Przy wszechobecnym zagrożeniu najważniejsze jest instalowanie najnowszych poprawek zabezpieczeń. Najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera i oprogramowania, to stałe aktualizowanie produktów firmy Adobe.

Więcej informacji o lukach w zabezpieczeniach w konkretnych wersjach produktów firmy Adobe można znaleźć w biuletynach i zaleceniach bezpieczeństwa. Użyj poniższych łączy, aby zaktualizować oprogramowanie firmy Adobe.

  • Samodzielne: Funkcja aktualizacji w tle programu Adobe Flash Player umożliwia regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie.
  • Zarządzane: Wykonaj czynności opisane w podręczniku Adobe Flash Player Administration Guide, aby wdrożyć program Flash Player w przedsiębiorstwie zgodnie z zasadami IT.

  • Samodzielne: Uzyskaj pomoc dotyczącą pobierania, instalowania i włączania programu Shockwave Player w przeglądarce. Można również uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów dotyczących instalacji w systemie WindowsMac OS.
  • Zarządzane: Uzyskaj informacje o licencji i pakietach instalacyjnych programu Shockwave Player, których można używać do rozpowszechniania programu Shockwave Player na komputerach użytkowników końcowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online