Opis

Klasa Event stanowi klasę podstawową do tworzenia obiektów Event, które są przekazywane jako parametry do detektorów zdarzeń w odpowiedzi na zdarzenia. Metod tych można użyć w detektorze zdarzeń w celu zmodyfikowania obiektu zdarzenia. Można na przykład ustawić bieżący detektor zdarzeń jako ostatni przetwarzający zdarzenie, wywołując metodę stopPropagation() lub stopImmediatePropagation().

Składnia

new flwebgl.events.Event(type, bubbles)

Parametry

NazwaTypOpis
typ
string
Typ zdarzenia.
propagacja
boolean
Określa, czy obiekt Event uczestniczy w etapie propagacji przepływu zdarzeń. Wartością domyślną jest false.

Właściwości statyczne

NazwaTypOpis
flwebgl.events.Event.ENTER_FRAMEstringWywoływane, gdy obiekt MovieClip wchodzi do klatki (przed przetworzeniem animacji na osi czasu).
flwebgl.events.Event.ADDED
string
Wywoływane, gdy element ekranowy jest dodawany jako element potomny.
flwebgl.events.Event.FRAME_CONSTRUCTEDstringWywoływane po skonstruowaniu bieżącej klatki, przed przetworzeniem skryptów klatki.
flwebgl.events.Event.EXIT_FRAMEstringWywoływane, gdy obiekt MovieClip wychodzi z klatki (po przetworzeniu animacji na osi czasu).
flwebgl.events.Event.REMOVED
string
Wywoływane przed usunięciem elementu ekranowego z elementu macierzystego.

 

 

Metody

getBubbles()

Opis

Ta metoda wskazuje, czy zdarzenie jest propagowane.

Zwraca

 • Typ: boolean

getCurrentTarget()

Opis

Ta metoda zwraca obiekt aktywnie przetwarzający obiekt Event z detektorem zdarzeń.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.events.EventDispatcher

Przykład

Ten kod dodaje detektor zdarzeń do stołu montażowego i jego elementu potomnego najwyższego poziomu (mc). Dodanie elementu potomnego do elementu mc powoduje wykonania jego detektora zdarzeń (handlerFn2). Element ADDED jest propagowany. Oznacza to jego przekazywanie w górę hierarchii do detektorów zdarzeń stołu montażowego (handlerFn1) po wykonaniu wszystkich detektorów elementu mc.

function handlerFn1(e) {
  console.log("Handler 1");
  var t1 = e.getTarget();	// First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();	// Stage
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("Handler 2");
  var t1 = e.getTarget();  // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();// First child of stage
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

getTarget()

Opis

Ta metoda zwraca cel zdarzenia.

Zwraca

 • Typ: flwebgl.events.EventDispatcher

Przykład

Zobacz przykład dotyczący metody getCurrentTarget().

getType()

Opis

Ta metoda wskazuje typ zdarzenia.

Zwraca

 • Typ: String

stopImmediatePropagation()

Opis

Ta metoda zapobiega przetwarzaniu wszelkich detektorów zdarzeń w węźle bieżącym i węzłach następujących po nim w przepływie zdarzeń.

Przykład

W tym przykładzie dwa detektory zdarzenia ADDED są dodawane do elementu potomnego najwyższego poziomu stołu montażowego (mc). Detektory te są wykonywane przy dodawaniu elementu potomnego do elementu mc. Pierwszy detektor zdarzeń zawiera wywołanie metody stopImmediatePropagation(), co zapobiega odebraniu zdarzenia przez jakiekolwiek inne detektory dodane do elementu mc (takie jak handlerFn2). Zapobiega to również propagacji zdarzenia w górę hierarchii stołu montażowego.

function handlerFn1(e) {
  e.stopImmediatePropagation(); // Stops any other listeners from receiving this event
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("This will not execute");
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

stopPropagation()

Opis

Ta metoda zapobiega przetwarzaniu wszelkich detektorów zdarzeń w węzłach następujących po węźle bieżącym w przepływie zdarzeń.

Przykład

W tym przykładzie detektor zdarzenia ADDED jest dodawany do elementu potomnego najwyższego poziomu stołu montażowego (mc). Jest on wykonywany przy dodawaniu elementu potomnego do elementu mc. Ten detektor zdarzeń zapobiega propagacji zdarzenia w górę hierarchii (na przykład do stołu montażowego).

function handlerFn(e) {
  e.stopPropagation(); // Stops the event from bubbling up the hierarchy
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn);

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online