Foto's importeren van een aangesloten camera

Lightroom Classic-tethering

Wanneer ondersteunde digitale camera's van Canon of Nikon worden aangesloten op de computer, kunt u foto's direct importeren in een Lightroom Classic-catalogus. U kunt de opnamesoftware van de camera omzeilen en rechtstreeks van een camera importeren.

Opmerking:

Vastleggen via tethering starten

 1. Sluit een ondersteunde camera aan op de computer en open Lightroom Classic.

 2. Kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering starten.

 3. Geef in het dialoogvenster Instellingen voor vastleggen met tethering op hoe u de foto's wilt importeren:

  Sessie

  De sessie is de naam van de map waarin de vastgelegde foto's worden opgeslagen. Selecteer Foto's segmenteren op basis van opnamen om submappen te maken tijdens de sessie. U kunt de submappen een naam geven nadat u op OK hebt geklikt.

  Bestemming

  Kies een locatie voor de sessiemap.

  Informatie

  Voeg indien gewenst metagegevens en trefwoorden toe aan de geïmporteerde foto's. Zie Metagegevens en trefwoorden tijdens het importeren toepassen op foto's.

  Automatisch vooruit uit

  Selecteer deze optie als u niet wilt dat Lightroom Classic automatisch de laatst vastgelegde foto selecteert. Schakel deze optie uit als u de laatst vastgelegde foto wilt weergeven in het voorvertoningsgebied.

 4. Klik op OK om de sessie voor het vastleggen van de foto's te starten.

  Een venster voor cameradetectie wordt weergegeven. De tetheringbalk verschijnt nadat Lightroom Classic een camera heeft gedetecteerd.

  Lightroom Classic detecteert een aangesloten camera voor tethering
  Lightroom Classic detecteert een aangesloten camera voor tethering

 5. Gebruik de zwevende balk voor vastleggen via tethering om de besturingselementen en ontwikkelinstellingen van de camera aan te passen.  

  • Klik op de sluiterknop (de grote ronde cirkel) om een foto vast te leggen. Of druk op de sluiterknop van de camera.
  • Optioneel: Kies een voorinstelling om toe te passen op de importbewerking in het pop-upmenu Ontwikkelinstellingen. Zie Ontwikkelinstellingen tijdens het importeren toepassen op foto's.
  • Klik op de knop Instellingen in de rechterbenedenhoek van de zwevende balk om opname-instellingen te bewerken.
  • U kunt de sluitersnelheid, lensopening, ISO-waarde en witbalans van de aangesloten camera regelen in de zwevende vastlegbalk. 
  • Als u foto's op opname segmenteert, drukt u op Ctrl+Shift+T (Windows) of Command+Shift+T (macOS) om een nieuwe opname te maken. U kunt ook op de huidige naam van de opname klikken en een nieuwe naam voor de opname invoeren.
  • Druk op Ctrl+T (Windows) of op Command+T (macOS) om de zwevende balk voor vastleggen via tethering weer te geven of te verbergen.
  • Sluit de zwevende balk voor vastleggen via tethering of kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering stoppen om de sessie te beëindigen.

Live View-tethering

Bekijk rechts in real-time precies wat u fotografeert terwijl u de Live View van Lightroom Classic voor Canon- en Nikon-camera's tethert. Ga als volgt te werk om Live View in te schakelen:

 1. Sluit een ondersteunde Canon- of Nikon-camera aan op uw computer en open Lightroom Classic.

 2. Kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering starten.

 3. Geef in het dialoogvenster Instellingen voor vastleggen via tethering op hoe u de foto's wilt importeren:

  Sessie

  De sessie is de naam van de map waarin de vastgelegde foto's worden opgeslagen. Selecteer Foto's segmenteren op basis van opnamen om submappen te maken tijdens de sessie. U kunt de submappen een naam geven nadat u op OK hebt geklikt.

  Bestemming

  Kies een locatie voor de sessiemap.

  Informatie

  Voeg indien gewenst metagegevens en trefwoorden toe aan de geïmporteerde foto's. Zie Metagegevens en trefwoorden tijdens het importeren toepassen op foto's.

  Automatisch vooruit uit

  Selecteer deze optie als u niet wilt dat Lightroom Classic automatisch de laatst vastgelegde foto selecteert. Schakel deze optie uit als u de laatst vastgelegde foto wilt weergeven in het voorvertoningsgebied.

 4. Klik op OK om de sessie voor het vastleggen van de foto's te starten. Een venster voor cameradetectie wordt weergegeven. De tetheringbalk verschijnt nadat Lightroom Classic een camera heeft gedetecteerd.

 5. Klik op Live op de tetheringbalk om Live View-tethering te starten.

  Live View

  Live View van de camera wordt in een apart venster weergegeven.

 6. In Live View kunt u de scherpstelling van uw camera aanpassen via de tetheringbalk met de knoppen voor focusregeling.

  • Klik op de AF-knop om de modus Automatische scherpstelling in of uit te schakelen.
  • Als de modus voor automatische scherpstelling is uitgeschakeld, gebruikt u de knoppen en om de scherpstelling handmatig te regelen.

   

  Knoppen voor focusinstellingen
  Knoppen voor focusinstellingen

  Opmerking:
  • Knoppen voor focusinstellingen zijn alleen ingeschakeld als het objectief van de Canon-camera zich in de modus voor automatische scherpstelling bevindt.
  • De knoppen voor focusinstellingen voor het handmatig aanpassen van de scherpstelling worden alleen ingeschakeld als de modus Automatische scherpstelling is uitgeschakeld.
 7. Gebruik de zwevende balk voor vastleggen via tethering om andere besturingselementen en ontwikkelinstellingen van de camera aan te passen.  

  • Klik op de sluiterknop (de grote ronde cirkel) om een foto vast te leggen. Of druk op de sluiterknop van de camera.
  • Optioneel: Kies een voorinstelling om toe te passen op de importbewerking in het pop-upmenu Ontwikkelinstellingen. Zie Ontwikkelinstellingen tijdens het importeren toepassen op foto's.
  • Klik op de knop Instellingen in de rechterbenedenhoek van de zwevende balk om opname-instellingen te bewerken.
  • U kunt de sluitersnelheid, lensopening, ISO-waarde en witbalans van de aangesloten camera regelen in de zwevende vastlegbalk. 
  • Als u foto's op opname segmenteert, drukt u op Ctrl+Shift+T (Windows) of Command+Shift+T (macOS) om een nieuwe opname te maken. U kunt ook op de huidige naam van de opname klikken en een nieuwe naam voor de opname invoeren.
  • Druk op Ctrl+T (Windows) of op Command+T (macOS) om de zwevende balk voor vastleggen via tethering weer te geven of te verbergen.
  • Sluit de zwevende balk voor vastleggen via tethering of kies Bestand > Vastleggen via tethering > Vastleggen via tethering stoppen om de sessie te beëindigen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account