Adobe Sign voor Salesforce: toegang verlenen tot extra gebruikers/profielen

Wellicht hebt u Adobe Sign voor Salesforce niet voor Alle gebruikers geïnstalleerd, maar slechts voor Alleen beheerders of Specifieke profielen. In dat geval dient u na de installatie toegang te geven aan aanvullende Salesforce-gebruikers.

Toegang verlenen aan gebruikers (v19+)

Het Adobe Sign voor Salesforce-pakket biedt vier machtigingensets waarmee gebruikers over alle object- en veldmachtigingen beschikken die ze nodig hebben om het systeem te gebruiken.

Navigeer als volgt naar deze machtigingensets: Setup > Beheer > Gebruikers > Machtigingensets

Het gaat om de volgende vier opties, in volgorde van systeemprivilege:

 • Adobe Sign-gebruiker: minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
 • Adobe Sign-communitygebruiker - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-communitygebruiker
  • Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's
 • Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
 • Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.

Een machtigingenset toepassen op een gebruiker:

 • Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 • Klik op de koppeling Naam van de gebruiker die u toegang wilt geven

 

De pagina Gebruikers instellen wordt geopend.

 • Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken

 • Selecteer de machtigingenset die u aan de gebruiker wilt toewijzen
 • Klik op Toevoegen om de optie te verplaatsen van Beschikbaar naar Ingeschakeld
 • Klik op Opslaan.

Toegang verlenen tot profielen en gebruikers (v18 en ouder)

Salesforce heeft twee profielinterfaces:

 • De uitgebreide profielinterface
 • De oorspronkelijke profielinterface

Zie het overzicht van profielen in de Help bij Salesforce.com voor meer informatie.

Als de uitgebreide profielgebruikersinterface is ingeschakeld, volgt u de instructies in Profielen bewerken met gebruik van de uitgebreide gebruikersinterface in dit document. Als deze optie niet is ingeschakeld, volgt u de instructies in Profielen bewerken met gebruik van de oorspronkelijke gebruikersinterface.

Opmerking:

U kunt niet alle instellingen voor standaardprofielen bewerken. U kunt wel een standaardprofiel klonen om een aangepast profiel te maken en vervolgens het aangepaste profiel bewerken.

In deze sectie wordt het proces beschreven voor het verlenen van aanvullende toegang via de oorspronkelijke gebruikersinterface. (Zie Profielen bewerken met gebruik van de oorspronkelijke profielinterface voor meer informatie)

 1. Ga naar Setup > Beheer > Gebruikers beheren > Profielen.

 2. Klik op de pagina Profielen op Bewerken voor het geselecteerde profiel.

 3. Klik in de sectie Aangepaste appinstellingen van de pagina Profiel bewerken om Adobe Sign te markeren als Zichtbaar.

  Sla deze instellingen NIET op. U slaat al uw wijzigingen op in Stap 6 hieronder.

 4. Ga als volgt te werk om de aangepaste tabinstellingen naar wens in te stellen voor alle tabbladen die worden vermeld in de tabel Adobe Sign-tabbladen:

  a. Blader naar de sectie Tabbladinstellingen van de pagina Profiel bewerken en zoek de sectie Aangepaste tabbladinstellingen

  b. Selecteer de gewenste optie voor de tabbladinstelling (Tabblad verborgen, Standaard uit of Standaard aan) voor elk tabblad

  Sla deze instelling NIET op. U slaat al uw wijzigingen op in Stap 6 hieronder.

 5. Ga als volgt te werk om de gewenste aangepaste objectmachtigingen en aangepaste beveiligingsmachtigingen op veldniveau toe te wijzen aan alle objecten in de tabel met Adobe Sign-objecten:

  a. Blader naar de sectie Machtigingen aangepaste objecten op de pagina Profiel bewerken.

  b. Schakel de gewenste aangepaste objectmachtigingen in (Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen)

  Opmerking:

  Het inschakelen van alle aangepaste objectmachtigingen is het hoogste toegangsniveau dat kan worden verleend. Soms wilt u wellicht geen toegang tot alle objecten verlenen, afhankelijk van de gebruikte functies.

 6. Blader naar de bovenkant van de pagina Profiel bewerken en klik op Opslaan om uw tabbladinstellingen, aangepaste appinstellingen en aangepaste objectmachtigingen op te slaan.

  U gaat terug naar de pagina Profielen.

 7. Klik op de pagina Profielen op de koppeling in de kolom Profielnaam om het profiel te selecteren dat u bewerkt.

 8. Ga als volgt te werk om Aangepaste beveiliging op veldniveau op de profielpagina in te stellen voor Adobe Sign-objecten:

  a. Blader naar de sectie Aangepaste beveiliging op veldniveau onder Beveiliging op veldniveau

  b. Klik op de koppeling Weergeven voor het eerste object.

  c. Klik in Beveiliging op veldniveau op de knop Bewerken.

  d. Schakel de gewenste machtigingen op veldniveau in (Leestoegang, Bewerkingstoegang of allebei).

  e. Klik op de knop Terug naar profiel.

  Herhaal deze stappen voor de overige objecten 

  Opmerking:

  Sommige machtigingen zijn standaard ingeschakeld en velden voor door het systeem gegenereerde waarden zoals Gemaakt door en Laatst gewijzigd door kunnen niet worden bijgewerkt.

 9. Schakel Toegang tot Apex-klassen als volgt in:

  a. Klik op de koppeling Toegang tot Apex-klasse ingeschakeld boven aan de pagina Profiel in om rechtstreeks naar die sectie te gaan

  b. Klik op de knop Bewerken.

  c. Selecteer alle aan EchoSign gerelateerde klassen die worden vermeld bij Beschikbare Apex-klassen. Deze klassen beginnen allemaal met de tekst echosign_dev1

  d. Klik op Toevoegen om ze te verplaatsen naar de lijst Ingeschakelde Apex-klassen

  e. Klik op de knop Opslaan.

 10. Schakel Toegang tot Visualforce-pagina's als volgt in:

  a. Klik op de koppeling Toegang tot Visualforce-pagina's ingeschakeld boven aan de pagina Profiel om rechtstreeks naar die sectie te gaan

  b. Klik op Bewerken

  c. Selecteer alle aan EchoSign gerelateerde klassen die worden vermeld bij Beschikbare Visualforce-pagina's. Deze paginanamen beginnen met de tekst echosign_dev1

  d. Klik op Toevoegen om ze te verplaatsen naar de lijst Ingeschakelde Visualforce-pagina's

  e. Klik op Opslaan

Deze sectie beschrijft het proces voor het verlenen van aanvullende toegang via de uitgebreide gebruikersinterface. Afhankelijk van uw installatie, hoeft u mogelijk niet alle stappen uit te voeren.

 1. Ga naar Setup > Beheer > Gebruikers beheren > Profielen.

 2. Klik op de pagina Profielen op de koppeling in de kolom Profielnaam om het profiel te selecteren dat u wilt bewerken.

  De pagina Profiel wordt weergegeven.

 3. Ga als volgt te werk om Adobe Sign in te stellen als een zichtbare app:

  a. Klik in de sectie Apps boven aan de profielpagina op de koppeling Toegewezen apps.

  b. Klik in de sectie Toegewezen apps op de knop Bewerken.

  c. Schakel het selectievakje in om Adobe Sign te markeren als Zichtbaar

  d. Klik op Opslaan en ga terug naar het profieloverzicht.

 4. Ga als volgt te werk om de gewenste tabinstellingen in te stellen voor alle tabbladen die worden vermeld in de tabel Adobe Sign-tabbladen:

  a. Klik in de sectie Apps boven aan de profielpagina op de koppeling Objectinstellingen.

  b. Zoek in de sectie Alle objectinstellingen op naam naar het tabblad of blader er naartoe en klik op de koppeling Objectnaam.

  c. Klik op de knop Bewerken.

  d. Selecteer de gewenste optie voor de tabbladinstelling (Tabblad verborgen, Standaard uit of Standaard aan).

  e. Klik op Opslaan

   

  f. Herhaal deze stappen voor de overige tabbladen.

 5. Ga als volgt te werk om de gewenste object- en veldmachtigingen toe te wijzen aan alle objecten in de tabel met Adobe Sign-objecten:

  Opmerking:

  Het verlenen van alle object- en veldmachtigingen is het hoogste toegangsniveau dat kan worden verleend. Soms wilt u wellicht geen toegang tot alle objecten en velden verlenen, afhankelijk van de gebruikte functies.

  a. Navigeer naar Objectinstellingen (zie stap 4a hierboven).

  b. Zoek in de sectie Alle objectinstellingen op naam naar het tabblad of blader er naartoe en klik op de koppeling Objectnaam.

  c. Klik op de knop Bewerken.

  d. Schakel de gewenste objectmachtigingen in (Lezen, Maken, Bewerken, Verwijderen, Alles weergeven, Alles wijzigen).

  e. Blader naar de sectie Veldmachtigingen.

  f. Schakel de gewenste veldmachtigingen (Leestoegang en Bewerkingstoegang) in

  Opmerking:

  Sommige machtigingen zijn standaard ingeschakeld en velden voor door het systeem gegenereerde waarden zoals Gemaakt door en Laatst gewijzigd door kunnen niet worden bijgewerkt.

  g. Klik op Opslaan om zowel de object- als de veldmachtigingen op te slaan.

  Herhaal deze stappen voor de overige objecten.

 6. Schakel Toegang tot Apex-klassen als volgt in:

  a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Objectinstellingen (op de pagina Profiel) de optie Toegang tot Apex-klasse

  b. Klik in de sectie Toegang tot Apex-klasse op de knop Bewerken.

  c. Voeg alle aan EchoSign gerelateerde klassen toe aan de lijst Ingeschakelde Apex-klassen. Deze klassen beginnen met de tekst echosign_dev1

  d. Klik op Opslaan

 7. Schakel Visualforce-paginatoegang als volgt in (zie ook Werken met Visualforce-paginatoegang in de uitgebreide profielinterface):

  a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toegang tot Apex-klasse de optie Toegang tot Visualforce-pagina

  b. Klik in de sectie Toegang tot Visualforce-pagina op de knop Bewerken

  c. Voeg alle aan EchoSign gerelateerde pagina's toe aan de lijst Ingeschakelde Visualforce-pagina's. Deze pagina's beginnen met de tekst echosign_dev1

  d. Klik op Opslaan

Bijlage: Objecten en tabbladen in Adobe Sign

Tabbladen in Adobe Sign

Tabbladen in Adobe Sign

Overeenkomsten

Gegevenstoewijzingen

Groepstoewijzingen

Overeenkomstsjablonen

Adobe Sign Manager

Overeenkomsten beheren

Batchovereenkomsten

Adobe Sign-beheer

Toewijzingssamenvoegingen

Overeenkomsttypen    

Objecten in Adobe Sign

Objecten in Adobe Sign

Bestandsbijlagen toevoegen

Bestandstoewijzingen

Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden

Formulierveldsjablonen toevoegen

Importbewerkingen formulierveld

Toewijzingssamenvoegingen

Ontvangers toevoegen

Toewijzing onderliggend formulierveld

Mutexen

Overeenkomsten

Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld

Objecttoewijzingen

Overeenkomstgebeurtenissen

Formulierveldtoewijzingen

Ontvangers

Overeenkomstsjablonen

Invoer voor formulierveldtoewijzing

Ondertekende overeenkomst

Gegevenstoewijzingen

Groepstoewijzingen

Triggers

Veldtoewijzingen

Bibliotheeksjablonen

Resultaten van gebruikerssynchronisatie

Overeenkomsttype    
Adobe-logo

Aanmelden bij je account