Opis

Klasa EventDispatcher jest klasą bazową dla wszystkich klas, które wywołują zdarzenia.

Metody

addEventListener(typ, detektor)

Opis

Klasa EventDispatcher rejestruje obiekt detektora zdarzeń dla obiektu EventDispatcher, aby umożliwić detektorowi odbieranie powiadomień o zdarzeniach. Ta klasa nie wyszukuje powielonych detektorów, ponieważ klient działa w taki sam sposób.

Parametry

Przykład

Ten przykładowy kod dodaje do stołu montażowego detektor zdarzenia ENTER_FRAME.

NazwaTypOpis
typstringTyp zdarzenia.
detektorfunctionFunkcja wywołania zwrotnego. Ta funkcja musi akceptować obiekt Event jako jedyny parametr i nie może zwracaż żadnych wartości.
function handlerFn(e) {
    console.log("I'm in handler " + e.getType());
}
		
var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME, handlerFn);

dispatchEvent(zdarzenie)

Opis

Ta metoda wywołuje zdarzenie, wysyłając je do wszystkich obiektów z zarejestrowanymi detektorami danego typu.

Parametry

NazwaTypOpis
zdarzenieEventZdarzenie do wywołania.

hasEventListener(typ, detektor)

Opis

Ta metoda sprawdza, czy obiekt EventDispatcher zawiera jakiekolwiek detektory skojarzone z konkretnym typem zdarzeń.

Parametry

Zwraca

  • Typ: boolean
NazwaTypOpis
typstringTyp zdarzenia.
detektorfunction(Opcjonalny) Jeśli jest określony, metoda sprawdza, czy dodano detektor.

removeEventListener(typ, detektor)

Opis

Ta metoda usuwa detektor zdarzeń dotyczący danego typu zdarzenia.

Parametry

NazwaTypOpis
typstringTyp zdarzenia.
detektorfunctionDetektor do usunięcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online