Bijgewerkt in de Lightroom Classic-versie van februari 2019 (versies 8.2)

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Wanneer ondersteunde digitale camera's van Canon of Nikon worden aangesloten op de computer, kunt u foto's direct importeren in een Lightroom Classic-catalogus. U kunt de opnamesoftware van de camera omzeilen en rechtstreeks van een camera importeren.

 1. Sluit een ondersteunde camera aan op de computer en open Lightroom Classic.

  In Ondersteuning voor aangesloten camera's | Lightroom Classic vindt u een lijst met camera's die kunnen worden verbonden met Lightroom Classic.

 2. Kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering starten.

 3. Geef in het dialoogvenster Instellingen voor vastleggen met tethering op hoe u de foto's wilt importeren:

  Sessie

  De sessie is de naam van de map waarin de vastgelegde foto's worden opgeslagen. Selecteer Foto's segmenteren op basis van opnamen om submappen te maken tijdens de sessie. U kunt de submappen een naam geven nadat u op OK hebt geklikt.

  Naam geven

  Kies een naamgevingsconventie voor de foto's. Met Naam van sessie - sequentie wordt de naam gebruikt die is ingevoerd tijdens de sessie. Voor elke naamgevingsconventie die gebruik maakt van een numerieke volgorde geeft u het beginnummer op. Zie Naamgevingsopties en De Bestandsnaamsjablooneditor en de Tekstsjablooneditor.

  Bestemming

  Kies een locatie voor de sessiemap.

  Informatie

  Voeg indien gewenst metagegevens en trefwoorden toe aan de geïmporteerde foto's. Zie Metagegevens en trefwoorden tijdens het importeren toepassen op foto's.

  Automatisch vooruit uit

  Selecteer deze optie als u niet wilt dat Lightroom Classic automatisch de laatst vastgelegde foto selecteert. Schakel deze optie uit als u de laatst vastgelegde foto wilt weergeven in het voorvertoningsgebied.

 4. Klik op OK om de sessie voor het vastleggen van de foto's te starten.

  Een venster voor cameradetectie wordt weergegeven. De tetheringbalk verschijnt nadat Lightroom Classic een camera heeft gedetecteerd.

  Lightroom Classic detecteert een aangesloten camera voor tethering
  Lightroom Classic detecteert een aangesloten camera voor tethering
 5. Gebruik de zwevende balk voor vastleggen via tethering om de besturingselementen en ontwikkelinstellingen van de camera aan te passen.  

  • Klik op de sluiterknop (de grote ronde cirkel) om een foto vast te leggen. Of druk op de sluiterknop van de camera.
  • Optioneel: Kies een voorinstelling om toe te passen op de importbewerking in het pop-upmenu Ontwikkelinstellingen. Zie Ontwikkelinstellingen tijdens het importeren toepassen op foto's.
  • Klik op de knop Instellingen in de rechterbenedenhoek van de zwevende balk om opname-instellingen te bewerken.
  • U kunt de sluitersnelheid, lensopening, ISO-waarde en witbalans van de aangesloten camera regelen in de zwevende vastlegbalk. 
  • Als u foto's op opname segmenteert, drukt u op Ctrl+Shift+T (Windows) of Command+Shift+T (macOS) om een nieuwe opname te maken. U kunt ook op de huidige naam van de opname klikken en een nieuwe naam voor de opname invoeren.
  • Druk op Ctrl+T (Windows) of op Command+T (Mac OS) om de zwevende balk voor vastleggen via tethering weer te geven of te verbergen.
  • Sluit de zwevende balk voor vastleggen via tethering of kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering stoppen om de sessie te beëindigen.

Opmerking:

Zie Problemen oplossen bij vastleggen via tethering in Lightroom Classic als u problemen ondervindt bij het vastleggen via tethering.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid