Przy wszechobecnym zagrożeniu najważniejsze jest instalowanie najnowszych poprawek zabezpieczeń. Najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera i oprogramowania, to stałe aktualizowanie produktów firmy Adobe.

Więcej informacji o lukach w zabezpieczeniach w konkretnych wersjach produktów firmy Adobe można znaleźć w biuletynach i zaleceniach bezpieczeństwa. Użyj poniższych łączy, aby zaktualizować oprogramowanie firmy Adobe.

Adobe Acrobat i Reader

Aplikacje Creative Cloud: Photoshop, Illustrator itd.

Adobe Flash Player

  • Samodzielne: Funkcja aktualizacji w tle programu Adobe Flash Player umożliwia regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie.
  • Zarządzane: Wykonaj czynności opisane w podręczniku Adobe Flash Player Administration Guide, aby wdrożyć program Flash Player w przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami IT.

Adobe Shockwave Player

  • Samodzielne: Uzyskaj pomoc dotyczącą pobierania, instalowania i włączania programu Shockwave Player w przeglądarce. Można również uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów dotyczących instalacji w systemie WindowsMac OS.
  • Zarządzane: Uzyskaj informacje o licencji i pakietach instalacyjnych programu Shockwave Player, których można używać do rozpowszechniania programu Shockwave Player na komputerach użytkowników końcowych.

Aplikacje inne niż Creative Cloud

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online