Adobe Drive 4.2 — informacje o wersji

Witamy w programie Adobe Drive 4.2. W niniejszym dokumencie można znaleźć najnowsze informacje o tym produkcie, aktualizacjach oraz sposobach rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive.

Wprowadzenie

Program Adobe Drive umożliwia sprawną integrację systemów zarządzania zasobami z programami z pakietu Adobe Creative Suite® 6. Serwer, z którym nawiązano połączenie, wyświetlany jest jako dysk twardy lub zmapowany dysk sieciowy. Po podłączeniu serwera uzyskuje się realizowany na różny sposób dostęp do zapisanych na nim plików. W oknach dialogowych programów Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® i Adobe InCopy® można używać aplikacji Eksplorator Windows, MAC OS Finder lub poleceń Otwórz, Importuj, Eksportuj, Umieść, Odłóż, Zapisz lub Zapisz jako.


Program Adobe Drive 4 obejmuje dwa fabrycznie dołączone konektory:

 • interfejs Adobe CQ Digital Asset Management Connector, który zapewnia dostęp do strony Adobe AEM Digital Asset Management (AEM DAM).
 • Interfejs CMIS, który zapewnia podstawowy dostęp do serwerów korzystających ze specyfikacji Content Management Interoperability Services (CMIS).

Po rozszerzeniu program Adobe Drive może obsługiwać systemy zarządzania zasobami innych producentów. Producenci ci mogą udostępnić niestandardowe interfejsy do programu Adobe Drive, aby zapewnić łatwy dostęp do zasobów zapisanych w ich systemach. Po dostosowaniu przez producenta systemu DAM (Digital Asset Management — zarządzanie danymi cyfrowymi) program Adobe Drive udostępnia zawartość zdalnego systemu DAM w postaci dysku sieciowego w lokalnym systemie plików, a następnie umożliwia korzystanie w ramach programów z pakietu Creative Suite z „podświetlonych” funkcji, takich jak wyświetlanie podglądu poprzednich wersji lub dodawanie komentarza podczas zapisywania pliku. Wspomniane funkcje są dostępne dopiero po zainstalowaniu na danym komputerze programu Adobe Drive (wraz z interfejsem stosownego producenta). Więcej informacji na temat dostępności interfejsu do programu Adobe Drive 4 może udzielić producent danego systemu zarządzania zasobami.

Co nowego w tej wersji

Najważniejsze poprawki, aktualizacje i udoskonalenia dostępne w tej wersji:

 • Zaktualizowany interfejs Adobe Experience Manager DAM Connector lepiej obsługuje oprogramowanie AEM 5.6 DAM.
 • Zaktualizowany interfejs CMIS obsługuje oprogramowanie Alfresco 4.2, IBM FileNet P8 i Microsoft SharePoint 2013.
 • Menu podrzędne programu Adobe Drive 4 jest już poprawnie umieszczone w menu kontekstowym pliku w przypadku aplikacji Mac OS Finder.
 • Nowe ikony stanu plików są pokazywane podczas wyświetlania danych zasobów w przeglądarce plików Eksplorator Windows albo Mac OS Finder. Nowe ikony wyświetlają stan DAM pliku pobranego przez danego użytkownika lub pliku bieżącego.
 • Przyspieszono proces pierwszego pobierania dużej liczby zasobów w programie Adobe Bridge.
 • Wprowadzono wiele poprawek w programie AEM DAM 5.6, które mają wpływ na działanie programu Adobe Drive. Najważniejsze poprawki:
  • Obecnie można pobrać zasoby z serwera AEM DAM, o ile zmieniono ich nazwę, a dana wersja jest promowana. [3172339]
  • Obecnie można wyświetlić komentarze dotyczące wersji po ustawieniu danej wersji jako bieżącej. [3172341]
  • W wersjach tworzonych w obsługiwanych aplikacjach CS wyświetlane są obecnie prawidłowe nazwy twórcy w programie Adobe Bridge i w oknie dialogowym wersji. [3172348]
  • Wersje nie są już tracone podczas przenoszenia plików o wielu wersjach do innego folderu w programie Adobe Bridge. [3172351]
  • W plikach PSD, w przypadku których dokonano edycji metadanych w programie Adobe Bridge lub AEM DAM, poprawnie są już wyświetlane zmienione wartości. [3172355]
  • W programie Adobe Bridge wyświetlają się prawidłowo metadane wymiarów dotyczących zasobów w programie AEM DAM. [3183270]
  • Podczas importowania pliku JPG/PSD do programu AEM DAM wyodrębniane są obecnie metadane orientacji. [3351519]

 

Instalowanie programu Adobe Drive 4.2

Program Adobe Drive 4.2 jest używany z programami z pakietu Creative Suite (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator i Adobe Bridge). Wymagania systemowe dotyczące pakietu Adobe Creative Suite 6 są dostępne pod adresem:

http://www.adobe.com/pl/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

WAŻNE Aby zainstalować program Adobe Drive 4.2, należy wcześniej zainstalować jeden z wymienionych tu produktów Creative Suite.

Program Adobe Drive można pobrać pod adresem:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_pl/

Instalacja wymaga 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Niezbędne są również uprawnienia administratora.
System Windows:

 • Wypakuj pliki instalacyjne do wybranego folderu lokalnego.
 • Dwukrotnie kliknij plik Set-up.exe, aby rozpocząć instalację.

System MAC OS:

 • Dwukrotnie kliknij pobrany plik DMG; zostanie on dodany do woluminu lokalnego w aplikacji MAC OS Finder.
 • Przejdź do tego woluminu i dwukrotnie kliknij plik Install.app, aby rozpocząć instalację.

Aktualizowanie zainstalowanego programu

Jeśli na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu Adobe Drive 4, można ją zaktualizować. W tym celu:
• Kliknij łącze Aktualizacje w interfejsie Adobe Drive Connect.
• Skorzystaj z narzędzia Adobe Application Manager (AAM), które można otworzyć, wybierając polecenie Pomoc > Aktualizacje w dowolnym produkcie Creative Suite, takim jak Photoshop.
• Pobierz aktualizacje bezpośrednio ze strony http://www.adobe.com/pl/downloads/updates/.

Odinstalowywanie programu Adobe Drive 4.2

Deinstalacja oprogramowania:

 • W systemie Windows XP kliknij kolejno opcje Ustawienia > Panel sterowania > Dodaj/usuń programy, a następnie wybierz z listy program Adobe Drive 4.2 i kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
 • W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie wybierz z listy program Adobe Drive 4.2 i kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
 • W Windows 8 kliknij kolejno opcje Ustawienia > Panel sterowania > Programy > Odinstaluj program, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy program Adobe Drive 4.2 i wybierz polecenie Odinstaluj.
 • W systemie MAC OS kliknij kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia > Programy instalacyjne Adobe, a następnie dwukrotnie kliknij polecenie Odinstaluj program Adobe Drive 4.

Znane problemy

W tej wersji występują następujące problemy. Najnowsze informacje dotyczące znanych problemów można znaleźć pod adresem:
http://helpx.adobe.com/pl/drive.html

 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem AEM lub CQ DAM zawiera Nota techniczna interfejsu AEM DAM Connector.
 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem CMIS zawiera Nota techniczna interfejsu CMIS Connnector.
 • Po nawiązaniu lub zakończeniu połączenia z serwerem za pośrednictwem interfejsu programu Adobe Drive Connect otwarte okno programu Adobe Bridge wielokrotnie pojawia się, a następnie chowa za innymi oknami. [3177120]
 • W programie Adobe Bridge nie można utworzyć Kolekcji z plików zarządzanych za pomocą serwera, z którym nawiązano połączenie. [2937176]
 • [Tylko system Windows] Jeśli użytkownik otworzył i pobrał plik za pomocą programu InDesign, a następnie inny użytkownik zmienił nazwę lub położenie tego pliku, wyświetlony zostanie komunikat o usunięciu tego pliku i niemożności jego dalszego edytowania lub importowania. [2936906]
 • Jeśli użytkownik ma otwarty nowy plik w programie InDesign w trybie offline i przeniesie ten plik do innego zarządzanego folderu, otwarcie tego pliku za pomocą programu InDesign nie będzie możliwe. Aby otworzyć taki plik, należy zamknąć program InDesign i skopiować plik do innej lokalizacji, a następnie uruchomić ponownie program InDesign i otworzyć plik w nowej lokalizacji. [3133365]
 • Jeśli użytkownik otworzy aktualny zarządzany plik w programie InDesign w trybie online, a następnie zdecyduje się na jego edycję w trybie offline, zapisanie wprowadzonych zmian nie będzie możliwe. Należy wówczas użyć polecenia Zapisz jako, aby zapisać lokalnie nową tymczasową wersję pliku z wprowadzonymi zmianami. [3133357]
 • [Tylko system Mac OS] Jeśli użytkownik chce przeciągnąć zarządzany plik z programu Adobe Bridge i upuścić go w dokumencie programu InDesign lub Illustrator, w otwartym dokumencie pojawia się ramka tekstowa, a nie przenoszony plik. [3150063]

Obsługa klienta

Pracownicy działu obsługi klienta Adobe udzielają informacji o produktach i służą pomocą w sprawach związanych ze sprzedażą i rejestracją oraz w innych kwestiach o charakterze nietechnicznym. Informacje o sposobach kontaktu z działem obsługi klienta Adobe można znaleźć na stronie adobe.com właściwej dla danego regionu lub kraju, klikając łącze Kontakt.

Opcje pomocy i zasoby techniczne

Więcej informacji na temat pomocy technicznej dotyczącej tego produktu, w tym informacji o bezpłatnych i płatnych programach pomocy oraz rozwiązywaniu problemów, można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/support_pl/. Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni przejść na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź. Można także kliknąć opcję Zmiana znajdującą się obok nazwy kraju u góry ekranu, aby wybrać inny kraj lub region.

Bezpłatne zasoby ułatwiające rozwiązywanie problemów obejmują bazę wiedzy o produktach Adobe, fora użytkowników programów Adobe, program Adobe Support Advisor itp. Adobe stale udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Pomoc dla programistów w zakresie pakietu Adobe Drive SDK jest dostępna pod adresem:

http://www.adobe.com/pl/support/programs/developer/incidentbundle/

Dodatkowe zasoby

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online