Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Bibliotheekweergaveopties instellen voor de rasterweergave

Met de weergaveopties voor Bibliotheek bepaalt u hoe foto's worden weergegeven in de rasterweergave. U kunt verschillende combinaties van elementen opgeven, variërend van de weergave van alleen miniaturen tot miniaturen vergezeld van foto-informatie, filters en rotatieknoppen.

 1. Kies Weergave > Weergaveopties in de module Bibliotheek.
 2. Op het tabblad Rasterweergave van het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek selecteert u de optie Rasteropties tonen om informatie en pictogrammen weer te geven in de cellen met fotominiaturen. (Rasteropties tonen is standaard geselecteerd.)

  Als u de selectie van deze optie opheft, worden er in de rasterweergave fotominiaturen zonder extra informatie weergegeven.

 3. Selecteer een of meer van de volgende items in het gebied Opties van het dialoogvenster:

  Klikbare onderdelen alleen tonen bij mouseover

  Hiermee worden klikbare onderdelen, zoals rotatieknoppen en vlaggen, alleen getoond wanneer u met de aanwijzer over de cel beweegt. Als u de selectie van deze optie opheft, betekent dit dat klikbare onderdelen altijd worden weergegeven.

  Rastercellen kleuren met labelkleuren

  Hiermee worden de labelkleuren weergegeven op de achtergrond van elke cel.

  Knopinfo met afbeeldingsinformatie tonen

  Hiermee wordt een beschrijving van een onderdeel (zoals een foto, badge of keuzevlag) weergegeven wanneer u de aanwijzer op het onderdeel plaatst.

 4. Selecteer in het gebied Celpictogrammen van het dialoogvenster een of meer van de volgende items voor weergave in cellen:

  Vlaggen

  Hiermee worden de vlaggen Keuze of Geweigerd beschikbaar in de linkerbovenhoek van een miniatuurcel.

  Markeringen snelle verzameling

  Hiermee wordt de markering Snelle verzameling weergegeven in de rechterbovenhoek van de fotominiatuur.

  Miniatuurbadges

  Hiermee worden miniatuurbadges weergegeven die aangeven welke foto's trefwoorden hebben, welke zijn uitgesneden of waarvan het beeld is aangepast.

  Niet-opgeslagen metagegevens

  Als u metadata of trefwoorden hebt toegevoegd aan een foto in Lightroom Classic zonder de medata op te slaan in het bestand, verschijnt het pictogram Metadatabestand moet worden bijgewerkt  in de rechterbovenhoek van het celgebied. Zie Niet-opgeslagen metagegevens weergeven.

 5. Selecteer in het gebied Opties compacte cellen een of meer van de volgende opties voor weergave in compacte cellen:

  Indexnummer

  Hiermee wordt het volgordenummer van de foto weergegeven in de rasterweergave.

  Rotatie

  Hiermee worden rotatieknoppen beschikbaar.

  Label boven

  Hiermee wordt het label dat u kiest bovenaan weergegeven.

  Label onder

  Hiermee wordt het label dat u kiest onderaan weergegeven.

 6. Selecteer in het gebied Opties uitgebreide cellen een of meer van de volgende opties voor weergave in uitgebreide cellen:

  Header met labels tonen

  Hiermee wordt het headergebied van de miniatuurcel getoond. In het headergebied kunnen maximaal vier labels worden weergegeven die u kiest in de menu's.

  Classificatievoettekst tonen

  Hiermee worden de hier geselecteerde voettekstitems getoond.

  Standaardinstellingen gebruiken

  Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de opties voor de rasterweergave hersteld.

 7. Kies in het menu Rasteropties tonen een van de volgende opties om de grootte van de miniatuurcellen in de rasterweergave in te stellen:

  Uitgebreide cellen

  Hiermee wordt zo veel mogelijk beschikbare foto-informatie weergegeven in de rasterweergave, inclusief een header met maximaal vier metagegevenslabels.

  Compacte cellen

  Hiermee worden kleinere cellen met minder foto-informatie weergegeven, zodat er meer miniaturen zichtbaar zijn in de rasterweergave.

De opties voor de rasterweergave wijzigen

U kunt de opties voor de rasterweergave snel wijzigen door een keuze te maken in het menu Rasterweergavestijl. De weergaven zijn gebaseerd op de weergaveopties die standaard of aangepast zijn ingesteld in Weergaveopties Bibliotheek.

 1. Kies Weergave > Rasterweergavestijl in de rasterweergave en kies een van de volgende opties:

  Extra's tonen

  Hiermee worden de extra celopties die u hebt ingesteld in Weergaveopties Bibliotheek, weergegeven of verborgen.

  Badges tonen

  Hiermee worden badges voor trefwoordtags, uitsnijdingen en afbeeldingsaanpassingen weergegeven of verborgen.

  Compacte cellen

  Hiermee worden compacte cellen weergegeven in de rasterweergave.

  Uitgebreide cellen

  Hiermee worden uitgebreide cellen weergegeven in de rasterweergave.

  Weergavestijlen doorlopen

  Hiermee doorloopt u de verschillende beschikbare weergaven in het menu Rasterweergavestijl.

Bibliotheekweergaveopties instellen voor de loepweergave

De weergaveopties voor Bibliotheek bepalen welke informatie er bij uw foto's in de loepweergave wordt weergegeven. U kunt twee verschillende informatiesets opgeven.

 1. Kies Weergave > Weergaveopties in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer Info-overlay tonen op het tabblad Loepweergave van het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek om informatie weer te geven bij uw foto's. (Info-overlay tonen is standaard geselecteerd.)

  Als u de selectie van deze optie opheft, worden foto's in de loepweergave weergegeven zonder informatie-overlay.

 3. In de gebieden Loepinformatie 1 en Loepinformatie 2 van het dialoogvenster gebruikt u de menu's om te kiezen wat er wordt weergegeven in de twee info-overlays in de loepweergave. U kunt maximaal drie items voor elke overlay selecteren, inclusief de bestandsnaam, metagegevens of geen gegevens.
 4. Selecteer Kort tonen bij wijziging aan foto om de info-overlays alleen kort weer te geven wanneer foto's worden gewijzigd in de loepweergave.
 5. Selecteer in het gebied Algemeen van het dialoogvenster de optie Berichten bij laden of renderen van foto's tonen om overlays in de loepweergave weer te geven tijdens een proces.
 6. Kies in het menu Info-overlay tonen de optie Informatie 1 of Informatie 2 om de huidige actieve info-overlays in de loepweergave te selecteren.

De info-overlay in de loepweergave wijzigen

 1. Kies Weergave > Info over loep in de module Bibliotheek en kies vervolgens een of meer van de volgende opties:

  Info-overlay tonen

  Hiermee wordt de info-overlay weergegeven die u hebt opgegeven in het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek.

  Informatie 1

  Hiermee wordt de overlay Informatie 1 weergegeven.

  Informatie 2

  Hiermee wordt de overlay Informatie 2 weergegeven.

  Infoweergaven doorlopen

  Hiermee doorloopt u de twee info-overlaysets.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid