PDF-oletusohjelmat, kun sekä Reader X että Acrobat on asennettu

Yleistä

Kun Reader X ja Acrobat X on asennettu samalle tietokoneelle tai kun vanhoja Acrobat-versioita on asennettuna, voit valita PDF-tiedostojen tarkasteluun oletusarvoisesti käytettävän ohjelman. Acrobatissa on enemmän toimintoja, mutta Reader X -ohjelmassa on lisäsuojaa tuova Suojattu tila (turvallisuutta koskevia lisätietoja on sovellusten suojausoppaassa.)

Tämä toiminto toimii vain Adoben PDF-käsittelyohjelmissa: sen avulla ei voi vaihtaa Adoben ohjelmasta jonkin muun valmistajan ohjelmaan ja takaisin. Myös muiden Acrobatin tukemien tiedostomuotojen käsittelyssä saattaa esiintyä vaihtelua. Esimerkiksi FDF- ja XDP-tiedostojen käsittelyä voidaan muuttaa, XFA- ja PDX-tiedostojen ei.

Huomaa: Tässä asiakirjassa käsitellään asennuksen ja suorittamisen aikana esiintyviä loppukäyttäjän oletustoimintoja. Jos haluat tietoa yrityskokoonpanoista, katso kohtaa Ylläpitäjät ja IT-resurssit alla.

Miksi PDF-oletusohjelman määrittäminen on tärkeää?

Reader X -ohjelmassa on Suojattu tila, joka auttaa torjumaan tietoturvauhkia. Toimintoa ei ole Acrobat X -ohjelmassa. Reader X -ohjelmaa pidetäänkin turvallisempana, mutta Acrobat on ohjelmista tehokkaampi. Näin ollen käyttäjän on syytä käyttää kumpaakin ohjelmaa vuorotellen tarpeensa mukaan. 

Kun PDF-tiedostoa kaksoisnapsautetaan ohjelmaversioissa 9.x, tiedosto ladataan avoinna olevaan ohjelmaan huolimatta siitä, mikä tuote tai versio on kyseessä. Jos esimerkiksi Reader X on PDF-tiedostojen oletusohjelma, jos Viewer 9 on käynnissä ja jos PDF-tiedostoa kaksoisnapsautetaan, tiedosto avautuu Reader X -ohjelmassa. Koska Acrobat ja Reader voivat nyt olla käynnissä yhtä aikaa, kaksoisnapsautus saattaa käynnistää uuden prosessin tai liittyä käynnissä olevaan prosessiin koneen määritysten mukaan. Turvasyistä käyttäjän on määritettävä, missä ohjelmassa PDF avataan. Tuotteiden X-versioissa käyttäjät voivat valita oletusohjelman, vaikka toinen tuoteversio olisikin jo käynnissä.

Tuotteiden X-versioissa voidaan vaihtaa tuotetyyppien ja -versioiden välillä versiosta 9.x alkaen.

Toiminta asennuksen aikana

Jos asennuksen aikana havaitaan tietokoneella valmiina oleva tuote, käyttäjää pyydetään valitsemaan oletusohjelma. Kun asennettavana on Reader X, turvallinen Reader on oletusasetuksena. Käyttäjät voivat vaihtaa oletusohjelmaa milloin tahansa asennuksen jälkeen riippumatta valinnasta. Yleensä asennusohjelma tapaa valita turvallisen Readerin oletusohjelmaksi, elleivät ominaisuudet tai käyttäjän valinnat kumoa valintaa.  

PDF-tiedostojen oletusohjelman määrittäminen

 

Asennuksen jälkeinen määritys

Oletusohjelmaa voi vaihtaa seuraavasti: 

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Yleiset
 2. Valitse Sovelluksen käynnistys -osiosta Valitse oletusarvoinen PDF-käsittelijä. PDF-tiedostojen oletusohjelman vaihtaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia, minkä vuoksi eri käyttöjärjestelmät toimivat seuraavasti:

  • Windows XP: Jos käyttäjällä on järjestelmänvalvojan oikeudet, Valitse oletusarvoinen PDF-käsittelijä -kohta on valittavissa. Muutoin se on poissa käytöstä.
  • Windows 7 ja Vista: Käyttäjätilien valvonnan tulee olla käytössä, jos käyttäjällä ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. Jos valvonta on poissa käytöstä, Valitse oletusarvoinen PDF-käsittelijä -toimintoa ei voi käyttää. Jos valvonta on käytössä ja jos käyttäjä ei ole kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana, käyttäjää kehotetaan tekemään niin, kun tätä painiketta napsautetaan.
 3. Valitse sovellus pudotusvalikosta. Nykyinen oletus näkyy luettelossa ensimmäisenä.

 4. Valitse Käytä.

 5. Jos selain on käynnissä, käynnistä se uudelleen.
 
PDF-tiedostojen oletusohjelma

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi Valitse oletusarvoinen PDF-käsittelijä -toiminto ei ole käytettävissä?

Painikkeen käyttö voidaan estää kahdesta eri syystä: 

 • Käyttäjällä ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
 • Käyttäjätilien valvonta ei ole käytössä Windows 7- tai Vista-käyttöjärjestelmässä niillä käyttäjillä, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia.
 • Painiketta ei voi käyttää Citrix-ympäristössä.

Miksi PDF:n näyttöselainta ei voi käyttää kohdassa Muokkaa > Oletusarvot > Internet?

Olet valinnut jonkin toisen ohjelman oletusohjelmaksi. Esimerkiksi Reader-asetus näkyy harmaana, jos Acrobat.exe on oletusohjelma.

Voiko Acrobat 8.x -tuotteesta vaihtaa toiseen ja taas takaisin?

Ei. Adobe-tuotteen valintakentässä näkyvät vain tuotteet versiosta 9.x alkaen.

Mihin toimintoihin tämä vaikuttaa?

 • PDF-tiedoston kaksoisnapsautukseen tai avaamiseen sähköpostiviestistä
 • PDF:n esikatselukuvan luontiin
 • PDF-kuvakkeisiin
 • PDF-esikatselun käsittelijään
 • PDF-ominaisuussivuun
 • PDF-tiedoston tarkasteluun selaimessa
 • PDF IFilterin käyttöön hauissa

Ylläpitäjät ja IT-resurssit

Ylläpitäjille tarkoitettuja määritystietoja on Acrobat-tuoteperheen yrityskirjaston seuraavissa asiakirjoissa: 

 • Customization Wizardin ohje: Ylläpitäjä voi asettaa asennusohjelman valitsemaan PDF-tiedostojen oletusohjelman yrityskäytössä.
 • Administrator's Information Manager (AIM): AIR-sovellus, joka sisältää oletusarvotiedot (määritettävän rekisterin ja plist-asetukset sisältävä tietokanta).
 • Sovellusten suojausopas: Sisältää tietoja Readerin Suojatusta tilasta.

Toiminnon lukitseminen

Oletusarvoisesti käyttäjä voi valita oletusohjelman käyttöliittymästä. Ylläpitäjä voi kuitenkin lukita toiminnon valitsemalla HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<tuote>\<versio>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Kun bDisablePDFHandlerSwitching-arvoksi asetetaan 1, käyttöliittymä poistetaan käytöstä ja loppukäyttäjät eivät voi vaihtaa oletusohjelmaa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi