Opravte chybu 506 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud vo Windowse

Zistite, ako opraviť chybu 506 pri inštalácii alebo aktualizácii aplikácií Creative Cloud pomocou počítačovej aplikácie Adobe Creative Cloud.

O chybe 506

Chyba 506 sa vám môže zobraziť pri inštalácii alebo aktualizácii aplikácií Creative Cloud pomocou počítačovej aplikácie Adobe Creative Cloud. Táto chyba sa zobrazí, keď je v systéme Windows zakázané skúšobné načítanie aplikácií pred predajom alebo nie sú zapnuté potrebné povolenia. 

----------------------------------- Prehľad -----------------------------------

Nepodarilo sa nainštalovať balík aplikácie UWP Appx 
C:\adobeTemp\ETRDD91.tmp\1\SparklerApp\SparklerApp.appx 
s kódom uwpcode 14 (podrobnosti o kóde chyby v systéme Windows = (-2147009281), 
chyba = (chyba 0x80073CFF: Aby ste mohli nainštalovať túto aplikáciu, potrebujete 
vývojársku licenciu alebo systém umožňujúci skúšobné načítanie aplikácií pred predajom.)
-------------------------------------------------------------------------------

Ako vyriešiť chybu 506?

Ak chcete chybu opraviť, postupujte podľa nasledujúcich riešení a v prípade potreby prejdite na ďalšie riešenie:

Poznámka:

Odporúčame podnikovým používateľom, aby pred vykonaním akýchkoľvek zmien nastavení operačného systému kontaktovali svojho správcu. 

 Povolenie skúšobného načítania vo Windowse vám umožní inštalovať aplikácie z iných zdrojov, ktorým dôverujete.

 1. Vyberte v spodnom ľavom rohu pracovnej plochy vyhľadávací panel Windowsu a vyhľadajte položku Nastavenia pre vývojárov.

 2. V časti Režim vývojára aktivujte možnosť Inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja vrátane voľných súborov.

  Režim vývojára

 3. Skúste nainštalovať aplikáciu v počítačovej aplikácii Creative Cloud. 

 1. Vo vyhľadávaní Windows zadajte gpedit.msc a potom stlačte Enter.

  gpedit-msc

  Otvorí sa Editor zásad skupiny.

 2. V Editore zásad skupiny prejdite na položku Konfigurácia počítača > Šablóny pre správu > Súčasti systému Windows > Nasadenie balíka aplikácií.

  app-package-development

 3. Na pravej table dvakrát kliknite na možnosť Povoliť inštaláciu všetkých dôveryhodných aplikácií.

  allow-trusted-apps

 4. Vyberte možnosť Povolené a potom vyberte voľbu OK.

  allow-apps

 5. Skúste nainštalovať aplikáciu v počítačovej aplikácii Creative Cloud. 

 1. Vo vyhľadávaní Windows zadajte regedit.

  Poznámka:

  Ak nechcete upravovať register, vytvorte jeho záložnú kópiu výberom položky Súbor > Exportovať; zálohu pomenujte a uložte na miesto, ktoré si budete pamätať.

  regedit

 2. Prejdite do umiestnenia HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx a zmeňte hodnotu položky AllowAllTrustedApps na 1.

 3. Následne nainštalujte aplikáciu v počítačovej aplikácii Creative Cloud. 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?