Kommenttien näyttäminen

Kommenttiluettelossa näkyvät kaikki PDF-tiedoston kommentit. Siinä on myös työkalurivi, joka sisältää kommentteja koskevat yleiset toiminnot, kuten lajittelu ja suodatus.

Kommenttiluettelo
Kommentti-tehtäväruutu sisältää kommenttiluettelon.

Kommenttiluettelon avaaminen

 1. Valitse Kommentti > Kommenttiluettelo.
 2. Käytä kommenttiluettelon yläreunassa olevaa Asetukset-valikkoa ja tee jokin seuraavista:
  • Laajenna tai supista kommentit. Valitse kommenttiluettelon asetusvalikosta Laajenna kaikki tai Supista kaikki. Laajenna tai supista kommentteja napsauttamalla kommentin vieressä olevaa plus- ja miinusmerkkiä.

  • Irrota kommenttiluettelo ja tuo sen näkyviin omassa ikkunassaan.

  • Tuo ja vie kommentit.

  • Luo tai tulosta kommenttien yhteenveto.

  • Vie Wordiin tai AutoCADiin.

  • Määritä kommentoinnin oletusarvot.

Lajittele kommentit

Voit lajitella kommenttiluettelon kommentteja tekijän, sivun, tyypin, päivämäärän, valintatilan tai henkilön tilan mukaan. Jos kyseessä on vastaussäie, vain ensimmäinen viesti lajitellaan ja vastausviestit lajitellaan samaan luokkaan kuin säikeen ensimmäinen viesti.

 1. Valitse Kommentti > Kommenttiluettelo.
 2. Valitse jokin kommenttiluettelon Lajittelu-valikon vaihtoehdoista.

Suodata kommentit

Voit näyttää tai piilottaa kommentteja tyypin, tarkistajan (tekijän), tilan tai valintatilan perusteella. Suodattaminen vaikuttaa kommenttien ulkoasuun sekä dokumentti-ikkunassa että kommenttiluettelossa. Kun tulostat kommentteja tai teet niistä yhteenvetoja, voit määrittää, tehdäänkö piilotetuista kommenteista yhteenvetoja ja tulostetaanko ne. Jos piilotat huomautuskommentin, johon on vastattu, myös kaikki muut viestisäikeen vastaukset piilotetaan.

Huomautus:

Kun lähetät kommentteja tarkistuksen aloittajalle sähköpostipohjaisessa tarkistuksessa, piilotettuja kommentteja ei lähetetä.

 1. Tee jokin seuraavista Kommentit-luettelon Suodata kommentit -valikossa :
  • Tyhjennä kaikki suodattimet valitsemalla Näytä kaikki kommentit. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+8 (Windows) tai Komento+8 (Mac OS).

  • Piilota kaikki kommentit valitsemalla Piilota kaikki kommentit. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+8 (Windows) tai Komento+Vaihto+8 (Mac OS).

  • Voit suodattaa kommentteja valitsemalla luokat, jotka haluat näkyviin. Jos esimerkiksi haluat, että näkyviin tulevat vain valitsemattomat tarralappukommentit, valitse > Tyyppi > Tarralaput, jolloin näkyviin tulevat vain tarralappukommentit. Valitse sitten > Valittu > Ei valittu, jolloin näkyviin tulevat vain valitsemattomat tarralappukommentit.

  • Jos haluat poistaa suotimen, valitse piilotetuille luokille Kaikki. Jos esimerkiksi olet suodattanut kommentit niin, että vain tietyn tarkistajan kommentit näkyvät, valitse  > Tarkistaja > Kaikki.

  • Jos haluat avata kaikki ponnahdushuomautukset, napsauta huomautusta kakkospainikkeella ja valitse Avaa kaikki ponnahdusikkunat. (Käytettävissä vain, jos Kommentit-luettelo on suljettu.)

  • Jos haluat sulkea kaikki ponnahdushuomautukset, napsauta huomautusta kakkospainikkeella ja valitse Pienennä kaikki ponnahdusikkunat. (Käytettävissä vain, jos kommenttiluettelo on suljettu.)

Vastaaminen kommentteihin

Huomautus:

Readerissa kommentointitoiminnot ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Kommentteihin vastaaminen on erityisen käytännöllistä jaetuissa tarkistuksissa, kun osallistujat voivat lukea toistensa kommentteja. Tarkistusten aloittajat voivat niiden välityksellä myös tiedottaa tarkistajille, miten ehdotuksia toteutetaan. Kun yksi tai useampi tarkistaja vastaa kommenttiin, vastausjoukkoa kutsutaan viestisäikeeksi. Ponnahdushuomautuksessa näkyy säikeen kaksi ensimmäistä vastausta. Kaikki vastaukset näkyvät kommenttiluettelossa. Vastaukset näkyvät alkuperäisen kommentin alla. Kommentin saamien vastausten määrä näkyy ruudussa, kun osoitin asetetaan kommentin päälle.

A. Vastauksen otsikko B. Asetukset-valikko C. Kommenttiluettelon vastausvaihtoehto
Vastaukset näkyvät suoraan kommentin alapuolella, ponnahdushuomautuksessa ja kommenttiluettelossa.

A. Vastauksen otsikko B. Asetukset-valikko C. Kommenttiluettelon vastausvaihtoehto 

Ponnahdusvalikon Vastaa-vaihtoehto

 1. Avaa kommentin ponnahdusikkuna.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Vastaa.
 3. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan ruutuun.

Kommenttiluettelon Vastaa-vaihtoehto

 1. Valitse kommentti Kommentit-luettelosta.
 2. Valitse Asetukset-valikosta Vastaa.
 3. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan ruutuun.

Vastauksen poistaminen

Jos poistat kommentin, johon on vastattu, vain kommentti poistetaan. Vastaukset jäävät PDF:ään, ja säie säilyy. Ensimmäinen vastaus ylennetään kommentiksi.

 1. Napsauta ponnahdushuomautuksessa näkyvää vastausta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

Tilan tai valintamerkin asettaminen

Huomautus:

Readerissa kommentointitoiminnot ovat käytettävissä vain niissä PDF-tiedostoissa, joissa kommentointi on otettu käyttöön. Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät yleensä kommentointioikeudet.

Tilat ja valintamerkit ovat hyödyllisiä merkittäessä kommentteja, jotka olet lukenut tai jotka vaativat lisätoimenpiteitä. Windowsissa voit käyttää tiloja ja valintamerkkejä ilmaisemaan, mitkä kommentit viedään Word-dokumenttiin. Asettamalla tarkistustilan voit näyttää tai piilottaa kommenttiryhmän ja ilmaista tarkistuksen osallistujille, miten aiot käsitellä kommenttia. Kun tarkistustila on asetettu, kommentin tarkistustilan näyttö ei poistu kommenttiluettelosta edes silloin, kun kommentin tarkistustilaksi muutetaan Ei mitään. Valintamerkit on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Ne eivät ne näy muille PDF-tiedoston lukijoille, ellet muuta kommenttien tilaa.

Tilan asettaminen

 1. Valitse kommentti kommenttiluettelosta ja napsauta hiiren kakkospainikkeella, niin asetusvalikko tulee näkyviin. Valitse sitten asetus Aseta tila -valikosta.

  Tarkistustila näkyy kommentissa yhdessä tilan asettajan nimen kanssa. Jos toinen tarkistaja määrittää kyseisen kommentin tarkistustilan, molempien tarkistajien nimet ja tarkistustilat näkyvät kommenttiluettelossa.

 2. Voit tarkastella kommentin muutoshistoriaa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella huomautuskuvaketta, merkintää tai ponnahdushuomautuksen otsikkoriviä ja valitsemalla sitten Ominaisuudet. Valitse Tarkistuksen historia -välilehti.

Kommenttien merkitseminen valintamerkillä

 1. Valitse kommenttiluettelosta kommentti ja napsauta sitten kommentin vieressä olevaa valintaruutua niin, että ruutuun tulee valintamerkki .

Kommenttien yhteenvedon tekeminen on kätevä tapa luoda tiivistelmä kaikista PDF-tiedoston kommenteista. Kun teet kommenteista yhteenvedon, voit joko luoda tulostettavat kommentit sisältävän PDF-tiedoston tai tulostaa yhteenvedon suoraan. Yhteenveto ei liity eikä ole linkitetty PDF-tiedostoon, josta kommentit haettiin.

Kommenttien yhteenvetojen sivuasettelun asetukset
Kommenttien yhteenvetojen sivuasettelun asetukset

A. Dokumentti ja samalla sivulla olevat, yhdysviivoilla merkityt kommentit. B. Dokumentti ja eri sivuilla olevat, yhdysviivoilla merkityt kommentit. C. Vain kommentit D. Dokumentti ja järjestysnumeroidut kommentit. 

Normaalisti Acrobat tulostaa PDF-tiedostot kaikkine leimoineen. Kun haluat määrittää kommenttien tulostumisen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, valitse kommenttiluettelosta > Tulosta myös kommenttien yhteenveto.

 1. Suodata kommentit niin, että vain haluamasi kommentit näkyvät yhteenvedossa. (Napsauta kommenttiluettelossa Suodata kommentit ja valitse näytettävät kommenttiluokat.)
 2. Kun haluat määrittää kommenttien tulostumisen mahdollisimman yksityiskohtaisesti, valitse > Tulosta myös kommenttien yhteenveto. Vaihtoehtoisesti voit luoda kommenteista erillisen PDF-tiedoston valitsemalla  > Luo kommenttiyhteenveto.
 3. Tee Luo kommenttiyhteenveto -valintaikkunassa seuraavat:
  • Valitse dokumentin ja kommenttien asettelu. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat asettelun mukaan.

  • Valitse kommenttien lajittelutapa.

  • Määritä sivuväli ja se, haluatko sisällyttää sivut, joilla ei ole kommentteja.

  • Valitse, näytetäänkö yhteenvedossa kaikki kommentit vai pelkästään näkyvissä olevat.

 4. Napsauta Luo kommenttiyhteenveto.

Kommentin etsiminen

Etsi kommentti kommenttiluettelosta etsimällä sanaa tai sanaryhmää.

 1. Tuo kommenttiluettelo näkyviin valitsemalla Kommentti > Kommenttiluettelo.
 2. Määritä Etsi-kenttään sana tai lause, jolla haluat hakea.

Kommenttiluettelossa näkyvät kommentit, jotka vastaavat hakuehtoja. Kommenttien määrä näkyy paneelin ylätunnisteessa.

Kommenttien poistaminen

Et voi poistaa jaetun tarkistuksen muiden tarkistajien kommentteja. Et voi myöskään poistaa lukittuja kommentteja.

Huomautus:

Jos haluat poistaa kaikki kommentit PDF:stä, valitse Työkalut > Suojaus > Poista piilotetut tiedot. Poista kommentit sitten valintaikkunaa käyttämällä. Tätä toimintoa ei ole Readerissa.

Kommentin poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse kommentti ja paina Delete-näppäintä.

  • Valitse kommenttiluettelossa poistettavat kommentit ja valitse sitten asetusvalikosta Poista.

   Huomautus: Varmista ennen Delete-näppäimen painamista, että kommentti on valittu.

Kommentin lukituksen avaaminen

 1. Napsauta kommenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Poista Lukittu-kohdan valinta.

Kaikkien kommenttien tekstin oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Voit tarkistaa huomautuskommentteihin ja lomakekenttiin lisätyn tekstin oikeinkirjoituksen. Et voi kuitenkaan tarkistaa PDF-tiedoston oikeinkirjoitusta.

 1. Valitse Muokkaa > Tarkista oikeinkirjoitus > Kommentit, kentät ja muokattava teksti. Jos PDF-tiedosto on avoinna selaimessa, varmista, että Muokkaa-työkalurivi on näkyvissä, ja napsauta Tarkista oikeinkirjoitus -painiketta .
 2. Valitse Käynnistä.
 3. Muokkaa sanaa jollakin seuraavista menetelmistä:
  • Muokkaa valittua sanaa. Voit kumota muutoksen napsauttamalla Kumoa Muokkaa. Voit hyväksyä muutoksen napsauttamalla Muuta.

  • Kaksoisnapsauta ehdotettua korjausta.

  • Valitse ehdotettu korjaus ja napsauta sitten Muuta. Napsauta Vaihda kaikki, jos haluat korvata tunnistamattoman sanan kaikki esiintymät ehdotetulla korjauksella.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö