Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Foto's exporteren met behulp van voorinstellingen

Met voorinstellingen voor exporteren kunt u foto's sneller exporteren voor algemeen gebruik. Zo kunt u een Lightroom Classic-voorinstelling gebruiken om JPEG-bestanden te exporteren die geschikt zijn om per e-mail naar klanten of vrienden te sturen.

Videozelfstudie: Voorinstellingen voor exporteren opslaan

Videozelfstudie: Voorinstellingen voor exporteren opslaan
Infinite Skills

Foto's exporteren met behulp van voorinstellingen

 1. Selecteer de foto's die u wilt exporteren en kies Bestand > Exporteren met voorinstelling of klik op de knop Exporteren.
 2. Kies een voorinstelling. Lightroom Classic beschikt over de volgende geïntegreerde exportvoorinstellingen:

  JPEG's van voll. grootte branden

  Hiermee exporteert u foto's als JPEG-bestanden die zijn omgezet in en getagd als sRGB. De maximale kwaliteit blijft behouden, er wordt geen schaling en een resolutie van 240 pixels per inch toegepast. Standaard worden de geëxporteerde bestanden met deze voorinstelling opgeslagen op de Cd/dvd-bestemming die is opgegeven bovenaan het dialoogvenster Exporteren, in een submap met de naam In Lightroom Classic gebrand en geëxporteerd.

  Exporteren naar DNG

  Hiermee exporteert u foto's in de DNG-bestandsindeling. Standaard is bij deze voorinstelling geen naverwerkingsactie opgegeven en kunt u een doelmap kiezen nadat u op Exporteren hebt geklikt.

  Voor e-mail

  Hiermee wordt een bericht geopend, zodat u de foto's naar anderen kunt e-mailen. Zie Foto's e-mailen vanuit Lightroom Classic.

  Voor e-mail (vaste schijf)

  Foto's worden als sRGB JPEG-bestanden geëxporteerd naar de vaste schijf. De geëxporteerde foto's beschikken maximaal over een formaat van 640 pixels (breed of hoog), een gemiddelde kwaliteit en een resolutie van 72 pixels per inch. Na het exporteren worden de foto's weergegeven in Verkenner (Windows) of in Finder (Mac OS). Kies de doelmap nadat u hebt geklikt op Exporteren.

Exportinstellingen opslaan als voorinstellingen

 1. Geef in het dialoogvenster Exporteren op welke exportvoorinstellingen u wilt opslaan.
 2. Klik op Toevoegen onder aan het deelvenster Voorinstelling aan de linkerzijde van het dialoogvenster.
 3. Typ in het dialoogvenster Nieuwe voorinstelling een naam in het vak Naam voorinstelling en klik op Maken.

Foto's exporteren met behulp van vorige instellingen

U kunt foto's exporteren met dezelfde instellingen als die van de meest recente, handmatig ingestelde exportsessie, waaronder gewijzigde voorinstellingen. In andere gevallen werkt de opdracht Exporteren met vorige niet met exportvoorinstellingen.

 1. Selecteer de foto's die u wilt exporteren.
 2. Kies Bestand > Exporteren met vorige.

Exporthandelingen instellen

U kunt alle elementen die met een aantal fotobestanden kunnen worden geopend, in de map Exporthandelingen plaatsen. U kunt bijvoorbeeld een uitvoerbaar bestand of een snelkoppeling (Windows) of een toepassing of alias (Mac OS) in de map Exporthandelingen plaatsen. De volgende keer dat u foto's exporteert, worden aan deze map toegevoegde elementen vermeld in het menu Na het exporteren van het dialoogvenster Exporteren.

Opmerking:

U kunt ook Photoshop-druppels of -scriptbestanden toevoegen aan de map Exporthandelingen.

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit om de map Exporthandelingen te openen:
  • Kies Na het exporteren > Nu naar map voor exporthandelingen in het dialoogvenster Exporteren.

  • Windows 7 en 8: Navigeer naar \Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Exporthandelingen\.

  • Mac OS: Navigeer naar /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Lightroom/Exporthandelingen/.

 2. Voeg het element toe aan de map Exporthandelingen.

Plug-ins voor exporteren

Lightroom Classic biedt ondersteuning voor plug-ins van derden die functionaliteit toevoegen aan het dialoogvenster Exporteren. De opties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Exporteren worden bepaald door de externe plug-ins die u hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de ontwikkelaar van de plug-in als u ondersteuning of documentatie bij de software nodig hebt.

De plug-ins in de volgende mappen worden automatisch door Lightroom Classic geladen en kunnen in Plug-inbeheer worden in- en uitgeschakeld, maar niet verwijderd:

 • Mac OS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules

 • Windows 7 en 8: C:\Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Modules

Meer informatie over de Lightroom Classic SDK vindt u op www.adobe.com/go/devnet_nl.

Plug-ins voor exporteren beheren

 1. Kies Bestand > Plug-inbeheer of klik op de knop Plug-inbeheer linksonder in het dialoogvenster Exporteren.

  De geïnstalleerde plug-ins worden links in het dialoogvenster Plug-inbeheer van Lightroom Classic weergegeven.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een plug-in in het linkerdeelvenster om in het hoofddeelvenster informatie over de desbetreffende plug-in weer te geven.

  • Klik op de knop Toevoegen om een plug-in toe te voegen aan Lightroom Classic. Navigeer naar de plug-in, selecteer deze en klik op Plug-in toevoegen.

  • Als u een plug-in uit Lightroom Classic wilt verwijderen, selecteert u de plug-in in het linkerdeelvenster en klikt u op Verwijderen.

  • Klik op Plug-In Exchange om op de Adobe-website naar plug-ins te zoeken.

 3. Klik op Gereed om Plug-inbeheer in Lightroom Classic te sluiten en terug te keren naar het dialoogvenster Exporteren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid