Podsumowanie nowych funkcji

Nowości w programie Lightroom 5.7

Używanie programu Lightroom Web, aby uzyskać opinie i komentarze od wielu użytkowników

Teraz możesz udostępniać kolekcje Lightroom Web rodzinie, przyjaciołom, klientom lub innym osobom, którym musisz pokazać swoją pracę. Poproś widzów o opinie, komentarze i poproś o polubienie zdjęć — Lightroom automatycznie synchronizuje informacje z aplikacją Lightroom na komputer lub Lightroom na urządzenia mobilne. Na przykład możesz wyświetlać komentarze na swoim iPhonie, gdy tylko znajomy zostawi komentarz lub sugestię dotyczącą Twojego zdjęcia — i od razu odpowiadać na nie z urządzenia mobilnego.

Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym udostępniania zdjęć w celu otrzymywania komentarzy i opinii.

Lightroom Web i uzyskiwanie opinii i komentarzy od wielu użytkowników
Komentarze i polubienia są pobierane z programu Lightroom na komputer z interfejsu Lightroom Web, w sekcji komentarzy.

Strona udostępnionego albumu w programie Lightroom
Udostępniony obraz, komentarze i polubienia, na stronie udostępnionego albumu w programie Lightroom Web.

Nowości w programie Lightroom 5.5

Lightroom na urządzenia mobilne iPhone

Teraz możesz zainstalować program Lightroom na urządzenia mobilne na iPhonie. Skonfiguruj folder zdjęć iPhone, aby automatycznie synchronizować się z programem Lightroom na urządzenia mobilne, a następnie obejrzyj zdjęcia wyświetlane na komputerze lub iPadzie w celu dalszej edycji i katalogowania.

Ulepszenia

Aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne została ulepszona i umożliwia synchronizację większej ilości informacji z Lightroom na komputer z urządzeniem iPad lub iPhone. Aplikacje Lightroom na urządzenia mobilne mogą teraz wyświetlać zdjęcia zgodnie z oceną w postaci gwiazdek lub niestandardową kolejnością sortowania określoną w programie Lightroom na komputer.

Menu Kolekcje w programie Lightroom
W menu Kolekcje dostępne są opcje wyświetlania zdjęć według ich oceny w postaci gwiazdek lub w niestandardowej kolejności sortowania.

Kolejność sortowania

Teraz można sortować zdjęcia w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w kolejności określonej w Lightroom na komputer. W aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne otwórz kolekcję, dotknij nazwy kolekcji, a następnie dotknij opcji Kolejność niestandardowa.

Ocena w postaci gwiazdek

Wyświetlaj zdjęcia w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w oparciu o ocenę w postaci gwiazdek w Lightroom na komputer. W aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne otwórz kolekcję, dotknij nazwy kolekcji, a następnie dotknij sekcji oceny w postaci gwiazdek w menu.

Nowości w programie Lightroom 5.4

Lightroom na urządzenia mobilne iPad

Aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne umożliwia wykorzystanie funkcji programu Lightroom na komputer na iPadzie. Możesz pobrać zdjęcia z lustrzanki cyfrowej do programu Lightroom na komputer, utworzyć kolekcję i zsynchronizować ją z Lightroom na urządzenia mobilne. Po zakończeniu synchronizacji możesz kontynuuj edycję zdjęć na iPadzie. Wszystkie zmiany wprowadzone w programie Lightroom na urządzenia mobilne są automatycznie synchronizowane z wersją na komputer.

Możesz też wybrać automatyczne importowanie zdjęć z rolki aparatu na iPadzie do programu Lightroom na urządzenia mobilne. Niezależnie od tego, czy zdjęcia pochodzą z komputera, czy z rolki aparatu, możesz kontynuować edycję, organizowanie, synchronizowanie i udostępnianie zdjęć — bezpośrednio z urządzenia iPad.

Lightroom na urządzenia mobilne iPad
Bezproblemowa praca w programie Lightroom na komputerze i iPadzie

Nowości w programie Lightroom 5.2

Nowe ulepszenia i udoskonalenia:

Redukcja kolorowego szumu Suwak regulacji płynności został dodany do panelu szczegółów w części Redukcja kolorowego szumu. Regulacja płynności pomaga zmniejszyć artefakty kolorowych cętek o niskiej częstotliwości.

Udoskonalenia narzędzia Punktowy pędzel korygujący

 • Nowe sterowanie wtapianiem.
 • Funkcja automatycznego znajdowania źródła działa teraz lepiej w przypadku obrazów z teksturowanymi obszarami, takimi jak skały, kora i liście.
 • Metoda automatycznego znajdowania źródła preferuje teraz obszary źródłowe w obrębie prostokąta kadrowania.

Automatyczna ekspozycja Funkcja automatycznej ekspozycji została poprawiona, aby zapewnić większą spójność obrazów i różnych rozmiarów obrazów.

Podgląd inteligentny Rozmiar obrazu podglądu inteligentnego został zaktualizowany do 2560 pikseli wzdłuż dłuższej krawędzi.

Ulepszenia pędzla dopasowania lokalnego:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) pinezkę dopasowania pędzla, aby wyświetlić menu kontekstowe z opcjami duplikowania lub usuwania dopasowania.
 • Przytrzymaj klawisze Control + Alt i przeciągnij / Command + Option + przeciągnij (Mac) na pinezce dopasowania pędzla, aby sklonować (zduplikować) dopasowanie.

Nowości w programie Lightroom 5.0

Filtr promieniowy

Na zdjęciach z bogatym tłem obiekt może zgubić się w otaczających go kolorach i fakturach. Tworzenie efektu winietowania to kolejny sposób na skupienie uwagi, ale działa on tylko wtedy, gdy punkt centralny znajduje się w środku obrazu.

Nowe narzędzie Filtr promieniowy w programie Lightroom 5 pozwala fotografom na podkreślenie ważnych części obrazu poprzez tworzenie efektów winietowania poza centrum kadru lub wielu obszarów winietowania w celu wyróżnienia wielu obszarów. Użycie filtra promieniowego pozwala narysować kształt eliptyczny. Można dostosować część poza elipsą, upewniając się, że pole wyboru Odwróć maskę nie jest zaznaczone. Zaznaczenie pola wyboru Odwróć maskę umożliwia dostosowanie wewnętrznej części elipsy.

Można dostosować wiele parametrów, w tym ekspozycję, kontrast, nasycenie, przejrzystość i ostrość fragmentów wewnątrz lub na zewnątrz obszaru w ramce.

Filtr promieniowy w programie Lightroom
(Po lewej) Postać poza centrum wydaje się wtapiać w tło, zwłaszcza dzięki gamie kolorów drzwi i stroju postaci. (Po prawej) Zastosowano dwa niemalże koncentryczne filtry promieniowe — jeden w celu zmniejszenia nasycenia i jasności obszaru wokół postaci, a drugi w celu wyróżnienia postaci.

Więcej informacji i film na temat tej nowej funkcji można znaleźć w sekcji Filtr promieniowy w programie Lightroom 5.

Ulepszone narzędzie Usuwanie plam

Naprawianie defektów o nieregularnym kształcie

Niedoskonałości fizyczne (np. zmarszczki, blizny lub skazy) lub niepożądane elementy (np. ludzie w krajobrazie lub przypadkowo włączone elementy) na zdjęciach mogą pogorszyć ich ogólny efekt.

Dzięki ulepszonemu narzędziu Usuwanie plam w programie Lightroom 5 można łatwo narysować lub „zamalować” te niepotrzebne elementy, nawet jeśli mają one nieregularne kształty. Można dostosować rozmiar pędzla i nieprzezroczystość, aby zapewnić większą kontrolę nad korygowanymi obszarami.

Ulepszone narzędzie Usuwanie plam w programie Lightroom
(Po lewej) Scena biwakowania jest zniekształcona przez ostrą luminescencję źródła światła w namiocie. (Po prawej) Ulepszone narzędzie Usuwanie plam pozwala na zamalowanie i zastąpienie kształtu namiotu.

Więcej informacji oraz film wideo na temat tej nowej funkcji można znaleźć w artykule dotyczącym ulepszonego narzędzia Usuwanie plam.

Wyświetl plamy

Narzędzie Redukcja punktów umożliwia usuwanie widocznych niedoskonałości, jednak niektóre defekty zdjęcia mogą nie być widoczne w normalnym widoku (na przykład kurz czujnika lub plamki na portrecie). Opcja Wyświetl plamy dostępna w narzędziu Usuwanie plam pozwala na pokazanie mniejszych i mniej widocznych niedoskonałości. Po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl plamy wyświetlany jest obraz odwrócony. Aby niedoskonałości były lepiej widoczne, można zmienić poziom kontrastu tego odwróconego obrazu. Następnie przy użyciu narzędzia Redukcja punktów w tym widoku można usunąć niedoskonałości.

Wyświetl plamy w programie Lightroom
(Po lewej) Opcja Wyświetl plamy zapewnia odwrócony obraz, który można wykorzystać do dokładniejszego sprawdzenia wad i niedoskonałości. (Po prawej) Pinezki lub kółka oznaczają poprawki związane z usuwaniem plam.

Więcej informacji oraz film wideo na temat tej ulepszonej funkcji można znaleźć w sekcji dotyczące ulepszonego narzędzia Usuwanie plam.

Upright — automatyczna korekcja perspektywy

Funkcja Upright (moduł obróbki > Korekcje obiektywu > karta Podstawowe) umożliwia automatyczne prostowanie zawartości obrazu. Tryb Upright automatycznie koryguje perspektywę elementów na fotografii. Upright oferuje cztery ustawienia do wyboru:

 • Automatycznie: korekcja poziomu, proporcji i perspektywy
 • Poziomo — korekcje perspektywy wyważone w kierunku elementów poziomych
 • Pionowo — korekcje perspektywy są wyważone w kierunku elementów pionowych i korekcji poziomu
 • Pełny — połączenie pełnej automatycznej, poziomej i pionowej korekcji perspektywy

Można zastosować jedno ustawienie, przełączyć się między pozostałymi, a następnie wybrać to, które jest najlepsze dla danej fotografii.

Automatyczny tryb Upright w programie Lightroom
(Po lewej) Obraz po lewej stronie jest obrazem o dużych zniekształceniach perspektywy. (Po prawej) Tryb Upright — do obrazu została zastosowana opcja Automatycznie. Linie są prostsze, a obraz jest nieznacznie wykadrowany.

Więcej informacji oraz film wideo na temat tej nowej funkcji można znaleźć w Więcej informacji oraz film wideo na temat tej nowej funkcji narzędzia Upright.

Podglądy inteligentne

Teraz możesz z łatwością pracować z obrazami bez konieczności posiadania przy sobie oryginalnych plików. Zapisz oryginalne pliki obrazów na urządzeniu zewnętrznym i wygeneruj mniejsze pliki podglądu — tak zwane podglądy inteligentne. Podglądy inteligentne są przechowywane w tym samym folderze co katalog Lightroom. Jeśli urządzenie zawierające oryginalne pliki zostanie odłączone od komputera, Lightroom używa podglądów inteligentnych. Oprócz przeglądania zdjęć istnieje także możliwość edytowania podglądów inteligentnych. Po ponownym podłączeniu urządzenia, które zawiera oryginalne pliki, wszystkie zmiany wprowadzone w podglądach inteligentnych zostaną automatycznie zastosowane do oryginałów.

Podgląd inteligentny w programie Lightroom
Stan obrazu posiadającego podgląd inteligentny

Więcej informacji oraz film wideo na temat tej nowej funkcji można znaleźć w artykule dotyczącym podglądów inteligentnych.

Usprawnione tworzenie książki

Moduł książki został ulepszony, aby zapewnić większą elastyczność w dostosowywaniu szablonów książek. Ulepszenia obejmują:

 • Numery stron i możliwość rozpoczęcia numerowania na dowolnej stronie.
 • Pola tekstowe zdjęć do zdjęć i stron napisów są teraz łatwiej dostępne.
 • Tworzenie szablonu ze stron niestandardowych, do ponownego użycia w innych projektach lub stronach.

Więcej informacji i film na temat usprawnionego przepływu pracy można znaleźć w artykule dotyczącym tworzenia książki zdjęć w programie Lightroom 5.

Udostępnianie zdjęć w serwisach publikowania

Behance

Serwis Behance jest platformą online umożliwiającą prezentowanie i odkrywanie ciekawych materiałów. Twórcy z różnych branż korzystają z serwisu Behance, aby zyskać rozgłos, uznanie i możliwości komercyjne. Teraz możesz korzystać z serwisu Behance, aby udostępniać zdjęcia. Zaprezentuj swoją pracę, zobacz opinie, publikuj poprawki — wszystko z poziomu programu Lightroom 5.

Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym tego, jak publikować z programu Lightroom w serwisie Behance.

Revel

W programie Lightroom 5 usługa publikacji Revel nie jest domyślnie instalowana. Aby zainstalować usługę, przejdź do strony wtyczki Lightroom-Revel i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga:

Produkt Adobe Revel nie jest już dostępny. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.adoberevel.com.

Filmy w pokazy slajdów

W programie Lightroom 5 wprowadzono możliwość łączenia filmów wideo ze zdjęciami i muzyką w celu tworzenia interesujących pokazów slajdów.

Odczyt wartości kolorów Lab

W module obróbki wartość RGB koloru pod wskaźnikiem myszy jest wyświetlana poniżej histogramu. W programie Lightroom 5 można teraz uzyskać dokładne odczyty wartości Lab dla każdego koloru na obrazie. Aby wyświetlić wartości kolorów Lab:

 1. W module obróbki kliknij prawym przyciskiem myszy / kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl histogram.
 2. W menu kontekstowym wybierz polecenie Pokaż wartości kolorów Lab.
 3. Przesuń wskaźnik myszy do dowolnego miejsca na otwartym obrazie. Dokładne wartości Lab są wyświetlane poniżej histogramu.
Odczyt wartości kolorów Lab w programie Lightroom
Wartości L, a i b są wyświetlane pod histogramem.

Nakładka lupy: siatka

Dodano nową wizualizację, dzięki której można sprawdzić, czy obiekty na obrazie są wyrównane lub przekrzywione. Nowa nakładka lupy to nakładka o zmiennym rozmiarze, która jest widoczna na obrazie. Można kontrolować nieprzezroczystość nakładki, aby mieć pewność, że nie przeniknie ona do zadań edycji.

Nakładka lupy w programie Lightroom
(Po lewej) Duża siatka, wysoka nieprzezroczystość. (Po prawej) Mała siatka, niska nieprzezroczystość.

 1. W module Biblioteka lub module obróbki kliknij kolejno Widok > Nakładka lupy > Siatka.

 2. Naciśnij z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd, aby wyświetlić opcje rozmiaru siatki i nieprzezroczystości.

  Opcje siatki w programie Lightroom
  Opcje siatki

 3. Aby zmienić rozmiar siatki, kliknij Rozmiar, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

  • Przeciągnięcie w lewo: zmniejsza rozmiar siatki.
  • Przeciągnięcie w prawo: zwiększa rozmiar siatki.
 4. Aby zmienić nieprzezroczystość siatki, kliknij Nieprzezroczystość, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

  • Przeciągnięcie w lewo: zmniejsza nieprzezroczystość siatki.
  • Przeciągnięcie w prawo: zwiększa nieprzezroczystość siatki.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć nakładkę, naciśnij klawisze Ctrl + Alt/Cmd + O.

Nakładka lupy: linie pomocnicze

Dodano także nową funkcję linii pomocniczych (Widok > Nakładka lupy > Linie pomocnicze). Funkcja ta umożliwia ustawienie ruchomego kursora krzyżykowego w dowolnym miejscu obrazu. Przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd, a następnie przeciągnij kursor krzyżykowy, aby przesunąć linię pomocniczą.

Obsługa plików PNG

Program Lightroom 5 oferuje pełną obsługę plików PNG. Po otwarciu pliku w formacie PNG w programie Lightroom 5 wszelkie przezroczystości są wyświetlane w kolorze białym. W przypadku edycji pliku PNG w programie Photoshop lub eksportu tego pliku ustawienia przezroczystości zostaną zachowane.

Uwaga:

Obrazów nie można eksportować jako grafiki PNG.

Prawdziwy tryb pełnoekranowy

W module Biblioteka lub module obróbki można przełączać się między widokiem aplikacji a widokiem pełnoekranowym za pomocą klawisza F.

Uwaga:

Dostęp do funkcji, dla których wymagane jest naciśnięcie klawisza F, można uzyskać za pomocą kombinacji klawiszy Shift+F.

Film: 10 funkcji, których nie można przegapić

10 najlepszych funkcji

Julieanne Kost

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?