Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Video: Geavanceerde videopresentaties

Video: Geavanceerde videopresentaties
Adobe Systems

De duur van dia's en overgangen instellen

De afspeelinstellingen zijn niet van toepassing op geëxporteerde PDF-presentaties. De duur van een dia en de vervagingsovergang liggen vast in PDF-presentaties.

 • Selecteer Duur van dia in het deelvenster Afspelen van de module Presentatie. Sleep de schuifregelaars of voer een waarde in voor de volgende opties:

  Diaduur

  Hiermee stelt u de weergaveduur (in seconden) van elke dia in.

  Kruisvervagingen

  Hiermee stelt u de duur (in seconden) van de vervagingsovergang tussen dia's in.

 • Als u een overgangsvervaging naar een effen kleur wilt instellen, selecteert u de optie voor de vervagingskleur en klikt u in het kleurvak. Vervolgens kiest u een kleur in het pop-upvenster.

Begin- en einddia's toevoegen

U kunt aan het begin en einde van uw presentatie een dia met een effen kleur toevoegen en op die manier een geleidelijk begin en einde van de presentatie instellen. U kunt uw naamplaatje weergeven op deze dia's.

 1. Selecteer de opties Startscherm en Eindscherm in het deelvenster Titels van de module Presentatie.
 2. Stel voor beide typen dia de volgende opties in:

  • Klik in het kleurvak en kies een kleur voor de dia in het pop-upvenster.

  • Selecteer Naamplaatje toevoegen als u uw naamplaatje aan de dia wilt toevoegen. Het naamplaatje is standaard wit.

  • Als u de kleur van het naamplaatje wilt wijzigen, selecteert u Kleur vervangen en klikt u op het kleurvak. Vervolgens kiest u een nieuwe kleur in het pop-upvenster.

  • Als u het formaat van het naamplaatje wilt aanpassen, sleept u de schuifregelaar voor schalen of voert u een waarde in.

Muziek afspelen tijdens een presentatie

In Lightroom Classic kunt u elk .mp3-, .m4a- of .m4b-muziekbestand afspelen als soundtrack bij een presentatie. De muziek wordt afgespeeld terwijl de presentatie wordt bekeken in Lightroom Classic of nadat deze is geëxporteerd als video. De muziek wordt niet afgespeeld in geëxporteerde PDF-presentaties.

 1. Klik op Muziek toevoegen in het deelvenster Muziek van de module Presentatie en navigeer naar het muziekbestand dat u wilt gebruiken.

 2. U kunt nu tot wel 10 nummers toevoegen aan presentaties. De nummers worden achtereenvolgend afgespeeld in de door u gekozen volgorde. U kunt nummers toevoegen, rangschikken of verwijderen in het deelvenster Muziek.

 3. (Optioneel) Klik op Aanpas. aan muziek in het deelvenster Afspelen om de duur van de presentatie aan te passen aan de lengte van de audiotrack.

 4. (Optioneel) Klik op Dia's synchroniseren met muziek in het deelvenster Afspelen om dia-overgangen automatisch te synchroniseren met muziek.

  Het vakje Dia's synchroniseren met muziek inschakelen in Lightroom Classic CC

Dia's in willekeurige volgorde weergeven

Als u Willekeurige volgorde selecteert, worden de dia's in willekeurige volgorde afgespeeld wanneer u de presentatie afspeelt in Lightroom Classic of als video exporteert.

 1. Selecteer Willekeurige volgorde in het deelvenster Afspelen van de module Presentatie.

Opmerking:

Als u deze optie uitschakelt, worden de dia's hersteld naar de oorspronkelijke volgorde die zichtbaar is in de filmstrip onderin het scherm. Wijzig de volgorde van uw foto's als u de presentatie handmatig afspeelt door de volgorde van uw foto's in de filmstrip te wijzigen.  

Een presentatie voorvertonen

U kunt een voorvertoning van een presentatie weergeven terwijl u de presentatie maakt in de dia-editor.

 1. Met de knoppen op de werkbalk kunt u de presentatie stoppen , de vorige dia weergeven , de volgende dia weergeven  of de presentatie afspelen/pauzeren .

 2. Gebruik de kwaliteitsoptie in het deelvenster Afspelen om de kwaliteit van de voorvertoning in te stellen. Met de optie Laag is de weergave van de voorvertoning snel maar de kwaliteit laag, terwijl met de optie Hoog de weergave van de voorvertoning langzaam is, maar de kwaliteit hoog.

  Opmerking:

  De kwaliteitsoptie wordt alleen gebruikt voor voorvertoningen in Lightroom Classic en maakt geen deel uit van de exportinstellingen.

Een presentatie afspelen

U kunt een presentatie afspelen in Lightroom Classic. De presentatie wordt schermvullend weergegeven.

 1. Klik op Afspelen onder in het rechterdeelvenster van de module Presentatie.
 2. U kunt de afspeelinstellingen met de volgende toetsen negeren:

  Pijl-rechts

  Naar de volgende dia.

  Pijl-links

  Naar de vorige dia.

  Spatiebalk

  Het afspelen pauzeren of hervatten.

  Escape

  De presentatie beëindigen.

 3. Selecteer Herhalen in het deelvenster Afspelen als u de presentatie onafgebroken wilt afspelen.

 4. U kunt nu een voorkeur instellen voor de gewenste hoeveelheid beweging voor de schuifregelaar Pannen en zoomen. Als u deze voorkeur instelt op Laag, krijgt u een minimale hoeveelheid pannen en zoomen.

  Voorkeurinstelling voor de schuifregelaar Pannen en zoomen in Lightroom Classic CC
  Voorkeurinstelling voor de schuifregelaar Pannen en zoomen

Een vrije presentatie afspelen

Een vrije presentatie is een schermvullende presentatie die u snel vanuit elke Lightroom Classic-module kunt afspelen. Voor de vrije presentatie worden de actieve sjabloon en de instellingen in de module Presentatie gebruikt.

 1. Geef in een van de modules de foto's weer die u in de filmstrip wilt tonen.

  Als u alleen bepaalde foto's in de filmstrip wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende foto's.

 2. Druk op Ctrl+Enter (Windows) of Command+Return (Mac OS) om de vrije presentatie te starten.

  Opmerking:

  U kunt een vrije presentatie ook afspelen door Venster > Vrije presentatie te kiezen in het hoofdmenu van Lightroom Classic.

 3. U kunt de actieve instellingen voor de duur van een presentatie met de volgende toetsen negeren:

  Pijl-rechts

  Naar de volgende dia.

  Pijl-links

  Naar de vorige dia.

  Spatiebalk

  Het afspelen van de presentatie pauzeren en hervatten.

  Escape

  De presentatie beëindigen.

Een presentatie exporteren

Een presentatie exporteren als PDF

U kunt een presentatie exporteren als een PDF-bestand zodat u de presentatie op andere computers kunt bekijken. De overgangen in PDF-presentaties worden correct weergegeven wanneer de presentaties worden afgespeeld in Adobe Acrobat of het gratis programma Adobe Reader. De door u in Lightroom Classic ingestelde muziek, afbeeldingen in willekeurige volgorde of duurinstellingen worden niet opgenomen in geëxporteerde PDF-presentaties.

 1. Klik op PDF exporteren linksonder in de module Presentatie.
 2. Typ in het dialoogvenster Presentatie exporteren als PDF een naam voor de presentatie in het vak Bestandsnaam (Windows) of Bewaar als (Mac OS).

 3. Navigeer naar de locatie waar u het PDF-bestand wilt opslaan en selecteer de locatie.

 4. Stel de volgende opties in:

  Kwaliteit

  Hiermee geeft u de JPEG-kwaliteitsinstelling op waarmee u elke dia wilt weergegeven. Bij een lagere kwaliteit is het resulterende presentatiebestand kleiner. Sleep de schuifregelaar Kwaliteit of voer een numerieke waarde in van 0 tot en met 100 (waarbij 100 de hoogste kwaliteit aangeeft en 0 de laagste).

  Opmerking: In de foto's worden sRGB-profielen ingesloten.

  Breedte en Hoogte

  Geef de pixelafmetingen voor de presentatie op. Lightroom Classic maakt het formaat van de dia's passend zonder de dia's uit te snijden of de verhoudingen van de dia te wijzigen. Voor uw computerscherm worden standaardpixelafmetingen gebruikt.

  Algemene grootten

  De lijst bevat algemene afmetingen voor een presentatie, zoals 640 x 480. Deze waarden worden automatisch ingevoerd in de vakken Hoogte en Breedte. Als u de optie Scherm kiest, wordt de presentatie op schermgrootte weergegeven.

  Automatisch volledig scherm tonen

  Met deze optie worden dia's weergegeven op de maximale grootte van het scherm waarop de presentatie wordt afgespeeld. De optie Automatisch volledig scherm tonen is alleen van toepassing wanneer de presentatie wordt weergegeven in Adobe Reader of Adobe Acrobat.

 5. Klik op Opslaan (Windows) of Exporteer (Mac OS).

Een presentatie exporteren als JPEG's

U kunt een presentatie exporteren als een reeks JPEG-bestanden die u kunt delen met klanten of andere personen. Elk JPEG-bestand bevat de lay-out, achtergrond en celopties van de dia. Overgangen of afspeelopties worden niet geëxporteerd.

 1. Houd in de module Presentatie Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik vervolgens linksonder op de knop JPEG exporteren.
 2. Typ in het dialoogvenster Presentatie exporteren als JPEG's een naam voor de presentatie in het vak Bestandsnaam (Windows) of Bewaar als (Mac OS). De naam wordt gebruikt voor een map die de JPEG-afbeeldingen bevat. Voor de JPEG-afbeeldingen wordt de bestandsnaam gebruikt die u opgeeft, plus een volgnummer en de bestandsextensie .jpeg.

 3. Navigeer naar een locatie en selecteer deze om de map op te slaan die de JPEG-afbeeldingen bevat.
 4. Stel de volgende opties in:

  Kwaliteit

  Hiermee geeft u de kwaliteitsinstelling op waarmee u elke JPEG-afbeelding wilt weergegeven. Afbeeldingen met een lagere kwaliteit hebben een kleinere bestandsgrootte. Sleep de schuifregelaar Kwaliteit of voer een numerieke waarde in van 0 tot en met 100 (waarbij 100 de hoogste kwaliteit aangeeft en 0 de laagste).

  Opmerking: In de foto's worden sRGB-profielen ingesloten.

  Breedte en Hoogte

  Hiermee geeft u de pixelafmetingen voor de geëxporteerde JPEG-bestanden op. Lightroom Classic maakt het formaat van de dia's passend zonder de dia's uit te snijden of de verhoudingen ervan te wijzigen. Voor uw computerscherm worden standaardpixelafmetingen gebruikt.

  Algemene grootten

  De lijst bevat algemene afmetingen voor de bestanden, zoals 640 x 480. Deze waarden worden automatisch ingevoerd in de vakken Hoogte en Breedte. Als u de optie Scherm kiest, wordt de presentatie op schermgrootte weergegeven.

 5. Klik op Opslaan (Windows) of Exporteer (Mac OS).

Een presentatie exporteren als video

U kunt een presentatie exporteren als een videobestand zodat u de presentatie op andere computers kunt bekijken. Lightroom Classic slaat videopresentaties op als H.264 MPEG-4-bestanden, compleet met dialay-out, soundtrack en andere afspeelopties. De geëxporteerde video is compatibel met Adobe Media Player, Apple Quicktime en Windows Media Player 12.

 1. Klik op Video exporteren linksonder in de module Presentatie.
 2. In het dialoogvenster Presentatie exporteren naar video voert u een bestandsnaam in en kiest u waar u de video wilt opslaan.
 3. Kies een videovoorinstelling om de pixelgrootte en de framesnelheid te bepalen. Gebruik de hulplijnen in het dialoogvenster om u te helpen kiezen.

  480 X 270 (16:9)

  Geoptimaliseerd voor weergave op mobiele apparaten met Android en iOS.

  640 X 480 (4:3)

  Geoptimaliseerd voor weergave op kleine draagbare apparaten en op het internet.

  720p (16:9)

  Geoptimaliseerd voor online delen op sociale media, zoals YouTube, Facebook, etc.

  1080p (16:9)

  Geoptimaliseerd voor hoogwaardige HD-videobeelden.

 4. Klik op Opslaan (Windows) of Exporteer (Mac OS).

Videozelfstudie: Presentaties exporteren naar PDF en video

Videozelfstudie: Presentaties exporteren naar PDF en video
Infinite Skills

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid