Handboek Annuleren

Foto's automatisch importeren

 1. Handboek voor Lightroom Classic
 2. Inleiding tot Lightroom Klassiek
  1. Nieuwe functies in Lightroom Classic
  2. Systeemvereisten Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Algemene vragen
  4. Belangrijke concepten in Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic-zelfstudies
  6. Functieoverzicht | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x-versies
 3. Lightroom en Adobe-services
  1. Creative Cloud-bibliotheken
  2. Adobe Stock gebruiken in Creative Cloud apps
 4. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op internet
  1. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  2. Synchroniseren van Lightroom Classic met Lightroom-ecosysteem
  3. Mobiele apps voor Photoshop
 5. Foto's importeren
  1. Foto's importeren van een camera of kaartlezer
  2. Foto's importeren van een map op een vaste schijf
  3. Foto's automatisch importeren
  4. Foto's importeren uit Photoshop Elements
  5. Foto's importeren van een aangesloten camera
  6. Importopties opgeven
  7. Voorkeuren voor importeren instellen
  8. De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor
 6. Workflows
  1. Maskeren toepassen in foto's
  2. Uw foto's exporteren en als JPEG-bestanden opslaan
  3. Uw foto's exporteren en van een watermerk voorzien
  4. Uw foto's importeren
  5. Aanpassingspenseel: de basisprincipes
  6. Aanpassingen met de kleurtintcurve
  7. Geavanceerde videopresentaties
  8. De witbalans aanpassen
  9. Een contactblad maken
  10. Verbeter uw workflow met Lightroom Classic
  11. Aanpassingen met Vage lens
  12. Bewerken en exporteren in HDR
 7. Werkruimte
  1. Basisbegrippen voor werkruimten
  2. Voorkeuren instellen voor werken in Lightroom Classic
  3. De bibliotheek op een tweede beeldscherm weergeven
  4. Naamplaatjes en moduleknoppen aanpassen
  5. Voeg een watermerk toe aan uw foto's in Lightroom Classic
  6. Kleurbeheer
 8. Foto's tonen
  1. Toon foto's
  2. Door foto's bladeren en ze vergelijken
  3. Weergaveopties Bibliotheek instellen
  4. Foto's delen voor opmerkingen en feedback
  5. Slimme voorvertoningen
 9. Catalogi en bestanden beheren
  1. Veelgestelde vragen over Lightroom Classic-catalogus
  2. De manier waarop een Lightroom Classic-catalogus werkt
  3. Catalogi maken en beheren
  4. Back-up van een catalogus maken
  5. Ontbrekende foto's zoeken
  6. Mappen maken en beheren
  7. Foto's in mappen beheren
 10. Kaarten
  1. Werken met de module Kaart
 11. Foto's ordenen in Lightroom Classic
  1. Gezichtsherkenning
  2. Werken met fotoverzamelingen
  3. Foto's groeperen in stapels
  4. Foto's voorzien van vlaggen, labels en classificaties
  5. Trefwoorden gebruiken
  6. Metagegevens: Basisprincipes en handelingen
  7. Foto's zoeken in de catalogus
  8. Met video's werken in Lightroom Classic
  9. Geavanceerde handelingen voor metagegevens
  10. Het deelvenster Snel ontwikkelen gebruiken
 12. Foto's verwerken en ontwikkelen
  1. Basisbeginselen van de module Ontwikkelen
  2. Panorama's en HDR-panorama's maken
  3. Flat-field-correctie
  4. Vervormd perspectief in foto's corrigeren met Upright
  5. Afbeeldingskwaliteit verbeteren met Verbeteren
  6. Werken met tinten en kleuren van foto's
  7. Maskeren
  8. Lokale aanpassingen toepassen
  9. Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding
  10. Opties in de module Ontwikkelen
  11. Foto's retoucheren
  12. Rode ogen en dierenogen corrigeren
  13. De tool Radiaalfilter gebruiken
  14. De verbeterde tool Vlekken verwijderen gebruiken
 13. Foto's exporteren
  1. Foto's exporteren naar vaste schijf of cd
  2. Foto's exporteren uit Lightroom Classic
  3. Foto's online publiceren
  4. Exporteren naar vaste schijf met behulp van Services voor publiceren
  5. Voorinstellingen voor exporteren en andere instellingen
 14. Werken met externe editors
  1. Voorkeuren voor extern bewerken
  2. Foto's van Lightroom Classic openen en bewerken in Photoshop of Photoshop Elements
 15. Presentaties
  1. Presentaties maken
  2. Deelvensters en tools in de module Presentatie
  3. De dialay-out instellen
  4. Bedekkingen toevoegen aan dia's
  5. Presentaties afspelen en exporteren
 16. Foto's afdrukken
  1. De module Afdrukken: Basiskennis
  2. Lay-outs en sjablonen van de module Afdrukken
  3. Werken met opties en instellingen voor afdruktaken
 17. Fotoboeken
  1. Fotoboeken maken
 18. Webgalerieën
  1. Webgalerieën maken
  2. De deelvensters en tools in de module Web gebruiken
  3. Lay-outs voor webgalerieën
  4. Werken met webgaleriesjablonen en instellingen
  5. Webfotogalerieën voorvertonen, exporteren en uploaden
 19. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen

Met de functie Automatisch importeren worden foto's automatisch geïmporteerd in een Lightroom Classic-catalogus of -verzameling. Hierbij wordt een controlemap bewaakt en zodra deze map foto's bevat, worden ze geïmporteerd naar een catalogus. Als u de instellingen voor automatisch importeren hebt opgegeven, kunt u foto's gewoon naar de controlemap slepen. Lightroom Classic importeert ze dan automatisch, waarbij het importvenster wordt overgeslagen.

Automatisch importeren is handig als Lightroom Classic geen ondersteuning biedt voor uw camera voor importeren via tethering. U kunt dan de software van de camera gebruiken om foto's op de camera te downloaden naar een controlemap.

Opmerking:

Wanneer Lightroom Classic automatisch wordt gestart wanneer u een camera of een kaartlezer aansluit op uw computer en u deze functie wilt uitschakelen, wijzigt u uw voorkeuren voor importeren. Ga naar Voorkeuren voor importeren instellen.

De functie voor het automatisch importeren van foto's inschakelen

Kies Bestand > Automatisch importeren > Automatisch importeren inschakelen.

Instellingen voor automatisch importeren opgeven

 1. Kies Bestand > Automatisch importeren > Instellingen voor automatisch importeren.

 2. Stel in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren het volgende in:

  Controlemap

  Hiermee kiest of maakt u de controlemap waarin Lightroom Classic zoekt naar foto's die automatisch worden geïmporteerd. U dient een lege map op te geven. Met Automatisch importeren worden de submappen in een controlemap niet gecontroleerd.

  Bestemming

  Hiermee kiest of maakt u een map waarnaar de automatisch geïmporteerde foto's worden verplaatst.

  Bestandsnaamgeving

  Hiermee geeft u een naam op voor de automatisch geïmporteerde foto. Zie Naamgevingsopties.

  Informatie

  Hiermee past u ontwikkelinstellingen, metagegevens of trefwoorden toe op automatisch geïmporteerde foto's.

 3. Selecteer Standaard in het menu Voorvertoning als u in Lightroom Classic voorvertoningen van de geïmporteerde foto's wilt renderen in plaats van alleen de ingesloten voorvertoningen in de fotobestanden te gebruiken. Zie Voorvertoning specificeren.

Controlemappen instellen

 1. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren op de knop Kiezen naast Controlemap.

 2. Navigeer naar de gewenste locatie en voer een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Als u een controlemap wilt maken, klikt u op Nieuwe map maken en vervangt u de naam Nieuwe map door de naam die u wilt gebruiken (Windows), of u klikt op Nieuwe map (Mac OS), geeft u de map een naam en klikt u op Maak aan.
  • Als u een bestaande controlemap wilt selecteren, kiest u de gewenste map.
  Opmerking:

  Een bestaande map die foto's bevat, kan niet als controlemap worden ingesteld.

 3. Klik op OK (Windows) of Kies (Mac OS).

Een doelmap selecteren voor foto's die automatisch worden geïmporteerd

Wanneer Lightroom Classic vaststelt dat foto's zijn toegevoegd aan een controlemap, worden ze verplaatst naar een doelmap en automatisch geïmporteerd in de catalogus of een verzameling.

Voer de volgende handelingen uit om foto's te importeren in een catalogus:

 1. Klik in het gedeelte Doel van het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren op de knop Kiezen naast Verplaatsen naar.

 2. Navigeer in het dialoogvenster Map selecteren (Windows) of Open (Mac OS) naar de gewenste locatie en voer een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Als u een doelmap wilt maken, klikt u op Nieuwe map maken en vervangt u de naam Nieuwe map door de naam die u wilt gebruiken (Windows), of u klikt op Nieuwe map, geeft u de map een naam en klikt u op Maak aan (Mac OS).
  • Als u een bestaande doelmap wilt selecteren, kiest u de gewenste map.
 3. Klik op OK (Windows) of Kies (Mac OS).

 4. (Optioneel) Typ een naam voor de doelmap in het tekstvak Naam submap.

Hoe u foto's importeert in een verzameling:

 1. Schakel in het gedeelte Bestemming van het dialoogvenster het selectievakje Toevoegen aan verzameling in. Al uw verzamelingen worden nu weergegeven in een vervolgkeuzelijst.

 2. Selecteer een verzameling als de bestemming voor het automatisch importeren. 

 3. Desgewenst kunt u ook klikken op Verzameling maken om een nieuwe verzameling te maken en deze te selecteren als de bestemming voor het importeren.

 4. Klik op OK.

Ontwikkelinstellingen en metagegevens toepassen op automatisch geïmporteerde foto's

Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit in het gedeelte Informatie van het dialoogvenster Instellingen voor automatisch importeren:

 • Kies een voorinstelling in het menu Ontwikkelinstellingen als u ontwikkelinstellingen wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Zie Ontwikkelvoorinstellingen maken en toepassen.
 • Kies een voorinstelling in het menu Metagegevens als u metagegevens wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Zie Een voorinstelling voor metagegevens maken.
 • Typ trefwoorden in het tekstvak Trefwoorden als u trefwoorden wilt toepassen op automatisch geïmporteerde foto's. Plaats een komma tussen de trefwoorden om ze van elkaar te scheiden.
 • Selecteer Voorvertoning bij importeren > Standaard als u in Lightroom Classic voorvertoningen van de geïmporteerde foto's wilt renderen in plaats van alleen de ingesloten voorvertoningen in de fotobestanden te gebruiken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?