Adobe Drive CC (wersja 5) — informacje o wersji

Witamy w programie Adobe Drive CC. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produktach i aktualizacjach oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu Adobe Drive (zobacz: http://helpx.adobe.com/pl/drive.html).

Wprowadzenie

Adobe Drive to produkt umożliwiający bezproblemową integrację systemu zarządzania zasobami cyfrowymi z aplikacjami Creative Cloud™ i Creative Suite® 6 firmy Adobe. Serwer, z którym nawiązano połączenie, wyświetlany jest jako dysk twardy lub zmapowany dysk sieciowy. Po podłączeniu serwera uzyskuje się realizowany na różny sposób dostęp do zapisanych na nim plików. W oknach dialogowych programów Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® i Adobe InCopy® można używać aplikacji Eksplorator Windows, Mac OS Finder lub poleceń Otwórz, Importuj, Eksportuj, Umieść, Odłóż, Zapisz lub Zapisz jako.

Program Adobe Drive CC zawiera dwa fabrycznie dołączone interfejsy:

 • Interfejs Adobe Experience Manager Digital Asset Management Connector, który zapewnia dostęp do strony Adobe AEM Digital Asset Management (AEM DAM).
 • Interfejs CMIS, który zapewnia podstawowy dostęp do serwerów korzystających ze specyfikacji Content Management Interoperability Services (CMIS).

Po rozszerzeniu program Adobe Drive może obsługiwać systemy zarządzania zasobami innych producentów. Producenci ci mogą udostępnić niestandardowe interfejsy do programu Adobe Drive, aby zapewnić łatwy dostęp do zasobów zapisanych w ich systemach. Po dostosowaniu przez producenta systemu DAM (Digital Asset Management — zarządzanie danymi cyfrowymi) program Adobe Drive udostępnia zawartość zdalnego systemu DAM w postaci dysku sieciowego w lokalnym systemie plików, a następnie umożliwia korzystanie w ramach zintegrowanych aplikacji Adobe z podświetlonych funkcji, takich jak wyświetlanie podglądu poprzednich wersji lub dodawanie komentarza podczas zapisywania pliku. Wspomniane funkcje pakietu są dostępne dopiero po zainstalowaniu programu Adobe Drive (wraz z interfejsem dostawcy usług zarządzania zasobami) na komputerze użytkownika. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług zarządzania zasobami, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny interfejs Adobe Drive CC dla jego systemu.

 

Nowości w tej wersji

W tej wersji wprowadzono między innymi następujące poprawki, aktualizacje i udoskonalenia:

 • Obsługa zintegrowanych aplikacji stacjonarnych w wersjach Creative Cloud i Creative Suite 6.
 • Obsługa 64-bitowego systemu Mac OS.
 • Większa wydajność podczas pobierania zasobów z obsługiwanych systemów DAM.
 • Zaktualizowany interfejs Adobe Experience Manager DAM Connector obsługuje również najnowszą wersję oprogramowania AEM DAM (5.6.1). Oferuje także inne usprawnienia zwiększające wydajność działania.
 • W ramach integracji z oprogramowaniem AEM DAM przyspieszono proces przeglądania dużej liczby zasobów w programie Adobe Bridge.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Adobe Drive 4, te aktualizacje i ulepszenia (wraz z najważniejszymi poprawkami) zostały już wprowadzone w wersji 4.2:

 • Zaktualizowany interfejs CMIS obsługuje oprogramowanie Alfresco 4.2, IBM FileNet P8 i Microsoft SharePoint 2013.
 • Nowe ikony stanu plików są pokazywane podczas wyświetlania danych zasobów w przeglądarce plików Eksplorator Windows albo Mac OS Finder. Nowe ikony wyświetlają stan DAM pliku pobranego przez danego użytkownika lub pliku bieżącego.

 

Wymagania systemowe

(Adobe Drive CC to wersja 5; w tym dokumencie oraz w interfejsie użytkownika jest ona określana jako „Adobe Drive 5”).

Program Adobe Drive 5 jest używany z aplikacjami Creative Cloud i Creative Suite 6 (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator i Adobe Bridge). Aby zainstalować program Adobe Drive 5, należy wcześniej zainstalować jedną z tych aplikacji.

Wymagania systemowe:  http://www.adobe.com/products/creativecloud.html

 • Instalacja wymaga 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Aby zainstalować program w systemie Windows, niezbędne są uprawnienia administratora.
 • Jeśli oprogramowanie Java nie zostało zainstalowane, na komputerze z systemem Mac OS wyświetli się monit o jego instalację po zainstalowaniu programu Adobe Drive 5 i ponownym uruchomieniu komputera. Należy zainstalować to oprogramowanie, aby uruchomić program Adobe Drive 5.
 • Aktualizacja programu Adobe Bridge CC jest już dostępna. Jej instalacja jest konieczna. Bez tej aktualizacji wystąpi awaria w czasie uruchamiania lub zamykania programu Adobe Bridge podczas próby używania go z programem Drive.

 

WAŻNE: Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Adobe Drive 4.x, trzeba go odinstalować przed zainstalowaniem programu Adobe Drive 5. Jest to konieczne, ponieważ program Adobe Drive 5 jest domyślnie instalowany w tej samej lokalizacji co jego wcześniejsza wersja: Adobe/Adobe Drive 4/.

 

Aby odinstalować wcześniejszą wersję:

 •  W systemie Windows 7 kliknij kolejno opcje Panel sterowania > Programy i funkcje, a następnie wybierz z listy program Adobe Drive 4.2 i kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.
 • W systemie Windows 8 kliknij kolejno opcje Ustawienia > Panel sterowania > Programy > Odinstaluj program, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy program „Adobe Drive 4” i wybierz polecenie Odinstaluj.
 • W systemie MAC OS kliknij kolejno opcje Aplikacje > Narzędzia > Programy instalacyjne Adobe, a następnie dwukrotnie kliknij polecenie „Odinstaluj program Adobe Drive 4”.

 

Instalowanie programu Adobe Drive

Aby zainstalować program Adobe Drive, należy go pobrać pod adresem:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_pl

System Windows:

 • Wypakuj pliki instalacyjne do wybranego folderu lokalnego.
 • Dwukrotnie kliknij plik Set-up.exe, aby rozpocząć instalację.

System MAC OS:

 • Dwukrotnie kliknij pobrany plik DMG; zostanie on dodany do woluminu lokalnego w aplikacji MAC OS Finder.
 • Przejdź do tego woluminu i dwukrotnie kliknij plik Install.app, aby rozpocząć.

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej problemy. Najnowsze informacje dotyczące znanych problemów znajdują się pod następującym adresem: http://helpx.adobe.com/pl/drive.html

 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem AEM lub CQ DAM zawiera Nota techniczna interfejsu AEM DAM.
 • Informacje na temat błędów występujących podczas łączenia się z serwerem CMIS zawiera Nota techniczna interfejsu CMIS.
 • W programie Adobe Bridge nie można utworzyć Kolekcji z plików zarządzanych za pomocą serwera, z którym nawiązano połączenie. [2937176]
 • Jeśli po zainstalowaniu programu Drive 5 na komputerze zostanie zainstalowana dowolna wersja programu Drive 4, zastąpi ona program Drive 5. Należy odinstalować program Drive 4 i ponownie zainstalować Drive 5. Obie wersje nie mogą być jednocześnie zainstalowane na komputerze. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ program Drive 5 obsługuje zarówno aplikacje CC, jak i CS6. [3562735]
 • Po zakończeniu edytowania i zapisywania wybranego zasobu w programie Illustrator lub Photoshop pojawia się następujący komunikat o błędzie: „Plik został zmodyfikowany poza programem Illustrator. Chcesz kontynuować?” lub „Znajdująca się na dysku wersja pliku [Nazwa pliku] została zmieniona od ostatniego otwarcia lub zapisu. Chcesz zapisać mimo to?”. Można zignorować ten komunikat. [3560232]
 • Po nawiązaniu lub zakończeniu połączenia z serwerem za pośrednictwem interfejsu programu Adobe Drive Connect otwarte okno programu Adobe Bridge wielokrotnie pojawia się, a następnie chowa za innymi oknami. [3177120]

Obsługa klienta

Pracownicy działu obsługi klienta Adobe udzielają informacji o produktach i służą pomocą w sprawach związanych ze sprzedażą i rejestracją oraz w innych sprawach o charakterze nietechnicznym. Aby uzyskać informacje o sposobach kontaktu z działem obsługi klienta firmy Adobe, należy przejść do strony internetowej adobe.com właściwej dla danego regionu lub kraju i kliknąć opcję Kontakt.

Opcje pomocy i zasoby techniczne

Więcej informacji na temat pomocy technicznej dotyczącej tego produktu, w tym informacji o bezpłatnych i płatnych programach pomocy oraz rozwiązywaniu problemów, można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/support_pl/. Użytkownicy spoza Ameryki Północnej powinni przejść na stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/, kliknąć menu rozwijane znajdujące się pod pytaniem „Inny kraj lub region?”, wybrać odpowiedni kraj albo region, a następnie kliknąć przycisk Przejdź. Można także kliknąć opcję Zmiana znajdującą się obok nazwy kraju u góry ekranu, aby wybrać inny kraj lub region.

Bezpłatne zasoby ułatwiające rozwiązywanie problemów obejmują bazę wiedzy o produktach Adobe, fora użytkowników programów Adobe, program Adobe Support Advisor itp. Adobe stale udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Pomoc dla programistów w zakresie pakietu Adobe Drive SDK jest dostępna pod adresem:

http://www.adobe.com/support/programs/developer/incidentbundle/

Dodatkowe zasoby

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?