Opis

Każde wystąpienie koloru zawiera składniki czerwony, zielony, niebieski i alfa (RGBA). Każda składowa może mieć kod koloru od 0 do 255.

Składnia

new flwebgl.geom.Color(r, g, b, a)

Parametry

NazwaTypOpis
rnumberWartość koloru czerwonego (0 – 255).
gnumberWartość koloru zielonego (0 – 255).
bnumberWartość koloru niebieskiego (0 – 255).
anumber(Opcjonalny) Wartość domyślna wynosi 255.

Właściwości

NazwaTypOpis
czerwonynumberWartość koloru czerwonego (0 – 255).
zielonynumberWartość koloru zielonego (0 – 255).
niebieskinumberWartość koloru niebieskiego (0 – 255).
alfanumberWartość kanału alfa (0 – 255).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online