Opis

Element ekranowy kształtu. Nie należy bezpośrednio tworzyć wystąpień tej klasy.

Rozszerza

  • flwebgl.event.EventDispatcher

Metody

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Opis

Ta metoda zwraca prostokąt obwiedni.

Parametry

Zwraca

  • Obwiednia obiektu ekranowego.
  • Typ: flwebgl.geom.Rect
NazwaTypOpis
targetCoordinateSpace
Shape lub MovieClip(Opcjonalny, domyślnie niezdefiniowany) Obiekt ekranowy definiujący system współrzędnych do użycia. Jeśli nie zostanie określona żadna wartość, metoda zwróci obwiednię lokalną.
bFastBounds
boolean
Indeks, w którym należy dodać obiekt potomny.

getGlobalColorTransform()

Opis

Ta metoda zwraca globalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Opis

Ta metoda zwraca przekształcenie globalne obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Opis

Ta metoda zwraca lokalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Opis

Ta metoda zwraca przekształcenie lokalne obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: flwebgl.geom.Matrix

getName()

Opis

Ta metoda zwraca nazwę danego obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: String

isVisible()

Opis

Ta metoda zwraca flagę widoczności obiektu ekranowego.

Zwraca

  • Typ: boolean

setLocalColorTransform(przekształcenie_kolorów)

Opis

Ta metoda ustawia lokalne przekształcenie kolorów obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
przekształcenie_kolorówflwebgl.geom.ColorTransformPrzekształcenie kolorów do ustawienia.

setLocalTransform(przekształcenie)

Opis

Ta metoda ustawia przekształcenie lokalne obiektu ekranowego.

Parametry

Przykład

Przykład jest dostępny w kodzie metody setLocalTransform(przekształcenie) dla klasy MovieClip.

NazwaTypOpis
przekształcenieflwebgl.geom.MatrixPrzekształcenie do ustawienia.

setName(nazwa)

Opis

Ta metoda ustawia nazwę danego obiektu ekranowego.

Parametry

NazwaTypOpis
nazwastringNazwa obiektu ekranowego.

setVisible(flaga)

Opis

Ta metoda ustawia flagę widoczności danego obiektu ekranowego.

Parametry

Przykład

Przykład jest dostępny w kodzie metody setVisible(flaga) dla klasy MovieClip.

NazwaTypOpis
flagabooleanFlaga widoczności.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online