Tarkista PDF

Kun vastaanotat kutsun PDF-tarkistukseen, kutsussa on yleensä PDF-tiedosto liitteenä tai URL-osoitteena. Vaihtoehtoisesti jotkin kutsut sisältävät Lomaketietomuoto (FDF) -liitteen. Avaamisen jälkeen FDF-tiedosto määrittää tarkistusasetuksesi ja avaa PDF-tiedoston Acrobatilla.

Tarkistettavat PDF-tiedostot sisältävät erityisominaisuuksia, kuten kommentointiin tarvittavia työkaluja ja opastavan viestirivin. Lisää kommentteja PDF-tiedostoon käyttämällä kommentointityökaluja ja lähetä ne sitten. Voit joko julkaista kommentit kommenttipalvelimella, josta muut voivat nähdä ne, tai lähettää kommentit sähköpostiliitteenä tarkistuksen aloittajalle.

Huomautus:

Voit vastaanottaa PDF-tiedoston, jossa ei ole erikoistoimintoja. Lisää silloin kommenttisi käyttämällä Huomautukset- ja Kuvamerkintä-paneelien työkaluja Kommentti-ruudussa. Tallenna PDF-tiedosto sen jälkeen ja lähetä se takaisin. (Katso Huomautukset- ja piirtomerkintätyökalujen yleiskuvaus.)

Jos haluat tarkistaa PDF-tiedoston myöhemmin, avaa se uudelleen seurannasta. Siten varmistat, että kommenttisi tallentuvat PDF-tiedoston seurattuun kopioon ja että aloittaja saa kommenttisi. Tallenna PDF-tiedosto, jollet lähetä tai julkaise kommentteja heti. Muuten kommentit menetetään. Kommentit näkyvät vain paikallisessa kopiossa eivätkä ole muiden tarkistajien nähtävissä ennen kuin aloittaja vastaanottaa ne. Tarkistusten perusteita käsittelevä video on nähtävissä osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_fi

Kaikki ominaisuudet eivät ole tarjolla, jos PDF-tiedoston tarkistuksessa käytetään ohjelmistojen versioita Acrobat 9 tai Reader 9 tai vanhempia versioita.

Liittyminen tarkistukseen

 1. Avaa PDF-tiedosto sähköpostisovelluksessa napsauttamalla URL-osoitetta tai kaksoisnapsauttamalla liitettä (PDF tai FDF).
 2. Tee haluamasi seuraavista toimista, jos ohjelma pyytää:
  • Kirjaudu Acrobat.comiin Adobe-tunnuksellasi ja salasanallasi.
  • Napsauta Jaettu tarkistus -valintaikkunassa Yhdistä.
  • Napsauta Tervetuloa jaettuun tarkistukseen -ikkunassa OK. Tässä ikkunassa näkyy tarkistuksen määräaika, osallistujat, tieto siitä, ketkä tarkistajat ovat lisänneet kommentteja, ja kommenttipalvelimen sijainti.
  • Kirjoita nimesi, sähköpostiosoitteesi, yrityksen nimi ja työnimike.
 3. Tallenna tiedosto paikkaan, josta se löytyy helposti, esimerkiksi työpöydälle.
 4. Lisää kommentteja PDF-tiedostoon kommenttiruudun työkaluilla. Voit poistaa kommentin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. (Voit poistaa vain omia kommenttejasi.)

 5. Tee tarvittavat seuraavista toimista:
  • Jos ohjelma ilmoittaa, että käytettävissä on muiden tarkistajien uusia kommentteja, napsauta viestiä. Uudet kommentit tulevat näkyviin PDF-tiedostossa.
  • Jos haluat selvittää, onko muilta tarkistajilta tullut uusia kommentteja, napsauta Etsi uudet kommentit -painiketta .
 6. Lähetä kommenttisi napsauttamalla sanomarivillä Julkaise kommentit tai Lähetä kommentit tarkistuksen pyytäjälle.

  Kun lähetät kommentteja, tarkistuksen aloittaja saa sähköpostiliitteenä PDF-tiedoston, joka sisältää kommenttisi. Kun julkaiset kommenttisi, ne tallentuvat kommenttipalvelimeen.

Dokumentin viestirivin asetukset

Dokumentin sanomarivin asetukset riippuvat tarkistuksen aloittajan määrittämistä asetuksista ja siitä, saatko yhteyden kommenttipalvelimeen.

Lisätietoja eri tarkistustyypeistä on artikkelissa Tietoja hallituista PDF-tarkistuksista.

Etsi uudet kommentit

Kehottaa Acrobatia synkronoimaan kommentit palvelimen ja paikallisen kiintolevyn välillä. Jos et napsauta tätä painiketta, Acrobat tarkastaa uusien kommenttien olemassaolon 10 minuutin välein, jos dokumentti on auki, ja tunnin välein, jos dokumentti on suljettu.

Liitä kommentit

Kopioi avoimen PDF-tiedoston kommentit omaan kopioosi. Painike on käytettävissä vain sellaisille PDF-tiedostoille, jotka vastaanotat tarkistajilta sähköpostipohjaisissa tarkistuksissa.

Julkaise kommentit

Käytettävissä vain jaetuissa tarkistuksissa. Lähettää uudet kommenttisi kommenttipalvelimeen. Tämä painike ei ole käytettävissä tarkistuksen päättymisen jälkeen.

Tallenna arkistokopio

Käytettävissä vain jaetuissa tarkistuksissa tarkistuksen päättymisen jälkeen. Tallentaa dokumentin kopion tarkistuskommentteineen kiintolevyllesi.

Lähetä kommentit

Luo tarkistuksen aloittajalle osoitetun sähköpostiviestin, jonka liitteenä on kommentoitu PDF-tiedosto. Tämä asetus on aina tarkistajien käytettävissä sähköpostipohjaisissa tarkistuksissa. Se näkyy jaetuissa tarkistuksissa, jos tarkistaja on päättänyt työskennellä offline-tilassa tai jos yhteyttä kommenttipalvelimeen ei saatu.

Tila

Kuvake, joka ilmaisee kommenttipalvelimen yhteyden tilan. Kuvakkeena on edellinen yritys onnistui , edellinen yritys epäonnistui tai yritetään muodostaa yhteys . Jos napsautat tätä kuvaketta, näkyviin tulee lisäasetuksia sisältävä valikko: Seuraa tarkistuksia avaa seurannan; Tallenna arkistokopio tallentaa PDF-tiedostosta kopion, joka ei ole enää yhteydessä tarkistukseen; Työskentele offline-tilassa mahdollistaa työskentelyn offline-tilassa, jossa voit kommentoida, mutta et voi julkaista kommentteja, ennen kuin palaat online-tilaan. Voit siirtyä online-tilaan napsauttamalla Yhdistä uudelleen palvelimeen.

Uusien julkaistujen kommenttien etsiminen

Kun osallistut jaettuun tarkistukseen, Acrobat synkronoi paikalliseen kiintolevyasemaan julkaistut kommentit palvelimessa olevien kommenttien kanssa. Acrobat ilmoittaa, kun uusia kommentteja on saatavana. Näet ilmoituksia jatkuvasti, koska synkronointi jatkuu, vaikka PDF-tiedosto suljetaan.

Ilmoitusalueen sanomilla ilmoitetaan myös uusien tarkistajien liittymisestä tarkistukseen, päivityksistä (useita tarkistuksia), määräaikojen muuttumisesta ja synkronoinnin epäonnistumisesta. Ne ilmoittavat myös, kun seurantaan lisätään lähetystilaus. Voit muuttaa viestien ja kommenttien synkronoinnin tiheyttä ja käynnistää synkronoinnin manuaalisesti.

Jos haluat nähdä jaetun tarkistuksen uudet kommentit, sinulla on oltava yhteys Acrobat.com-sivustoon tai verkkoon, jossa kommenttipalvelin sijaitsee. Tarkista palvelimen tila Seurannasta, jollei yhteyttä voida muodostaa.

 1. Napsauta Etsi uudet kommentit -painiketta  dokumentin sanomarivillä.

Kommenttien lähettäminen sähköpostissa

Jos tarkistat PDF-tiedostoa offline-tilassa tai palomuurin ulkopuolella tai menetät yhteyden kommenttipalvelimeen, voit lähettää kommentit sähköpostiviestissä.

 1. Valitse Tiedosto > Lähetä tiedosto.

 2. Valitse Lähetä sähköposti -valintaikkunasta Oletussähköpostiohjelma tai Käytä Webmailia ja valitse käyttämäsi verkkosähköpostiasiakas Valitse-valikosta.

 3. Valitse Jatka ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

  Huomautus:

  Jos PDF-tiedoston koko ylittää 5 Mt:n kokorajoituksen, Acrobat kehottaa lähettämään kommentit Lomaketietomuoto (FDF) -tiedostona. Aloittaja voi tuoda tämän pienemmän tiedoston. Jos haluat säätää rajaa, avaa Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Tarkistus. Anna sitten uusi arvo kohtaan Lähetä kommentit FDF:inä, kun tiedostokoko on suurempi kuin [#] Mt.

Muiden tarkistajien kommenttien julkaiseminen

Kun osallistut tarkistukseen, voit saada muilta tarkistajilta kommentteja. Esimerkiksi jos tarkistaja ei voi käyttää kommenttipalvelinta, tarkistaja voi lähettää sinulle kommentteja. Toinen esimerkki on tilanne, jossa pyysit palautetta henkilöiltä, joita ei alun perin kutsuttu tarkistukseen. Nämä tarkistajat voivat palauttaa sinulle kopion tarkistetusta PDF:stä kommentteineen. Kun sinusta tulee kommenttien omistaja, voit jakaa ne kaikkien tarkistuksen osallistujien kanssa.

 1. Avaa kommentit sisältävä PDF-tiedosto.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta OK, kun ohjelma kysyy, haluatko julkaista kyseisen tarkistajan kommentit. Julkaistut kommentit tulevat näkyviin PDF-tiedostossa. Sinun nimesi näkyy otsikkorivillä ja tekijän nimi kommentin leipätekstissä varustettuna tekstillä "Tarkistajan [nimi] puolesta".

  Huomautus:

  Jos haluat piilottaa ”henkilön x puolesta” -tekstin, poista Oletusarvot-valintaikkunassa Tarkistus-kohdassa Näytä kommentissa teksti ”henkilön x puolesta”, kun käyttäjä ottaa kommentit haltuunsa jaetussa tarkistuksessa -asetuksen valinta.

  • Napsauta Kyllä, kun ohjelma kysyy, yhdistetäänkö kommentit. Voit myös napsauttaa dokumentin sanomarivin Yhdistä kommentit -painiketta ja napsauttaa sitten Lähetä kommentit. Lisää tarvittaessa muiden tarkistajien sähköpostiosoitteet ja napsauta sitten Lähetä.
  • Avaa Acrobatissa tai Readerissa PDF-tiedoston kopio ja valitse Kommentti > Kommenttiluettelo > Asetukset > Tuo datatiedosto. Valitse tiedosto, joka sisältää tarkistajien kommentit. Lisää tarvittaessa muiden tarkistajien sähköpostiosoitteet ja napsauta sitten Lähetä.

Vain uudet tai muokatut kommentit julkaistaan tai lähetetään.

Tarkistukseen liittyminen uudelleen

Käytä seurantaa, jos avaat PDF-tiedostoja uudelleen tarkistuksen aikana. Seurannassa näkyvät ainoastaan PDF-tiedostot, jotka olet tallentanut. Jos et tallentanut PDF-tiedostoa sen ensimmäisellä avauskerralla, avaa PDF-tiedosto uudelleen sähköpostisovelluksesta.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Acrobatissa Kommentti > Tarkistus > Seuraa tarkistuksia.
  • Valitse Readerissa Näytä > Seuranta.
 2. Kaksoisnapsauta seurannassa näkyvää PDF-tiedostoa.

 3. Lisää tai muokkaa kommentteja. Voit poistaa kommentin valitsemalla sen ja painamalla Delete-näppäintä. (Voit poistaa vain omia kommenttejasi.)

  Acrobat poistaa poistetut kommentit verkossa julkaistavasta PDF:stä seuraavan kerran, kun se synkronoi kommentit. Jos poistat aiemmin sähköpostiviestissä lähettämiäsi kommentteja, kommentit eivät poistu aloittajan dokumentista.

 4. Napsauta dokumentin sanomarivillä Julkaise kommentit.

  Vain uudet tai muokatut kommentit julkaistaan tai lähetetään.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö