Omówienie strony Klasyczne raporty

Komunikat:

Oczekuje się, że opisany poniżej klasyczny interfejs raportowania zostanie usunięty z usługi po wydaniu z listopada 2023 r., pozostawiając nowoczesne środowisko jako jedyną opcję raportowania. Zachęcamy klientów do odtworzenia swoich raportów w nowoczesnym środowisku.

Raporty – dostępne tylko dla użytkowników usług na poziomie Business i Enterprise

Funkcja raportowania umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób Twoje konto korzysta z usługi Acrobat Sign. Twórz własne raporty i zyskaj kompletny wgląd w proces podpisywania dokumentów, obserwując postępy poszczególnych grup i użytkowników.

Tworzenie nowego raportu

Aby utworzyć nowy raport, kliknij kartę Raporty, aby przejść do strony Raporty i kliknij łącze Utwórz nowy raport.

Nowy raport

Podczas konfigurowania raportu można ustawić wiele parametrów, które pozwolą dostosować wyniki. Dostępne są wszystkie opisane poniżej parametry. 

Data utworzenia

Data utworzenia to przedział czasowy, który raport ma obejmować. Może wybrać jeden z czterech predefiniowanych przedziałów (bieżący tydzień, poprzedni tydzień, poprzedni miesiąc) lub wpisać własny zakres dat.

Parametr raportu – data utworzenia

Grupy użytkowników

Ten parametr umożliwia uruchomianie raportów dla określonych użytkowników lub grup. Dla każdego użytkownika można wybrać jeden lub więcej raportów lub można uruchomić raport obejmujący wszystkich użytkowników na koncie.

Parametr raportu – użytkownicy i grupy

Dokumenty i obiegi pracy

Opcja ta umożliwia uwzględnienie w raporcie konkretnych dokumentów. Dokumenty wymienione w tym polu są używanymi na koncie dokumentami w bibliotece. Nie będą tutaj wymienione indywidualne, jednorazowe dokumenty. 

Parametr raportu – dokumenty i obiegi pracy

Nazwa dokumentu

Opcja ta umożliwia uwzględnienie w raporcie konkretnych dokumentów. Dokumenty wymienione w tym polu są używanymi na koncie dokumentami w bibliotece. Nie będą tutaj wymienione indywidualne, jednorazowe dokumenty. 

Parametr raportu – nazwa dokumentu

Wyślij zbiorczo

Włączenie tego parametru pozwala uwzględnić umowy Wyślij zbiorczo w raporcie wynikowym.

Parametr raportu – Mega Sign

Cele efektywności

Korzystając z widoku Cel efektywności można ustawić progi wydajności. W wynikowym raporcie zostaną wyświetlone wskaźniki odzwierciedlające wydajność.

Parametr raportu – cele efektywności

Test porównawczy

Domyślnie parametr testu porównawczego jest dla raportów wyłączony. Aby go włączyć, kliknij łącze ustawień raportu.

Testowanie porównawcze pozwala w rozszerzony sposób monitorować postępy w umowach i szybkość podpisywania. 

Parametr raportu – test

Przedstaw umowy na wykresie według

Każda włączona opcja (wg daty, nadawcy, grupy, formularza, obiegu pracy i typu podpisu) pozwala wyświetlić w raporcie wykres innego typu.

Parametr raportu – wykres umów wg

Et Cetera

Parametry w tej sekcji umożliwiają zmianę grafiki w raporcie wynikowym. Zmiana tych parametrów może przyspieszyć proces raportowania.

Parametr raportu – Et Cetera

Po kliknięciu przycisku Uruchom raport zostanie wygenerowany raport na podstawie wybranych parametrów. Na raporcie można wykonać szereg operacji.

Aktualizuj raport za pomocą bieżących danych

Kliknięcie tego łącza przypomina odświeżenie strony. Nowy raport będzie zawierał najnowsze transakcje i aktywności.

Opcja strony raportu – aktualizuj raport przy użyciu bieżących danych

Zapisz raport

Zapisanie raportu umożliwia ponowne uruchomienie tego raportu w przyszłości.

Opcja strony raportu – zapisz raport

Udostępnij raport

Udostępnienie umożliwia wysłanie wyników raportu do innej osoby. Wystarczy wpisać adres e-mail odbiorcy i treść wiadomości.

Opcja strony raportu – udostępnij raport

Zaplanuj raport

Ustawienie harmonogramu dla raportu powoduje uruchomienie go z tymi samymi parametrami w określonych odstępach czasu.

Opcja strony raportu – zaplanuj raport

Eksportuj dane raportu

Kliknięcie tego łącza spowoduje wyświetlenie monitu o otwarcie lub zapisanie pliku .CSV. Pliki CSV można otwierać w programie Excel, a wszystkie informacje o transakcjach dla umów zawarte w raporcie są klasyfikowane w różnych kolumnach.

Opcja strony raportu – eksportuj dane raportu

Wersja do druku

Kliknięcie tego łącza spowoduje otwarcie raportu w wersji do druku.

Opcja strony raportu – wersja do wydruku

Edytuj ustawienia

To łącze umożliwia otwarcie i edycję skonfigurowanych parametrów raportu.

Opcja strony raportu – edytuj ustawienia

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto