Player

Opis

Klasa Player jest punktem wejścia do interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL. Umożliwia ona inicjowanie animacji i sterowanie jej odtwarzaniem.

Składnia

new flwebgl.Player()

Właściwości

Nazwa Typ Opis
S_OK number  
E_ERR number Ogólny kod błędu.
E_INVALID_PARAM number Nieprawidłowe argumenty przekazane do funkcji.
E_CONTEXT_CREATION_FAILED number Przeglądarka nie obsługuje biblioteki WebGL.
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENT number Przeglądarka nie obsługuje biblioteki WebGL.
E_RESOURCE_LOADING_FAILED number Niepowodzenie wczytywania zasobu.

Metody

getBackgroundColor()

Opis

Ta metoda zwraca kolor tła stołu montażowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Opis

Ta metoda zwraca generator wystąpień klipów filmowych.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.sg.SceneGraphFactory

getStage()

Opis

Ta metoda zwraca odniesienie do stołu montażowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Opis

Ta metoda zwraca wysokość stołu montażowego w pikselach.

Zwraca

  • Typ: number

getStageWidth()

Opis

Ta metoda zwraca szerokość stołu montażowego w pikselach.

Zwraca

  • Typ: number

init(obszar_roboczy, zawartość, tekstury, odwołanie_zwrotne)

Opis

Ta metoda inicjuje aplikację przy użyciu zasobu i obszaru roboczego. Wczytywanie zasobu odbywa się asynchronicznie. Podana funkcja wywołania zwrotnego jest wykonywana po zakończeniu wczytywania zasobu.

Parametry

Zwraca

  • Wartość S_OK w przypadku pomyślnego zainicjowania lub odpowiedni kod błędu w innych sytuacjach
  • Typ: number
Nazwa Typ Opis
obszar_roboczy HTMLCanvasElement Docelowy obszar roboczy.
zawartość Object Obiekt JSON zawartości.
tekstury Array Tablica obiektów TextureAtlas.
odwołanie_zwrotne Function Funkcja odwołania zwrotnego. Jest wywoływana po wczytaniu wszystkich zasobów.

play(scena)

Opis

Ta metoda odtwarza animację.

Parametry

Zwraca

  • Typ: boolean
Nazwa Typ Opis
scena string (Opcjonalny) Scena do odtworzenia. W przypadku braku tego parametru są odtwarzane wszystkie sceny.

setViewport(widok)

Opis

Ta metoda ustawia widok.

Parametry

Nazwa Typ Opis
widok flwebgl.geom.Rect Widok do ustawienia

stop()

Opis

Ta metoda zatrzymuje odtwarzanie animacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto