Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Met de Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor kunt u tekenreeksen voor verschillende doeleinden opgeven. Met de Bestandsnaamsjablooneditor kunt u de tekenreeksen gebruiken om bestanden bij het importeren of exporteren een naam te geven. Met de Tekstsjablooneditor kunt u tekenreeksen gebruiken om bijschriften toe te voegen aan foto's in een presentatie, tekstbedekkingen toe te voegen aan foto's die u afdrukt, en titels en andere tekst toe te voegen aan webgaleriepagina's.

Een token is een tekenreeks die wordt vervangen door de bijbehorende optie die u instelt. In de Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor gegeven tokens de inhoudsgegevens aan waardoor de tekenreeks wordt vervangen. Als u tokens gebruikt, hoeft u inhoudsgegevens niet handmatig in te voeren en kunt u de gegevens die al in de fotobestanden zijn opgenomen, overnemen.

De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor bevatten de volgende elementen:

Voorinstelling

Hiermee kunt u voorinstellingen kiezen, opslaan, verwijderen of de naam ervan wijzigen.

Afbeeldingsnaam

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met de bestands- of mapnaam.

Nummering

Hieronder vallen drie typen nummering: het Importnummer waarmee u een opeenvolgend nummer instelt voor elke importbewerking; het Afbeeldingsnummer waarmee u opeenvolgende nummers voor elke foto instelt die in de catalogus is geïmporteerd; en het Volgnummer waarmee u elke foto in opeenvolgende volgorde nummert en bij elke importbewerking een nieuw beginnummer kunt kiezen. (Dit element is niet beschikbaar in de Bestandsnaamsjablooneditor wanneer u foto's exporteert.) Stel de beginnummers voor het Importnummer en Afbeeldingsnummer in op het tabblad Bestandsafhandeling in het dialoogvenster Catalogusinstellingen. Zie Catalogusinstellingen aanpassen.

Meer

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met de datum en het tijdstip van de opname, of de EXIF-gegevens (Exchangeable Image Format). Dit element is alleen beschikbaar in de Bestandsnaamsjablooneditor wanneer u foto's importeert of automatisch laat importeren.

Volgorde en datum

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met opeenvolgende nummers en de datum en het tijdstip van de opname. Dit element is alleen beschikbaar in de Bestandsnaamsjablooneditor wanneer u foto's exporteert.

Metagegevens

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met IPTC- of EXIF-metagegevens. Dit element is alleen beschikbaar in de Bestandsnaamsjablooneditor wanneer u foto's exporteert.

EXIF-gegevens

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met EXIF-gegevens. Dit element is alleen beschikbaar in de Tekstsjablooneditor wanneer u presentaties maakt, foto's afdrukt of webfotogalerieën maakt.

IPTC-gegevens

Hiermee geeft u een tekenreeksoptie op met EXIF-gegevens. Dit element is alleen beschikbaar in de Tekstsjablooneditor wanneer u presentaties maakt, foto's afdrukt of webgalerieën maakt.

Aangepast

Hiermee worden de door u opgegeven opties gebruikt voor de tekenreeks.

De Bestandsnaamsjablooneditor openen en voorinstellingen kiezen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om de Bestandsnaamsjablooneditor te openen:
  • Kies in het deelvenster Wijzigen van de bestandsnaam aan de rechterkant van het venster Importeren de optie Bewerken in het menu Sjabloon als u foto's importeert door bestanden te kopiëren of te verplaatsen. Zie De namen van foto's tijdens het importeren wijzigen.

  • Kies Bestand > Automatisch importeren > Instellingen voor automatisch importeren en kies vervolgens Bewerken in het menu Bestandsnaamgeving van het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren. Zie Instellingen voor automatisch importeren opgeven.

  • Kies Bestand > Exporteren en kies vervolgens Bewerken in het menu Sjabloon in het gebied Bestandsnaamgeving van het dialoogvenster Exporteren.

  • Kies Bibliotheek > Naam van foto wijzigen en kies Bewerken in het menu Sjabloon in het gedeelte Bestandsnaamgeving van het dialoogvenster Naam wijzigen.

 2. Selecteer een voorinstelling in het menu Voorinstelling.

De Tekstsjablooneditor openen en voorinstellingen kiezen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om de Tekstsjablooneditor te openen:
 2. Selecteer een voorinstelling in het menu Voorinstelling.

Bestandsnaam- en tekstsjabloonvoorinstellingen maken en opslaan

 1. Kies een optie in het dialoogvenster Bestandsnaamsjablooneditor of het dialoogvenster Tekstsjablooneditor en klik op Invoegen voor zoveel categorieën als u wilt. Met deze handeling maakt u de tekenreeks.

  Kies bijvoorbeeld Bestandsnaam in het menu Afbeeldingsnaam en klik vervolgens op Invoegen. Er wordt nu een token toegevoegd aan het venster Voorbeeld net onder het menu Voorinstelling. Voeg zoveel tokens toe als u wilt.

 2. Als u een token wilt wijzigen, beweegt u de aanwijzer over het token dat wordt weergegeven in het venster Voorbeeld. Klik op het driehoekje om meer opties weer te geven en kies vervolgens een optie in het pop-upmenu.
 3. Als u tokens wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende tokens in het venster en vervolgens drukt u op de toets Delete.

  Als u uw token-instellingen niet als een voorinstelling wilt opslaan maar deze direct wilt gebruiken, slaat u de volgende stap over en klikt u op Gereed.

 4. (Optioneel) Als u uw instellingen wilt opslaan zodat u ze later weer kunt gebruiken, kiest u Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling in het menu Voorinstelling. Typ in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling een naam in het veld Naam voorinstelling en klik op Maken.

De naam van bestandsnaam- en tekstsjabloonvoorinstellingen wijzigen

 1. Kies een voorinstelling in het menu Voorinstelling in de Bestandsnaamsjablooneditor of de Tekstsjablooneditor.
 2. Selecteer Naam van voorinstelling wijzigen in het menu Voorinstelling.

Bestandsnaam- en tekstsjabloonvoorinstellingen verwijderen

 1. Kies een voorinstelling in het menu Voorinstelling in de Bestandsnaamsjablooneditor of de Tekstsjablooneditor.
 2. Kies Voorinstelling verwijderen in het menu Voorinstelling.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid