glyphbescherming inschakelen uit te schakelen bij de voorkeuren voor tekst.

OpenType-lettertypen

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows- als Macintosh-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal functies bevatten, zoals sierletters en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven in de lijst met lettertypen.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows- als Macintosh-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal functies bevatten, zoals sierletters en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven in de lijst met lettertypen.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

Standaard- en OpenType-lettertypen
Standaard- (links) en OpenType-lettertypen (rechts)

A. Rangtelwoorden B. Handmatige ligaturen C. Golven 

OpenType-lettertypen kunnen over een uitgebreide tekenset en lay-outfuncties beschikken om meer taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle te kunnen bieden. OpenType-lettertypen van Adobe die met ondersteuning voor Centraal-Europese talen (CE) worden geleverd, hebben het woord “Pro” als een deel van hun lettertypenaam in toepassingslettertypemenu's. OpenType-lettertypen die geen ondersteuning voor Centraal-Europese talen bevatten, worden aangeduid met “Standaard”en hebben een “Std”-achtervoegsel. Alle OpenType-lettertypen kunnen naast PostScript Type 1- en TrueType-lettertypen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Zie OpenType voor meer informatie over OpenType-lettertypen.

OpenType-functies toepassen

 1. Zorg dat u een OpenType-lettertype hebt geselecteerd als u de tool Tekst gebruikt. Als u geen tekst selecteert, is de instelling van toepassing op nieuwe tekst die u invoert.
 2. Kies in het menu van het deelvenster Teken een van de volgende opties in het submenu OpenType:

  Standaard ligaturen

  Dit zijn typografische vervangingen voor bepaalde tekencombinaties, zoals fi, fl, ff, ffi en ffl.

  ligature

  Contextuele alternatieven

  Dit zijn alternatieve tekens die in bepaalde scriptlettertypen voorkomen om het aan elkaar schrijven van letters te verzorgen. Als u bijvoorbeeld Caflisch Script Pro gebruikt en contextuele alternatieven ingeschakeld hebt, worden de letters 'bl' in het woord 'bloem' samengevoegd zodat het lijkt alsof ze met de hand geschreven zijn.

  Alternatieve ligaturen

  Dit zijn typografische vervangingstekens voor letterparen, zoals ct, st en ft.

  Opmerking:

  Hoewel het lijkt alsof de tekens van ligaturen zijn gecombineerd, kunnen de afzonderlijke tekens zonder problemen worden bewerkt en wordt de spellingcontrole op de normale manier uitgevoerd.

  Sierletter

  Hiermee vervangt u tekst door sierletters, gestileerde lettervormen met lange halen (overdreven sierletters).

  Oude stijl

  Hiermee maakt u cijfers op volgens de oude stijl. Deze zijn korter dan gewone cijfers en sommige cijfers uit de oude stijl worden weergegeven onder de basislijn.

  Stilistische alternatieven

  Hiermee maakt u tekst op met gestileerde tekens om een esthetisch effect te bereiken.

  Alternatieven titeltekens

  Hiermee maakt u tekst (doorgaans in hoofdletters) op met een groot lettertype voor bijvoorbeeld titels.

  Ornamenten

  Dit zijn sierelementen waarmee u een lettertypefamilie een persoonlijk karakter kunt geven. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken voor de versiering van titelpagina's, voor de beginletters van alinea's, voor het indelen van blokken tekst of als terugkerende randen en kaders.

  Rangtelwoorden

  Hiermee worden rangtelwoorden (bijv. 1ste en 2de) automatisch opgemaakt met superscripttekens. Superscripttekens zoals in de aanduidingen voor de Spaanse woorden segunda en segundo (2a and 2o) worden ook op de juiste wijze gezet.

  Breuken

  Hiermee kunt u breuken automatisch opmaken. Cijfers die worden gescheiden door een schuine streep (bijv. 1/2) worden automatisch omgezet in een breuk (bijv. ).

  Opmerking:

  U kunt in Photoshop geen voorvertoning weergeven van OpenType-functies als contextuele alternatieven, ligaturen en glyphs voordat u ze toepast. U kunt echter wel een voorvertoning van OpenType-functies weergeven en toepassen in het deelvenster Glyphs van Adobe Illustrator. Kopieer en plak uw tekst naar Adobe Illustrator en gebruik het deelvenster Glyphs om een voorvertoning weer te geven van OpenType-functies en om deze toe te passen. U kunt de tekst vervolgens weer in Photoshop plakken.

OpenType SVG-lettertypen

Photoshop ondersteunt OpenType SVG-lettertypen en wordt zowel met het Trajan Color Concept-lettertype als het EmojiOne-lettertype geleverd. OpenType SVG-lettertypen beschikken over meerdere kleuren en verlopen in één glyph. In Mac OS-besturingssystemen wordt het Apple Color Emoji-lettertype in beperkte mate ondersteund, hoewel het geen OpenType SVG-lettertype is.

v2_SQD
OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Emoji-lettertypen zijn een subset van OpenType SVG-lettertypen. Met emoji-lettertypen kunt u een heel scala aan kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten, historische monumenten enz. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van bepaalde glyphs die een persoon voorstellen, aanpassen.

Zie voor meer informatie Werken met SVG-lettertypen.

OpenType variabele lettertypen

OpenType variabele lettertypen ondersteunen aangepaste attributen zoals gewicht, breedte, schuinte, optische grootte enz. Photoshop wordt geleverd met verschillende variabele lettertypen waarvan u de dikte, breedte en schuinte kunt aanpassen via handige schuifknoppen in het deelvenster Eigenschappen. Zoek in het deelvenster Teken of de optiebalk in de lijst met lettertypen naar Variabele als u variabele lettertypen zoekt. U kunt ook zoeken naar het pictogram naast de naam van het lettertype.

some-variable-fonts
Lettertypelijst: Enkele variabele lettertypen
font-slider-controls
Deelvenster Eigenschappen: Schuifknoppen voor variabele lettertypen

Als u de schuifknop verschuift, kiest Photoshop automatisch de lettertypestijl die de huidige instellingen het dichtst benadert. Als u bijvoorbeeld schuinte van een standaardlettertype vergroot, verandert Photoshop dit automatisch in een variant van cursief.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid