Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Trefwoorden zijn door de klant toegevoegde afbeeldingsmetagegevens waarmee de inhoud van een foto wordt beschreven. Zo kunt u gemakkelijk naar foto's in een catalogus zoeken en deze herkennen. Op foto's toegepaste trefwoorden kunnen worden gelezen door Adobe-toepassingen als Adobe Bridge, Photoshop of Photoshop Elements en door andere toepassingen die XMP-metagegevens ondersteunen.

Er zijn in Lightroom Classic verschillende manieren om trefwoorden toe te passen op foto's. U kunt trefwoorden typen of selecteren in het deelvenster Trefwoorden vastleggen of u kunt foto's naar specifieke trefwoorden in het deelvenster Trefwoordenlijst slepen.

In de rasterweergave wordt voor foto's met trefwoorden een miniatuurbadge  weergegeven. Alle trefwoorden in de catalogus worden weergegeven in het deelvenster Trefwoordenlijst. U kunt trefwoorden op elk gewenst moment toevoegen, bewerken, verwijderen of de naam ervan wijzigen. Wanneer u trefwoorden maakt of bewerkt, kunt u synoniemen en exportopties opgeven. Synoniemen zijn termen die verwant zijn aan trefwoorden. Als u foto's selecteert die trefwoorden met synoniemen bevatten, worden de synoniemen weergegeven in het deelvenster Trefwoorden vastleggen wanneer Trefwoord > Wordt geëxporteerd is geselecteerd.

Trefwoorden kunnen andere, geneste trefwoorden bevatten. Zo kan het trefwoord dieren de trefwoorden honden en katten bevatten. Het trefwoord honden kan dan bijvoorbeeld weer de trefwoorden herdershond, poedel, enzovoort bevatten.

U kunt trefwoorden ook organiseren in groepen, zogenaamde trefwoordensets. Als u een specifieke trefwoordenset kiest, hebt u gemakkelijker toegang tot relevante trefwoorden. Dit is vooral handig als u meer trefwoorden aan de catalogus toevoegt.

Bekijk de volgende videozelfstudie voor meer informatie over het maken en gebruiken van trefwoorden.

Videozelfstudie: Overzicht van trefwoorden

Videozelfstudie: Overzicht van trefwoorden
Infinite Skills

Trefwoorden weergeven

Alle trefwoorden worden weergegeven in het deelvenster Trefwoordenlijst. In elke trefwoordtag ziet u het aantal foto's met de desbetreffende

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Vouw het deelvenster Trefwoordenlijst uit als u de trefwoorden wilt weergeven in de catalogus.

  • Als u trefwoorden voor een bepaalde foto wilt weergeven, selecteert u die foto in de rasterweergave of in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave en kijkt u in het gebied Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Of bekijk het deelvenster Trefwoordenlijst: een vinkje links van een trefwoordtag in het deelvenster Trefwoordenlijst geeft aan dat de geselecteerde foto die bevat.

  • Als u trefwoorden wilt weergeven voor meerdere foto's, selecteert u die foto's in de rasterweergave en kijkt u in het gebied Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Naast de trefwoorden die niet door alle geselecteerde foto's worden gedeeld, wordt een sterretje weergegeven. In het deelvenster Trefwoordenlijst geeft een minteken links van een trefwoordtag aan dat de niet door alle geselecteerde foto's wordt gedeeld.

Trefwoorden maken

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ tekst in het veld Klik hier om trefwoorden toe te voegen in het gebied Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Druk vervolgens op Enter (Windows) of Return (Mac OS). U kunt de overige stappen van de procedure dan overslaan.

  • Klik op het plusteken (+) in het deelvenster Trefwoordenlijst.

  Opmerking:

  Komma's, puntkomma's en staande streepjes ( | ) zijn niet toegestaan in trefwoorden, omdat ze ook worden gebruikt om trefwoordlijsten te begrenzen. Trefwoorden mogen niet eindigen met een sterretje ( * ). Trefwoorden en synoniemen mogen niet met een spatie of tabteken eindigen.

 2. Typ een naam voor het trefwoord in het dialoogvenster Trefwoord maken.

 3. Voer synoniemen voor het trefwoord in. Plaats een komma tussen de synoniemen om ze van elkaar te onderscheiden.

 4. Selecteer een van de volgende opties:

  Plaatsen in “[trefwoord]”

  (beschikbaar als een bestaand trefwoord is geselecteerd wanneer u een trefwoord maakt) Het nieuwe trefwoord wordt onder het geselecteerde trefwoord genest, zodat dit onder het overkoepelende trefwoord valt.

  Toevoegen aan geselecteerde foto's

  Hiermee past u het trefwoord toe op de geselecteerde foto's.

  Trefwoordtags ook exporteren

  Het trefwoord wordt samen met de foto's geëxporteerd. Als u deze optie uitschakelt, wordt het trefwoord niet geëxporteerd.

  Overkoepelende trefwoorden exporteren

  Trefwoorden van een hoger niveau die het trefwoord bevatten, worden samen met de foto's geëxporteerd.

  Synoniemen exporteren

  Aan het trefwoord gekoppelde synoniemen worden samen met de foto's geëxporteerd.

Als er meer dan één foto is geselecteerd in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, worden de trefwoorden alleen aan de actieve foto toegevoegd.

Opmerking:

Als u automatisch nieuwe trefwoorden onder een bepaalde bovenliggende tag wilt nesten, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de bovenliggende tag in het deelvenster Trefwoordenlijst. Kies vervolgens Nieuwe trefwoorden in dit trefwoord plaatsen. Naast het bovenliggende trefwoord verschijnt een punt en alle nieuwe tags worden onder dit trefwoord geplaatst, tot u de selectie van de optie in het contextmenu opheft.

Trefwoorden bewerken

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op een trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst en kies Trefwoordtag bewerken in het menu.

 2. Typ eventuele wijzigingen in de naam van het trefwoord, voeg synoniemen toe of stel een of meer van de volgende trefwoordopties in het dialoogvenster Trefwoordtag bewerken in:

  Trefwoordtags ook exporteren

  Het trefwoord wordt samen met de foto's geëxporteerd. Als u deze optie uitschakelt, wordt het trefwoord niet geëxporteerd.

  Overkoepelende trefwoorden exporteren

  Trefwoorden van een hoger niveau die het trefwoord bevatten, worden samen met de foto's geëxporteerd.

  Synoniemen exporteren

  Aan het trefwoord gekoppelde synoniemen worden samen met de foto's geëxporteerd.

De naam van trefwoorden wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op een trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst en kies Trefwoordtag bewerken in het menu.

 2. Hernoem het trefwoord in het dialoogvenster Trefwoord bewerken en klik op Opslaan.

Trefwoorden toevoegen aan foto's

In het deelvenster Trefwoorden vastleggen van de module Bibliotheek kunt u trefwoorden toevoegen aan foto's door een nieuw trefwoord te typen of door trefwoorden uit een trefwoordenset toe te passen. U kunt ook trefwoorden toevoegen aan foto's door de foto's naar trefwoorden te slepen in het deelvenster Trefwoordenlijst. En u kunt trefwoorden toepassen op foto's met behulp van de tool Spuitbus. Zie Trefwoorden toevoegen of verwijderen met behulp van de tool Spuitbus.

Als u trefwoorden toevoegt aan foto's, worden de wijzigingen opgeslagen in Lightroom Classic, maar u kunt trefwoorden alleen opslaan in de bestanden als de optie Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan is geselecteerd in het dialoogvenster Catalogusinstellingen. Kies Metagegevens > Metagegevens opslaan in bestand om de trefwoorden handmatig op te slaan in de bestanden.

 1. Als u trefwoorden op meer dan één foto tegelijk wilt toepassen, selecteert u de foto's in de rasterweergave. U kunt ook één foto selecteren in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave.

  Opmerking:

  als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, worden de trefwoorden alleen op de actieve foto toegepast.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ tekst in het veld Klik hier om trefwoorden toe te voegen in het gebied Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Trefwoorden scheiden met komma's.

  • Klik op een trefwoord in het gebied Suggesties voor trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Trefwoordsuggesties zijn gebaseerd op een aantal verschillende criteria, zoals bestaande trefwoorden die zijn toegepast op de geselecteerde foto's en op andere foto's die vlak voor of na de geselecteerde foto's zijn gemaakt.

  • Klik op een trefwoord uit een trefwoordenset in het gebied Trefwoordenset van het deelvenster Trefwoorden vastleggen.

  • Klik op het doelvak links van een trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst. Een vinkje geeft aan dat de geselecteerde foto het desbetreffende trefwoord bevat.

  • (Alleen rasterweergave) Sleep geselecteerde foto's naar trefwoorden in het deelvenster Trefwoordenlijst. U kunt ook een trefwoord uit het deelvenster Trefwoordenlijst naar de geselecteerde foto's slepen.

  Opmerking:

  U kunt trefwoorden ook aan foto's toevoegen wanneer u de foto's in Lightroom Classic importeert.

Als trefwoorden aan foto's worden toegevoegd, wordt het deelvenster Trefwoordenlijst bijgewerkt en wordt het totale aantal foto's dat de tag gebruikt, weergegeven.

Trefwoorden kopiëren en plakken

 1. Selecteer in de rasterweergave de foto met de trefwoorden die u wilt kopiëren.

 2. Selecteer de trefwoorden in het gebied met toegepaste trefwoordtags van het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS). Kies vervolgens Kopiëren.

 3. Selecteer de foto's in de rasterweergave waaraan u trefwoorden wilt toevoegen.

 4. Klik in het gebied met toegepaste tags van het deelvenster Trefwoorden vastleggen en klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt en klik (Mac OS) op Plakken.

Trefwoorden verwijderen van foto's of uit de catalogus

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, voert u een of meerdere van de volgende handelingen uit:
  • Als u trefwoorden uit foto's wilt verwijderen, kiest u Trefwoordtags > Trefwoorden invoeren in het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Selecteer vervolgens een of meer trefwoorden in het tekstvak van het deelvenster en verwijder deze. Als er meer dan een foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, worden de trefwoorden alleen uit de actieve foto verwijderd.

  • Als u een trefwoord permanent van foto's en uit de catalogus wilt verwijderen, klikt u in Windows met de rechtermuisknop of houdt u in Mac OS Ctrl ingedrukt en klikt u op het trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst. Vervolgens kiest u Verwijderen in het menu. U kunt ook trefwoorden selecteren en op de minknop (-) boven in het deelvenster Trefwoordenlijst klikken.

   Opmerking: Als u per ongeluk trefwoorden verwijdert, druk dan meteen op Ctrl+Z (Windows) of Command+Z (Mac OS) om de verwijdering ongedaan te maken.

  • Kies Metagegevens > Niet-gebruikte trefwoorden wissen om automatisch niet-gebruikte trefwoorden uit de catalogus te verwijderen.

   Opmerking: Het verwijderen van trefwoorden met de opdracht Niet-gebruikte trefwoorden wissen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als u trefwoorden van foto's verwijdert, wordt het deelvenster Trefwoordenlijst bijgewerkt en wordt het totale aantal foto's dat de tag gebruikt, weergegeven.

Trefwoorden importeren en exporteren

Door trefwoorden te importeren en te exporteren kunt u de voor het identificeren van foto's gemaakte trefwoorden uitwisselen. U kunt bijvoorbeeld trefwoorden uit een catalogus exporteren en deze importeren in een andere catalogus op dezelfde of op een andere computer. Het is ook mogelijk om trefwoorden te importeren uit andere toepassingen, zoals Adobe Bridge 2.1. Lightroom Classic importeert trefwoordenlijsten die zijn opgeslagen als standaardtekstbestanden. Als de lijst speciale tekens bevat, dient u tabs te gebruiken als scheidingsteken en de lijst op te slaan in UTF8-indeling.

Wanneer u trefwoorden exporteert, worden deze naar een tekstbestand geschreven. Wanneer u trefwoorden maakt of bewerkt, kunt u opgeven of u deze wilt opnemen tijdens het exporteren. Wanneer u trefwoorden importeert uit een tekstbestand, worden het trefwoorden in de catalogus die worden weergegeven in het deelvenster Trefwoordenlijst.

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u trefwoorden in de catalogus wilt importeren, kiest u Metagegevens > Trefwoorden importeren, navigeert u naar het tekst- of catalogusbestand dat de trefwoorden bevat en selecteert u dit. Klik vervolgens op Openen (Windows) of Kiezen (Mac OS).

  • Als u alle trefwoorden die u kunt exporteren ook daadwerkelijk uit de catalogus wilt exporteren, kiest u Metagegevens >Trefwoorden exporteren, selecteert u een locatie voor het trefwoordenbestand en klikt u op Opslaan.

Trefwoordsneltoetsen maken en toepassen

Met trefwoordsneltoetsen kunt u snel een of meer trefwoorden op meerdere foto's toepassen. Nadat u de sneltoets hebt gedefinieerd, kunt u deze toepassen met behulp van de opdracht Trefwoord toevoegen in het contextmenu of de tool Spuitbus. Zie Trefwoorden toevoegen of verwijderen met behulp van de tool Spuitbus.

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik in Windows met de rechtermuisknop of houd in Mac OS Ctrl ingedrukt en klik op een trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst. Kies vervolgens in het menu de optie Deze als trefwoordsneltoets gebruiken. Sla stap 2 over.

  • Kies Metagegevens > Trefwoordsneltoets instellen.

 2. Typ in het dialoogvenster Trefwoordsneltoets instellen een of meer trefwoorden, met komma's van elkaar gescheiden, en klik vervolgens op Instellen.

  Opmerking:

  Lightroom Classic geeft tips weer terwijl u typt. Als u een trefwoordtip wilt gebruiken, kiest u deze in de pop-uplijst.

  Een plusteken (+) naast een trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst geeft aan dat het deel uitmaakt van de huidige trefwoordsneltoets.

 3. Als u de trefwoordsneltoets wilt toepassen, selecteert u een of meer foto's in de rasterweergave of de filmstrip, klikt u in Windows met de rechtermuisknop of houdt u in Mac OS Ctrl ingedrukt en klikt u op de foto en kiest u Trefwoord(en) [naam van trefwoord] toevoegen.

Trefwoorden toevoegen of verwijderen met behulp van de tool Spuitbus

Als u de trefwoorden voor de trefwoordsneltoets hebt opgegeven, kunt u de trefwoordsneltoets snel op foto's toepassen met behulp van de spuitbus.

Opmerking:

Als de tool Spuitbus niet wordt weergegeven op de werkbalk, kiest u Spuitbus in het werkbalkmenu.

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Metagegevens > Bewerking toepassen inschakelen.

  • Klik op het pictogram Spuitbus in de werkbalk van de rasterweergave.

  Als de tool Spuitbus ingeschakeld is, verandert de aanwijzer in een spuitbuspictogram en is het spuitbuspictogram niet meer zichtbaar in de werkbalk.

 2. Kies, indien noodzakelijk, Trefwoorden in het menu Bewerking toepassen in de werkbalk.
 3. Typ, indien noodzakelijk, een of meer trefwoorden die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit het werkbalkveld.
 4. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Klik met de tool Spuitbus op de foto als u een trefwoordsneltoets op één foto wilt toepassen.

  • Klik en sleep over de foto's in de rasterweergave als u een trefwoordsneltoets op meerdere foto's wilt toepassen.

  • Als u een trefwoordsneltoets wilt verwijderen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt om de spuitbus te veranderen in een gummetje. Klik nogmaals met het gummetje op de foto of klik en sleep over meerdere foto's.

   Tip: Filter de foto's in de rasterweergave door op de witte pijl helemaal rechts van het trefwoord in het deelvenster Trefwoordenlijst te klikken, zodat alleen de foto's met de trefwoorden die u wilt verwijderen, worden weergegeven.

 5. Klik op de cirkel in de werkbalk om de spuitbus uit te schakelen. Als de spuitbus uitgeschakeld is, is het pictogram Spuitbus zichtbaar in de werkbalk.

Trefwoorden uit trefwoordensets snel toewijzen

Wanneer u trefwoorden toewijst met de tool Spuitbus, kunt u nu snel meerdere trefwoorden uit handige trefwoordensets toewijzen.

Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer een of meerdere foto's in de module Bibliotheek. Houd Ctrl/Cmd ingedrukt en klik om meerdere foto's te selecteren.
 2. Klik op de tool Spuitbus () en druk vervolgens op de Shift-toets. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u trefwoorden kunt toewijzen.
Dialoogvenster voor het snel toewijzen van sneltoetsen in Lightroom Classic CC
Dialoogvenster voor het snel toewijzen van sneltoetsen

 1. Selecteer een trefwoord in het pop-upmenu.
Trefwoordensets in Lightroom Classic CC
Trefwoordensets

 1. Selecteer een of meerdere trefwoorden uit de trefwoordenset. Klik zo nodig op Alles selecteren.
 2. Selecteer desgewenst een andere trefwoordenset in het pop-upmenu. Selecteer extra trefwoorden in de set.
 3. Houd de aanwijzer voor de tool Spuitbus boven de geselecteerde foto's en klik op de foto's. De geselecteerde trefwoorden worden toegewezen aan de foto's.
 4. Wijs zo nodig de trefwoorden toe aan aanvullende foto's door de aanwijzer te verplaatsen en op de gewenste foto's te klikken.
  Druk op Esc om de spuitbusmodus af te sluiten.

Videozelfstudie: Trefwoorden kopiëren met de spuitbus

Videozelfstudie: Trefwoorden kopiëren met de spuitbus
Infinite Skills

Trefwoordensets

Als u grote aantallen trefwoorden aan de catalogus toevoegt, is het belangrijk trefwoordensets te maken, zodat u gemakkelijk toegang blijft houden tot relevante trefwoorden. U kunt bijvoorbeeld trefwoordensets maken die maar liefst negen trefwoorden bevatten voor bepaalde gebeurtenissen, plaatsen, mensen of taken. Trefwoordensets hebben geen enkel effect op de manier waarop trefwoorden naar de metagegevens van een foto worden geschreven. Het is gewoon een andere manier om trefwoorden in te delen. Trefwoorden kunnen deel uitmaken van meerdere trefwoordensets.

Trefwoordensets maken

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u de set Recente trefwoorden wilt omzetten in een opgeslagen trefwoordenset, klikt u op het pop-upmenu Trefwoordenset in het deelvenster Trefwoorden vastleggen en kiest u Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling. Typ een naam voor de trefwoordenset en klik op Maken.

  • Als u specifieke trefwoorden wilt opnemen in een trefwoordenset, dient u ervoor te zorgen dat er een trefwoordenset is gekozen in het deelvenster Trefwoorden vastleggen. Kies vervolgens Trefwoordenset > Set bewerken in het deelvenster Trefwoorden vastleggen of kies Metagegevens > Trefwoordenset > Bewerken. Typ of overschrijf trefwoorden in de tekstvakken en kies Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling in het menu Voorinstelling. Typ een naam voor de trefwoordenset in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling en klik op Maken.

Trefwoordensets kiezen

 1. Kies een trefwoordenset in het pop-upmenu Trefwoordenset in het deelvenster Trefwoorden vastleggen in de module Bibliotheek:

  Recente trefwoorden

  De laatst gebruikte trefwoorden worden weergegeven.

  Natuur- en landschapsfotografie

  Aan natuur- en landschapsfotografie verwante trefwoorden worden weergegeven.

  Portretfotografie

  Aan portretfotografie verwante trefwoorden worden weergegeven.

  Huwelijksfotografie

  Aan huwelijksfotografie verwante trefwoorden worden weergegeven.

Trefwoordensets bewerken

 1. Kies Set bewerken in het pop-upmenu Trefwoordenset in het deelvenster Trefwoorden vastleggen van de module Bibliotheek.
 2. Typ trefwoorden in de tekstvakken in het dialoogvenster Trefwoordenset bewerken. Overschrijf of selecteer en verwijder trefwoorden die u niet wilt opnemen in de trefwoordenset.

 3. (Optioneel) Kies Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling in het menu Voorinstelling als u een trefwoordenset wilt maken. Typ vervolgens een naam voor de trefwoordenset en klik op Maken in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling.
 4. Klik op Wijzigen om de trefwoordensets bij te werken.

Trefwoordensets verwijderen of de naam ervan wijzigen

 1. Kies Set bewerken in het pop-upmenu Trefwoordenset in het deelvenster Trefwoorden vastleggen van de module Bibliotheek.

  Opmerking:

  de optie Bewerken is niet zichtbaar als Recente trefwoorden is gekozen in het pop-upmenu Set.

 2. Kies de trefwoordenset in het menu Voorinstelling van het dialoogvenster Trefwoordenset bewerken.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de naam van de trefwoordenset wilt wijzigen, kiest u Naam van voorinstelling “Naam van trefwoordenset” wijzigen in het menu Voorinstelling.

  • Als u de trefwoordenset wilt verwijderen, kiest u Voorinstelling “Naam van trefwoordenset” verwijderen in het menu Voorinstelling.

De spelling van trefwoorden controleren en corrigeren (Mac OS)

Wanneer u trefwoorden op spelfouten controleert, stopt Lightroom Classic bij elk woord dat niet in het woordenboek voorkomt. Als het woord correct is gespeld, kunt u de spelling bevestigen door het woord aan het woordenboek toe te voegen. Als het woord verkeerd is gespeld, kunt u de spelling corrigeren.

Opmerking:

deze instructies zijn bedoeld voor Mac OS X versie 10.6. De opdrachten en opties voor spellingcontrole in andere Mac OS X-versies kunnen hiervan afwijken.

 1. Klik in de module Bibliotheek op het tekstvak Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen.

 2. Kies Bewerken > Spelling > Toon spelling en grammatica.
 3. (Optioneel) Kies een taal in het pop-upmenu van het dialoogvenster Spelling en grammatica. Dit is de taal voor het woordenboek dat Lightroom Classic gebruikt voor de spellingcontrole.

 4. Als Lightroom Classic onbekende woorden en andere mogelijke fouten vindt, klikt u op een van de volgende opties:

  Negeren

  De spellingcontrole gaat door zonder de tekst te wijzigen.

  Leren

  Het onbekende woord wordt in het woordenboek opgeslagen, zodat dit een volgende keer niet wordt beschouwd als een spelfout.

  Definiëren

  Hiermee zoekt u het woord op in het woordenboek.

  Suggestie

  Er worden mogelijke correcties voor het woord voorgesteld.

  Volgende zoeken

  De spellingcontrole wordt voortgezet.

  Wijzigen

  Hiermee corrigeert u een spelfout. Zorg ervoor dat het correcte woord in het tekstvak staat en klik op Wijzigen.

Onjuist gespelde woorden markeren (Mac OS)

 1. Klik, nadat u trefwoorden hebt opgegeven in de module Bibliotheek, op het tekstvak Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen.

 2. Kies Bewerken > Spelling > Spellingcontrole.

  Het eerste onjuist gespelde woord in het tekstvak wordt gemarkeerd.

 3. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op het gemarkeerde woord klikt en kies een van de volgende opties:

  Correct gespelde suggesties

  Lightroom Classic geeft boven in het contextmenu een lijst met correct gespelde suggesties weer. Kies een woord om de spelling te corrigeren.

  Spelling negeren

  De spellingcontrole gaat door zonder de tekst te wijzigen.

  Spelling leren

  Het onbekende woord wordt in het woordenboek opgeslagen, zodat dit een volgende keer niet wordt beschouwd als een spelfout.

  Opmerking:

  u kunt ook Spelling en grammatica > Toon spelling en grammatica kiezen in het contextmenu om een dialoogvenster met meer opties te openen.

De spelling controleren terwijl u typt (Mac OS)

Lightroom Classic kan automatisch de spelling van trefwoorden controleren terwijl u ze typt. Een onjuist gespeld trefwoord wordt dan onderstreept.

 1. Klik de module Bibliotheek op het tekstvak Trefwoorden van het deelvenster Trefwoorden vastleggen.

 2. Kies Bewerken > Spelling > Spelling tijdens het typen controleren.

Speciale tekens typen (Mac OS)

 1. Kies Bewerken > Speciale tekens in de module Bibliotheek.

  Raadpleeg de Help van Mac OS voor meer informatie over het maken van speciale tekens.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid