Opis

Klasa ColorTransform pozwala przekształcać (zmieniać) kolory obiektu ekranowego przez dostosowywanie wartości kolorów. Zmiany mogą obejmować cztery kanały: czerwony, zielony, niebieski i przezroczystość (kanał alfa).

Klasa ColorTransform zawiera osiem elementów, które są przesunięciami i mnożnikami poszczególnych kanałów kolorów.Zastosowanie obiektu klasy ColorTransform do obiektu ekranowego powoduje obliczenie nowej wartości poszczególnych kanałów kolorów w następujący sposób:

 • Nowa wartość koloru czerwonego = (stara wartość koloru czerwonego * mnożnik_czerwonego) + przesunięcie_czerwonego
 • Nowa wartość koloru zielonego = (stara wartość koloru zielonego * mnożnik_zieleni) + przesunięcie_zielonego
 • Nowa wartość koloru niebieskiego = (stara wartość koloru niebieskiego * mnożnik_zieleni) + przesunięcie_niebieskiego
 • Nowa wartość kanału alfa = (stara wartość kanału alfa * mnożnik_alfa) + przesunięcie_kanału_alfa

Składnia

new flwebgl.geom.ColorTransform(alphaOffset, alphaMultiplier, redOffset, redMultiplier, greenOffset, greenMultiplier, blueOffset, blueMultiplier)

Parametry

NazwaTypOpis
przesunięcie_alfa
number(Opcjonalnie) Od –255 do 255. Domyślnie 0.
mnożnik_alfa
number(Opcjonalnie) Od –1 do 1. Domyślnie 1.
przesunięcie_czerwieninumber(Opcjonalnie) Od –255 do 255. Domyślnie 0.
mnożnik_czerwieninumber(Opcjonalnie) Od –1 do 1. Domyślnie 1.
przesunięcie_zieleninumber(Opcjonalnie) Od –255 do 255. Domyślnie 0.
mnożnik_zieleninumber(Opcjonalnie) Od –1 do 1. Domyślnie 1.
przesunięcie_niebieskiegonumber(Opcjonalnie) Od –255 do 255. Domyślnie 0.
mnożnik_niebieskiegonumber(Opcjonalnie) Od –1 do 1. Domyślnie 1.

Metody

clone()

Opis

Ta metoda zwraca sklonowane wystąpienie klasy ColorTransform.

Zwraca

 • Sklonowane wystąpienie klasy ColorTransform
 • Typ: ColorTransform

concat(przekształcenie_kolorów)

Opis

Ta metoda wykonuje konkatenację podanego obiektu ColorTransform z bieżącym obiektem ColorTransform, co skutkuje połączeniem ich efektów.

Parametry

Zwraca

 • Ten obiekt ColorTransform. Ta metoda umożliwia łańcuchowe łączenie wywołań metody.
 • Typ: ColorTransform
NazwaTypOpis
przekształcenie_kolorówColorTransformPrzekształcenie kolorów do pomnożenia

copy(przekształcenie_kolorów)

Opis

Ta metoda umożliwia skopiowanie określonego obiektu ColorTransform do tego obiektu ColorTransform.

Parametry

Zwraca

 • Ten obiekt ColorTransform.Ta metoda umożliwia łańcuchowe łączenie wywołań metody.
 • Typ: ColorTransform
NazwaTypOpis
colorTransform
ColorTransform
Wystąpienie klasy ColorTransform, z którego mają zostać skopiwane właściwości.

equals(przekształcenie_kolorów)

Opis

Ta metoda pozwala sprawdzić, czy przekazany obiekt ColorTransform ma te same wartości co dane wystąpienie.

Parametry

Zwraca

 • Typ: boolean
NazwaTypOpis
przekształcenie_kolorówColorTransformPrzekształcenie kolorów do porównania.

getAlphaMultiplier()

Opis

Ta metoda zwraca mnożnik kanału alfa.

Zwraca

 • Typ: number

getAlphaOffset()

Opis

Ta metoda zwraca przesunięcie kanału alfa.

Zwraca

 • Typ: number

getBlueMultiplier()

Opis

Ta metoda zwraca mnożnik koloru niebieskiego.

Zwraca

 • Typ: number

getBlueOffset()

Opis

Ta metoda zwraca przesunięcie koloru niebieskiego.

Zwraca

 • Typ: number

getGreenMultiplier()

Opis

Ta metoda zwraca mnożnik koloru zielonego.

Zwraca:

 • Typ: number

getGreenOffset()

Opis

Ta metoda zwraca przesunięcie koloru zielonego.

Zwraca

 • Typ: number

getRedMultiplier()

Opis

Ta metoda zwraca mnożnik koloru czerwonego.

Zwraca

 • Typ: number

getRedOffset()

Opis

Ta metoda zwraca przesunięcie koloru zielonego.

Zwraca

 • Typ: number

identity()

Opis

Ta metoda ustawia przekształcenie kolorów na przekształcenie kolorów tożsamości.

Zwraca

 • To przekształcenie kolorów.Ta metoda umożliwia łańcuchowe łączenie wywołań metody.
 • Typ: ColorTransform

isIdentity()

Opis

Ta metoda zwraca wartość true, jeśli przekształcenie kolorów jest przekształceniem kolorów tożsamości.

Zwraca

 • Typ: boolean

setAlphaMultiplier(mnożnik)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie mnożnika kanału alfa.

Parametry

NazwaTypOpis
mnożniknumberWartość mnożona przez wartość kanału przezroczystości alfa.

setAlphaOffset(przesunięcie)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie przesunięcia kanału alfa.

Parametry

NazwaTypOpis
przesunięcienumberLiczba dodawana do wyniku mnożenia wartości kanału przezroczystości alfa przez wartość parametru mnożnik_alfa.

setBlueMultiplier(mnożnik)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie mnożnika koloru niebieskiego.

Parametry

NazwaTypOpis
mnożniknumberWartość mnożona przez wartość kanału koloru niebieskiego.

setBlueOffset(przesunięcie)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie przesunięcia koloru niebieskiego.

Parametry

NazwaTypOpis
przesunięcienumberLiczba dodawana do wyniku mnożenia wartości kanału koloru niebieskiego przez wartość parametru blueMultiplier.

setGreenMultiplier(mnożnik)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie mnożnika koloru zielonego.

Parametry

NazwaTypOpis
mnożniknumberWartość mnożona przez wartość kanału koloru zielonego.

setGreenOffset(przesunięcie)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie przesunięcia koloru zielonego.

Parametry

NazwaTypOpis
przesunięcienumberLiczba dodawana do wyniku mnożenia wartości kanału koloru zielonego przez wartość mnoźnik_zieleni

setRedMultiplier(mnożnik)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie mnożnika koloru czerwonego.

Parametry

NazwaTypOpis
mnożniknumberWartość mnożona przez wartość kanału koloru czerwonego.

setRedOffset(przesunięcie)

Opis

Ta metoda umożliwia ustawienie przesunięcia koloru czerwonego.

Parametry

NazwaTypOpis
przesunięcienumberLiczba dodawana do wyniku mnożenia wartości kanału koloru czerwonego przez wartość mnożnik_czerwieni.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online