Seurannan esittely

Seurannan avulla voit hallita dokumenttien tarkistuksia ja jaettuja lomakkeita, tarkistaa tarkistus- ja lomakepalvelimien tilan sekä hallita Web-lähetysten tilauksia (niin sanottuja RSS-syötteitä). Voit käynnistää seurannan Acrobatista valitsemalla Kommentti > Tarkistus > Seuraa tarkistuksia. Voit käynnistää seurannan Readerista valitsemalla Näytä > Seuranta. Tarkistuksen jäljittämistä Acrobatissa käsittelevä video on nähtävissä osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_fi

Seuraa tarkistuksia -valintaikkuna
Seurannan avulla voit hallita tarkistuksia, lomakkeita ja Web-lähetysten tilauksia (RSS-syötteitä). Vasemmassa paneelissa on linkkejä tarkistustiedostoihin, lomakkeisiin, palvelimen tilasanomiin ja RSS-syötteisiin. Oikeassa paneelissa on vasemmasta paneelista valitun kohteen tarkat tiedot.

Viimeisimmät päivitykset

Viimeisimmät päivitykset -paneelissa on yhteenveto jaettujen tarkistusten, lomaketiedostojen ja palvelimien viimeisimmistä muutoksista. Jos aktiivisia tarkistuksia tai lomakkeita ei ole, tässä paneelissa on hallittujen tarkistusten luomiseen sekä lomakkeiden luomiseen ja jakelemiseen liittyviä ohjeita ja linkkejä. Viimeisimmät päivitykset -paneelissa voit myös valita, näkyvätkö seurannan ilmoitukset Acrobatissa ja ilmaisinalueella (vain Windows).

Tarkistukset

Seuranta näyttää, ketkä ovat liittyneet jaettuun tarkistukseen ja kuinka monta kommenttia he ovat julkaisseet. Seurannan avulla voit liittyä uudelleen tarkistukseen ja lähettää osallistujille sähköpostia. Jos olet aloittanut tarkistuksia, voit lisätä tai muuttaa määräaikoja, lisätä tarkistajia, lopettaa tarkistuksen tai aloittaa uuden tarkistuksen nykyisten tarkistajien kanssa.

Seurannan vasemmassa reunassa on lueteltu hallittujen tarkistusten kaikki PDF-tiedostot. Tietoruudussa oikealla näkyy PDF-tiedoston lähetyspäivä ja -aika sekä kutsuttujen tarkistajien luettelo. Jaettujen PDF-tiedostojen linkit sisältävät lisätietoja, kuten takarajan (jos asetettu) ja jokaisen tarkistajan lähettämien kommenttien lukumäärän. Linkin poistaminen tarkistuksenseurannassa poistaa PDF:n ja kaikki kommentit palvelimelta ja lopettaa tarkistuksen pysyvästi.

Lomakkeet

Voit hallita jakamiasi tai vastaanottamiasi lomakkeita Seurannan avulla. Seurannan avulla voit tarkistaa vastaustiedoston sijainnin ja muuttaa sitä sekä seurata, ketkä vastaanottajat ovat vastanneet. Voit myös lisätä vastaanottajia, lähettää sähköpostia kaikille vastaanottajille ja näyttää lomakkeen vastaukset. Lisätietoja on kohdassa Tietoja lomakkeiden seurannasta.

Palvelimen tila

Palvelimen tila -kohdassa näkyy kaikkien tarkistuksissa ja lomakkeiden jakelussa käytettävien palvelimien tila. Valintamerkkikuvake  palvelimen nimen vieressä ilmaisee, että edellinen synkronointi onnistui. Varoituskuvake  ilmaisee, että edellinen synkronointi ei onnistunut. Varoituskuvake osoittaa, että palvelin ei ole yhteydessä verkkoon, se ei pysty kirjoittamaan tietoja levylle tai siinä on jokin muu vika. Kysy tarvittaessa neuvoa verkonvalvojalta.

RSS

Seurannan avulla voit tilata RSS (Really Simple Syndication) -muotoa käyttävää Web-sisältöä, esimerkiksi uutissyötteitä ja musiikkikanavia. RSS-muoto on yhteensopiva XML- ja RDF-muotojen kanssa.

Huomautus:

Jos RSS-painiketta ei näy seurannassa, avaa Acrobatin Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Seuranta. Valitse Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa ja napsauta OK. Sulje seuranta ja avaa se uudelleen.

Tarkistettujen PDF-tiedostojen seuranta

 1. Laajenna tarvittava kansio seurannassa:

  Lähetetyt

  Luettelee PDF-tiedostot, jotka liittyvät aloittamiisi tarkistuksiin. (Ei käytettävissä Readerissa.)

  Liittyneet

  Luettelee PDF-tiedostot, joiden tarkistuksiin olet osallistunut. PDF-tiedostot näkyvät luettelossa vasta avaamisen jälkeen. Jos avaat PDF-tiedoston sähköpostin liitteen kautta etkä tallenna sitä, tieto häviää seurannasta sulkiessasi tiedoston.

  Huomautus:

  PDF-tiedostot, joiden nimet on lihavoitu luettelossa, sisältävät yhden tai useita seuraavista päivityksistä: kommentit, joita et ole vielä lukenut, tarkistuksen aloittajan tekemä määräajan muutos ja tarkistukseen liittyneet tarkistajat.

 2. Valitse PDF-tiedosto.

  Oikealla puolella näkyy valittuun PDF-tiedostoon liittyviä tietoja. Jaetut tarkistukset -luettelossa näkyy määräaikatiedot, tarkistukseen liittyneet tarkistajat ja kommenttien määrä.

PDF-tiedoston tallentaminen kommentteineen

Voit tallentaa kopion tarkistettavasta PDF-tiedostosta, joka sisältää kaikki tarkistajien julkaisemat ja sinun tuomasi (liittämäsi) kommentit.

Jos PDF-tiedosto kuuluu jaettuun tarkistukseen, voit tallentaa arkistokopion. Kopio ei ole yhteydessä jaettuun tarkistukseen, joten voit muokata sekä sen sisältöä että kommentteja.

Huomautus:

Käytä Tallenna nimellä -komentoa, jos haluat tehdä jaetusta PDF-tiedostosta muille jaettavan kopion. Tästä tuloksena oleva tiedosto sisältää kaikki kommentit, jotka julkaistiin kyseiseen ajankohtaan mennessä. Se voidaan siirtää, kopioida tai nimetä uudelleen ilman, että se vaikuttaa tarkistus- tai kommenttipalvelinyhteyteen.

 1. Kun haluat tallentaa kaikki kommentit sisältävän PDF-tiedoston, avaa tiedosto ja suorita jokin seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos kyseessä on jaettu tarkistus, valitse Tiedosto > Tallenna arkistokopio. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Tila-painiketta dokumentin sanomarivissä ja valita Tallenna arkistokopio.

  • Jos kyseessä on sähköpostipohjainen tarkistus, tallenna PDF-tiedostosta uusi kopio valitsemalla Tiedosto > Tallenna nimellä. Uusin, tallennettu versio on nyt seurattava PDF-tiedosto. Vanha versio on arkistokopio.

Lisätarkistajien kutsuminen

Jos olet tarkistuksen aloittaja, voit pyytää muita osallistumaan tarkistukseen. Jos olet tarkistaja ja haluat muiden käyttäjien osallistuvan tarkistukseen, pyydä tarkistuksen aloittajaa kutsumaan muut tarkistajat. Näin aloittaja voi seurata automaattisesti kaikkia osanottajia ja saada ilmoituksen, kun heidän kommenttinsa ovat saapuneet.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannan kohdasta Lähetetty ja valitse oikealta Lisää tarkistajat.
 2. Määritä niiden tarkistajien sähköpostiosoitteet, jotka haluat lisätä. Muuta viestiä tarpeen mukaan ja lähetä sitten viesti.

  Uusien tarkistajien nimet näkyvät muiden osanottajien kanssa Seuranta-ikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa.

Määräajan lisääminen tai muuttaminen

Tarkistuksen aloittaja voi lisätä tarkistukseen määräajan tai muuttaa sitä.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja tee yksi seuraavista toimista:
  • Jos tarkistuksella ei ole määräaikaa, napsauta Lisää määräaika.

  • Jos tarkistuksella on määräaika, napsauta Muuta määräaikaa.

 2. Napsauta Tarkistuksen määräaika, muuta määräaikaa tarvittaessa ja napsauta sitten OK.
 3. Muuta sähköpostin vastaanottajia, aihetta ja viestiä tarvittaessa ja napsauta sitten Lähetä.

Tarkistuksen lopettaminen

Tarkistuksen aloittaja voi lopettaa meneillään olevan tarkistuksen. Tarkistuksen päätyttyä osallistujat eivät voi julkaista kommentteja palvelimeen. Voit muuttaa tarkistuksen määräaikaa myöhemmin, jos haluat aloittaa tarkistuksen uudelleen.

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja napsauta Lopeta tarkistus.

Jaetun tarkistuksen aloittaminen nykyisestä tarkistuksesta samojen tarkistajien kanssa

 1. Valitse PDF-tiedosto seurannassa ja napsauta Aloita uusi tarkistus, jossa on samat tarkistajat.
 2. Toimi samalla tavoin kuin aloittaessasi jaetun tarkistuksen.

Viestin lähettäminen

Joskus tarkistuksen aikana voit joutua lähettämään tarkistajille muistutuksen lähestyvästä määräajan umpeutumisesta tai muuten ottaa yhteyden toisiin tarkistajiin.

 1. Valitse PDF-tiedosto Seuranta-ikkunasta ja napsauta Lähetä sähköpostia kaikille tarkistajille.
 2. Muuta sähköpostiviestin Vastaanottaja- ja Aihe-ruutujen sisältöä tai sähköpostiviestin runkotekstiä tarpeen mukaan ja napsauta sitten Lähetä.

Profiilin päivittäminen

Lisäämissäsi kommenteissa näkyy nimi, jonka annoit liittyessäsi tarkistukseen tai aloittaessasi tarkistuksen tai kirjautuessasi järjestelmään. Voit muuttaa nimeäsi tai profiilisi muita tietoja milloin vain. Päivitetty profiilisi näkyy vain uusissa kommenteissa; vanhat kommentit eivät muutu.

Tarkistusprofiilin päivittäminen

 1. (Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Kommentointi.)
 2. Poista Käytä aina käyttäjätunnusta tekijän nimenä -ruudun valinta.
 3. Valitse vasemmalla olevasta luettelosta Henkilöllisyys.
 4. Muokkaa profiilia ja muista lisätä sähköpostiosoite, jota aiot käyttää tarkistuksissa. Valitse OK.

Profiilin päivittäminen jaettua tarkistusta varten

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Henkilöllisyys.
 2. Muokkaa profiilia, varmista, että annat toimivan sähköpostiosoitteen, ja napsauta OK.

Web-lähetyspalveluiden tilaaminen

 1. Napsauta seurannan vasemmalla puolella olevaa RSS-painiketta.

  Huomautus:

  Jos RSS-painiketta ei näy seurannassa, avaa Acrobatin Oletusarvot-valintaikkuna ja valitse Seuranta. Valitse Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa ja napsauta OK. Sulje seuranta ja avaa se uudelleen.

 2. Napsauta Tilaa RSS-syöte ja kirjoita URL-ruutuun Web-osoite.

Seurannan oletusarvot

Jos haluat määrittää seurannan asetuksia, valitse Oletusarvot-valintaikkunan Luokat-kohdasta Seuranta.

Tarkista uudet kommentit ja lomaketiedot automaattisesti

Määrittää, kuinka usein kommentit synkronoidaan. Jos haluat estää automaattisen synkronoinnin, siirrä liukusäädin oikeaan laitaan, kunnes Ei koskaan -arvo näkyy.

Keskeytä uusien kommenttien ja lomaketietojen tarkistus

Määrittää, milloin uusien kommenttien tai lomaketietojen tarkistus lopetetaan sen jälkeen, kun tarkistus on päättynyt tai lomake on jätetty käyttämättä.

Poista mukautetut palvelinsijainnit

Jos haluat poistaa palvelinprofiilin, valitse se luettelosta ja napsauta Poista palvelinprofiili.

Ilmoitukset

Määrittää, mihin seurannan ilmoitukset tulevat.

Ota RSS-syötteet käyttöön seurannassa

Kun tämä asetus on valittuna, seurannan vasemmalle puolelle tulee näkyviin RSS-luokka. Voit tilata RSS-syötteitä seurannasta käsin.

Pyyhi kaikki tallennetut valtuutukset

Napsauta tätä, jos haluat poistaa kaikki jaetuissa tarkastuksissa käytettävät tallennetut valtuutukset.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö