Dokumentacja interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL — indeks

Omówienie

Program Flash Professional CC 2014 umożliwia tworzenie i publikowanie rozbudowanej grafiki korzystającej z przyspieszania GPU, która jest umieszczana na stronach internetowych z zastosowaniem implementacji biblioteki Web Graphics Library (WebGL) w poszczególnych przeglądarkach. Nowy typ dokumentu WebGL (zapowiedź) umożliwia tworzenie zawartości z przyspieszaniem GPU.

Interfejs API środowiska wykonawczego WebGL programu Flash umożliwia modyfikowanie elementów sceny, sterowanie odtwarzaniem i dodawaniem elementów interaktywnych do animacji.

Wersja

Ten dokument zawiera dokumentację interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL 0.2. Na tej stronie będą umieszczane aktualne informacje o tym interfejsie.

Typ dokumentu WebGL

Obsługa typu dokumentu WebGL umożliwia korzystanie z zaawansowanych narzędzi programu Flash Professional CC 2014 podczas opracowywania zaawansowanych materiałów, a następnie publikowanie ich bezpośrednio w formacie WebGL, który działa w dowolnej przeglądarce zgodnej ze standardem WebGL. Obecnie trwają prace nad typem dokumentu WebGL w programie Flash Professional, dlatego ten format jest dostępny w trybie zapowiedzi.

Ustawienia publikowania

W dokumentach typu WebGL opcje ustawień publikowania umożliwiają określenie nazwy pliku i lokalizacji publikowania oraz określenie innych ustawień formatu WebGL.

Interfejs API środowiska wykonawczego WebGL

Biblioteka środowiska wykonawczego WebGL zawiera następujące klasy:

Klasa Moduł
Color flwebgl.geom
ColorTransform flwebgl.geom
Event flwebgl.events
EventDispatcher flwebgl.events
Matrix flwebgl.geom
MovieClip flwebgl.sg
Player flwebgl
Point flwebgl.geom
Rect flwebgl.geom
SceneGraphFactory flwebgl.sg
Shape flwebgl.sg

Pierwsze kroki

Aby uzyskać informacje o tworzeniu animacji interaktywnych przy użyciu programu Flash Professional CC 2014 i sterowaniu nimi za pomocą interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL, wykonaj czynności opisane na stronie Pierwsze kroki z animacjami WebGL.

Skrypty klatek

Program Flash Professional CC 2014.1 obsługuje skrypty klatek bezpośrednio z poziomu środowiska programistycznego Flash. W panelu Operacje można dodać kod JavaScript do dowolnej klatki kluczowej. Ten kod zostanie wykonany, gdy odtwarzacz wejdzie do klatki. Zmienna this w kontekście skryptów klatek odnosi się do wystąpienia klasy MovieClip, do którego należy.

Zasoby

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto