Adobe Drive 3.2 — informacje o wersji

Informacje o wersji Adobe® Drive 3.2

Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, aktualizacje i informacje o poprawkach i udoskonaleniach wprowadzonych w tej wersji, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive 3. Opis wymagań dotyczących instalacji oraz nowych funkcji wprowadzonych w wersji Adobe Drive 3 i aktualizacji 3.0.1 można znaleźć w poprzednim dokumencie „Uwagi do wydania” pod adresem http://www.adobe.com/pl/support/documentation/en/adobedrive/releasenotes.html.
Ta aktualizacja obejmuje również aktualizację 3.0.1. Nie trzeba więc instalować jej oddzielnie.

Poprawki i udoskonalenia

Wersja Adobe Drive 3.2 udostępnia poprawki i udoskonalenia w zakresie wydajności, obsługi metadanych i innych obszarów. Najważniejsze poprawki i udoskonalenia to:

Wydajność

Zwiększono ogólną wydajność programu w kilku obszarach, a w szczególności w wymienionych poniżej:

 • Podczas łączenia się po raz pierwszy z serwerem CQ DAM. [3093329]
 • Podczas odkładania plików na serwer CQ DAM. [3095863]
 • Podczas wyświetlania zmiany statusu z „pobrane przeze mnie do edycji” na „aktualne”. [3113491]
 • Podczas wczytywania po raz pierwszy wielu zasobów.

Metadane

Konkretne poprawki dotyczące obsługi metadanych obejmują poniższe obszary:

 • Metadane XMP są teraz poprawnie odczytywane i zapisywane podczas korzystania z plików AI oraz poprawnie wyświetlane w programie Adobe Bridge, kiedy używane są pliki INDD. [3100337]
 • Etykiety i oceny są teraz poprawnie wyświetlane w programie Adobe Bridge po przeciągnięciu i upuszczeniu pliku w okienku Zawartość. [3100337]
 • Po wyczyszczeniu buforu metadane dla plików JPG, PNG, PSD, TIF, AI i INDD są teraz poprawnie wyświetlane i można je edytować w programie Adobe Bridge. [3081352]
 • Niestandardowe właściwości są teraz poprawnie wyświetlane w panelu Inspektor programu Adobe Bridge. [3101273]
 • Kiedy w programie Adobe Bridge jest wyświetlany obrócony obraz JPEG, sekcja Orientacja dotycząca metadanych wyświetla się teraz poprawnie w zakładce Filtr i obraz można obrócić przy użyciu programu Adobe Bridge. [3102272]

Podglądy i wersje

 • Rodzime podglądy zasobów w programach Photoshop, Illustrator i InDesign wyświetlają się teraz w programie Adobe Bridge. [3084578, 2948383, 3097997]
 • Wprowadzono obsługę wersji wygenerowanych przez niestandardowe moduły obsługi. [2947431]

Połączenie

Można teraz łączyć się z serwerami lokalnymi za pomocą portu 80 podczas pracy z serwerem CQ DAM. [3053070]

Kiedy w adresie URL połączenia używany jest host lokalny, zasoby wyświetlane i otwierane w programie Adobe Bridge otwierają się teraz poprawnie w odpowiedniej aplikacji, uruchamiając taką aplikację, jeśli jest to konieczne. [3052812]

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online