Opis

Klasa Player jest punktem wejścia do interfejsu API środowiska wykonawczego WebGL. Umożliwia ona inicjowanie animacji i sterowanie jej odtwarzaniem.

Składnia

new flwebgl.Player()

Właściwości

NazwaTypOpis
S_OKnumber 
E_ERRnumberOgólny kod błędu.
E_INVALID_PARAMnumberNieprawidłowe argumenty przekazane do funkcji.
E_CONTEXT_CREATION_FAILEDnumberPrzeglądarka nie obsługuje biblioteki WebGL.
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENTnumberPrzeglądarka nie obsługuje biblioteki WebGL.
E_RESOURCE_LOADING_FAILEDnumberNiepowodzenie wczytywania zasobu.

Metody

getBackgroundColor()

Opis

Ta metoda zwraca kolor tła stołu montażowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Opis

Ta metoda zwraca generator wystąpień klipów filmowych.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.sg.SceneGraphFactory

getStage()

Opis

Ta metoda zwraca odniesienie do stołu montażowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Opis

Ta metoda zwraca wysokość stołu montażowego w pikselach.

Zwraca

  • Typ: number

getStageWidth()

Opis

Ta metoda zwraca szerokość stołu montażowego w pikselach.

Zwraca

  • Typ: number

init(obszar_roboczy, zawartość, tekstury, odwołanie_zwrotne)

Opis

Ta metoda inicjuje aplikację przy użyciu zasobu i obszaru roboczego. Wczytywanie zasobu odbywa się asynchronicznie. Podana funkcja wywołania zwrotnego jest wykonywana po zakończeniu wczytywania zasobu.

Parametry

Zwraca

  • Wartość S_OK w przypadku pomyślnego zainicjowania lub odpowiedni kod błędu w innych sytuacjach
  • Typ: number
NazwaTypOpis
obszar_roboczyHTMLCanvasElementDocelowy obszar roboczy.
zawartośćObjectObiekt JSON zawartości.
teksturyArrayTablica obiektów TextureAtlas.
odwołanie_zwrotneFunctionFunkcja odwołania zwrotnego. Jest wywoływana po wczytaniu wszystkich zasobów.

play(scena)

Opis

Ta metoda odtwarza animację.

Parametry

Zwraca

  • Typ: boolean
NazwaTypOpis
scenastring(Opcjonalny) Scena do odtworzenia. W przypadku braku tego parametru są odtwarzane wszystkie sceny.

setViewport(widok)

Opis

Ta metoda ustawia widok.

Parametry

NazwaTypOpis
widokflwebgl.geom.RectWidok do ustawienia

stop()

Opis

Ta metoda zatrzymuje odtwarzanie animacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online