Czy mam uprawnienia do odbioru bezpłatnego uaktualnienia?

Prawo do bezpłatnego uaktualnienia przysługuje w przypadku zakupu oprogramowania firmy Adobe (jego pełnej wersji lub uaktualnienia) mniej więcej w czasie ogłoszenia nowej wersji oprogramowania.

Aktualizacje Adobe Creative Cloud

Firma Adobe oferuje najaktualniejsze wersje aplikacji członkom usługi Creative Cloud w momencie ich udostępniania. Informacje na temat uaktualnień w usłudze Creative Cloud znajdują się w sekcji Creative Cloud — najczęściej zadawane pytania.

Uprawnienie do bezpłatnego uaktualnienia

Upewnij się, że spełniasz wszystkie następujące wymagania:

Wymagane wersje oprogramowania firmy Adobe to detaliczna dla jednego użytkownika lub edukacyjna
Nie wiadomo, czy produkt przeznaczony jest dla jednego użytkownika? Zobacz temat Określanie typu licencji oprogramowania.

Masz zarejestrowany numer seryjny
Patrz Opcje rejestracji produktu.

Masz numer zamówienia lub dowód zakupu

  • Czy produkt kupiono od firmy Adobe? Potrzebujesz numeru zamówienia lub dowodu zakupu.
  • Czy produkt kupiono w sklepie? Potrzebujesz elektronicznej kopii dowodu sprzedaży, która zawiera nazwę i adres sklepu, nazwę produktu, jego wersję, datę zakupu i cenę. (Zeskanuj dowód zakupu, jeśli nie jest w postaci elektronicznej.) Dalsze informacje zawiera artykuł Ważny dowód zakupu.

Masz kwalifikujący się produkt
Wymienione poniżej produkty nie uprawniają do uzyskania bezpłatnego uaktualnienia:

  • produkty zakupione w sklepie Mac App Store,
  • produkty „z drugiej ręki”, w tym oprogramowanie otrzymane w wyniku przeniesienia licencji,
  • szkoleniowe dyski DVD, wersje próbne, testowe, beta, objęte klauzulą Nie do sprzedaży, dołączone do zakupionego sprzętu.

Zażądaj bezpłatnego uaktualnienia

Bezpłatne uaktualnienia po wypuszczeniu nowych wersji są dostępne tylko od firmy Adobe i nie można ich łączyć z żadnymi innymi ofertami. Uaktualnienia dotyczą tej samej wersji, platformy i wersji językowej, co poprzednia wersja. (Można zażądać innej wersji językowej, jeśli nie była poprzednio dostępna lub nie jest już oferowana.)

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy zakupu dokonano w okresie upoważniającym do odbioru uaktualnienia.

Odrzucone zgłoszenia

Jeśli według Ciebie wniosek odrzucono niesłusznie, skontaktuj się z nami. Należy uwzględnić numer seryjny użyty do złożenia wniosku.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto

[Feedback V2 Badge]