Opis

Generator klas służący do tworzenia elementów grafu sceny. Nie należy bezpośrednio tworzyć wystąpień tej klasy. Aby uzyskać odniesienie, należy użyć obiektu Player.

Metody

createMovieClipInstance(nazwa_połączenia)

Opis

Tworzy nowe wystąpienie klipu filmowego z podaną nazwą połączenia klipu filmowego.

Parametry

Zwraca

  • Typ: flwebgl.sg.MovieClip

Przykład

Ten przykładowy kod tworzy nowe wystąpienie klasy MovieClip z podaną nazwą połączenia klipu filmowego (która jest określona w panelu biblioteki programu Flash Professional).

NazwaTypOpis
nazwa_połączeniastringNazwa połączenia klipu filmowego
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online