Počas sťahovania alebo aktualizácie aplikácie Adobe došlo ku chybe 117

Keď sa budete pokúšať stiahnuť alebo aktualizovať aplikáciu Adobe, dostanete nasledujúce chybové hlásenie, ktoré bude hovoriť o tom, že došlo ku chybe pripojenia alebo stability siete:

Kód výstupu: 117
-------------------------------------- Zhrnutie --------------------------------------
- 2 fatálne chyby, 0 chýb, 0 upozornení)
FATÁLNE: Došlo ku fatálnej chybe '117' počassťahovania
FATÁLNE: Pri sťahovaní balíčka došlo ku chybe (Názov: <Názov produktu> Verzia: <Verzia produktu>).
Kód chyby: '117'

Riešenie 1: Skontrolujte vaše internetové pripojenie

Na stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácie Adobe potrebujete internetové pripojenie. Skontrolujte, že máte možnosť pripojenia na internet a kliknite na tlačidlo Skúsiť znovu.

Riešenie 2: Nakonfigurujte vašu softvérovú bránu firewall

Softvérové brány firewall obmedzujú prístup do vášho počítača. Niektoré softvérové brány firewall vás vyzvú, keď sa program pokúsi o prístup na internet. Používatelia nahlásili okolnosti, kedy nastavenia softvérovej/hardvérovej brány firewall spôsobili chyby pri sťahovaní.

 • Ak sa zobrazí výzva, vyberte možnosť povoliť aplikácii Adobe prístup na internet.
 • Ak sa nezobrazí výzva, dočasne deaktivujte softvérové brány firewall, aby ste zistili, či bránia prístupu na internet. Ak potrebujete pomoc, pozrite si dokumentáciu softvérovej brány firewall.

Riešenie 3: Deaktivujte antivírusový softvér

Dočasne deaktivujte antivírusový softvér a potom znovu skúste sťahovanie.

Riešenie 4: Spustite systém v núdzovom režime so sieťami

Reštartujte zariadenie v núdzovom režime so sieťami a potom znovu skúste sťahovanie.

Riešenie 5: Skontrolujte nastavenia smerovača

Smerovače môžu mať zabudovanú hardvérovú bránu firewall alebo servery proxy. Ak chcete zistiť, či smerovač bráni aplikácii Adobe v prístupe na internet:

 • Smerovač dočasne odstráňte zo siete.
 • Počítač pripojte priamo k DSL alebo ku káblovému modemu. Ak bude sťahovanie pokračovať, znamená to, že smerovač bráni prístupu.
 • Ak chcete nastaviť smerovač, ktorý umožní prístup budúcim sťahovaniam, pozrite si dokumentáciu od smerovača, kde nájdete pokyny ako presmerovať porty z počítača. Môžete sa tiež obrátiť na poskytovateľa internetových služieb alebo oddelenie IT.

Riešenie 6: Nakonfigurujte hardvérové brány firewall alebo servery proxy

Veľa organizácií používa hardvérové brány firewall a server proxy, ktorý zabraňuje softvéru prístup na externý server. Hardvérové riešenie sa vzťahuje na všetky počítače v podnikovej sieti. Väčšina domácich sietí nepoužíva hardvérovú bránu firewall alebo technológiu proxy. Ak chcete dostať informácie o bráne firewall alebo o technológii proxy, obráťte sa na oddelenie IT vo vašej spoločnosti. Nakonfigurujte prehliadač podľa informácií o technológii proxy alebo bráne firewall.

Nakonfigurujte podnikovú bránu firewall tak, aby obchádzala servery. Sú prístupné tieto servery:

 • ccmdl.adobe.com:80
 • swupmf.adobe.com:80
 • swupdl.adobe.com:80

Riešenie 7: Odstráňte súbory Crypto

 1. Prejdite do C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys.

 2. Vyhľadajte a odstráňte súbor začínajúci na 19c5cf.

  19c5cf
 3. Skúste prevziať alebo aktualizovať aplikáciu.

 4. Ak stále dostávate chybové hlásenie, prejdite do C:\ProgramData\Microsoft\ a premenujte zložku Cryptona Cryptoold.  

 5. Reštartujte systém a potom skúste prevziať alebo aktualizovať aplikáciu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online