Aktualizacja usługi Creative Cloud powoduje utworzenie nowego folderu | macOS

Po aktualizacji wersji Creative Cloud w systemie macOS na urządzeniu może pojawić się nowy folder Library z czerwoną ikoną. Tu podano instrukcje usuwania tego folderu.

Dlaczego po aktualizacji wersji Creative Cloud w systemie macOS jest widoczny nowy folder Library?

Aktualizacja do wersji 5.4.1.534 konsoli Creative Cloud Desktop powoduje utworzenie nowego folderu o nazwie Library. Na ikonie tego folderu jest również widoczna czerwona etykietka, która wskazuje, że dostęp wymaga podania hasła administratora.

Pusty folder Library utworzony w systemie macOS

Czy ten folder może uszkodzić moje urządzenie?

Nie, Ten folder w żaden sposób nie zagraża urządzeniu. 

Jak usunąć ten folder z urządzenia?

 1. Zainstaluj najnowszą aktualizację konsoli Creative Cloud Desktop z witryny Creative Cloud.

  Nie chcesz aktualizować już teraz?

  Jeśli chcesz poczekać z aktualizacją do czasu wydania kolejnej wersji głównej, możesz po prostu usunąć ten folder (zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora). Po usunięciu folder pojawi się ponownie, ale nie będzie już mieć czerwonej etykietki. 

  Uwaga:

  Jeśli system poprosi o udzielenie instalatorowi zezwolenia na dostęp do plików w folderze Documents, wybierz opcję OK.

 2. Usuń folder.

  Folder ten nie będzie już widoczny na urządzeniu.

Nadal występują problemy?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub przemyślenia dotyczące tego problemu, opublikuj je na forum Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?