Nie można wybrać opcji instalacji na serwerze Windows

Problem

Podczas instalacji produktu Adobe na serwerze Windows nie można wybrać żadnej opcji na ekranie Opcje instalacji.

Nie można wybrać opcji Język ani Lokalizacje

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wyłącz rozszerzoną konfigurację bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer.

  1. Przejdź do ekranu Start > Menedżer serwerów.

  2. W oknie dialogowym Menedżer serwerów wybierz opcję Serwer lokalny.

  3. Kliknij opcję Rozszerzona konfiguracja bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer w obszarze Właściwości.

  4. Wyłącz ja dla administratorów lub użytkowników w zależności od konta.

  5. Zainstaluj produkt.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto