Problem

Podczas instalacji produktu Adobe na serwerze Windows nie można wybrać żadnej opcji na ekranie Opcje instalacji.

Nie można wybrać opcji
Nie można wybrać opcji Język ani Lokalizacje

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wyłącz rozszerzoną konfigurację bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer.

  1. Przejdź do ekranu Start > Menedżer serwerów.

  2. W oknie dialogowym Menedżer serwerów wybierz opcję Serwer lokalny.

  3. Kliknij opcję Rozszerzona konfiguracja bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer w obszarze Właściwości.

  4. Wyłącz ja dla administratorów lub użytkowników w zależności od konta.

  5. Zainstaluj produkt.