Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Classificaties, vlaggen en labels weergeven

In de module Bibliotheek kunnen, afhankelijk van de weegaveopties die u instelt, classificatiesterren, vlaggen en kleurlabels bij foto's worden weergegeven.

Opmerking:

u kunt foto's met classificatiesterren weergeven als een presentatie. Zie Classificaties weergeven in een presentatie.

 1. Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit in de module Bibliotheek om classificaties, vlaggen en labels weer te geven:
  • Kies Weergave > Weergaveopties om vlaggen en labels in de miniatuurcellen van de rasterweergave te tonen. Kies vervolgens Vlaggen en Rastercellen kleuren met labelkleuren op het tabblad Rasterweergave van het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek. Kies Classificatie in het menu Label boven of Label onder om classificatiesterren weer te geven.

  • Als u classificaties, vlaggen en labels wilt weergeven in de werkbalk van de raster- of loepweergave, kiest u een of meer van de volgende opties in het werkbalkmenu: Classificatie, Vlag toewijzen of Kleurlabel.

  Opmerking:

  classificaties, vlaggen en labels zijn altijd beschikbaar onder de foto's die worden weergegeven in de vergelijkings- en beoordelingsweergave.

Classificatiesterren instellen

U kunt een classificatie variërend van nul tot vijf sterren toewijzen aan bestanden. U kunt classificatiesterren instellen of weergeven in elke weergave van de module Bibliotheek. Als er een classificatie aan foto's is toegekend, kunt u op een knop voor een classificatiefilter klikken in de filmstrip of in de bibliotheekfilterbalk om de foto's met een bepaald aantal sterren te bekijken en te bewerken. Zie Foto's in de filmstrip en rasterweergave filteren en Foto's zoeken met behulp van de kenmerkfilters.

 • Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, kiest u Foto > Classificatie instellen. Kies vervolgens een classificatie in het submenu.

  Opmerking: Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt de classificatie alleen op de actieve foto toegepast.

 • Kies een nummer van 1 tot en met 5 om de classificatie in te stellen. Houd Shift ingedrukt en druk op het nummer om de classificatie in te stellen voor het selecteren van de volgende foto.

Opmerking:

In de vergelijkings- en beoordelingsweergave kunt u op een van de vijf stippen onder de foto's klikken om classificatiesterren toe te wijzen. Als u op de eerste stip klikt, wordt één ster toegewezen, als u op de tweede stip klikt, worden twee sterren toegewezen, als u op de derde stip klikt, worden drie sterren toegewezen, enzovoort.

Classificatiesterren instellen in miniaturen in de rasterweergave

 1. Selecteer een of meerdere foto's in de rasterweergave.
 2. Klik op een van de vijf stippen onder de miniatuur in een cel.

  Als u op de eerste stip klikt, wordt één ster toegewezen, als u op de tweede stip klikt, worden twee sterren toegewezen, als u op de derde stip klikt, worden drie sterren toegewezen, enzovoort.

  Opmerking:

  als u classificatiesterren wilt weergeven in compacte miniatuurcellen, kiest u Label onder > Classificatie in de Weergaveopties van de module Bibliotheek. Als u classificatiesterren wilt weergeven in uitgebreide miniatuurcellen, selecteert u Classificatievoettekst tonen in de Weergaveopties van de module Bibliotheek. Zie Bibliotheekweergaveopties instellen voor de rasterweergave.

Classificatiesterren instellen met de spuitbus

 1. Selecteer de tool Spuitbus in de werkbalk van de rasterweergave en kies vervolgens Classificatie in het menu Bewerking toepassen op de werkbalk.

  Opmerking:

  Als de tool Spuitbus niet wordt weergegeven op de werkbalk, kiest u Spuitbus in het werkbalkmenu.

 2. Kies de classificatie in de werkbalk en klik op of sleep over foto's om de classificatie toe te passen.
 3. Klik op de cirkel in de werkbalk om de spuitbus uit te schakelen. Als de spuitbus uitgeschakeld is, is het pictogram Spuitbus zichtbaar in de werkbalk.

Classificatiesterren instellen in de Bibliotheek-werkbalk

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep- of beoordelingsweergave, klikt u op een classificatiester in de werkbalk.

  Als u op de eerste stip klikt, wordt één ster toegewezen, als u op de tweede stip klikt, worden twee sterren toegewezen, als u op de derde stip klikt, worden drie sterren toegewezen, enzovoort. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep- of beoordelingsweergave, wordt de classificatie alleen op de actieve foto toegepast.

  Opmerking:

  Kies Classificatie in het werkbalkmenu als classificatiesterren worden weergegeven in het werkbalkmenu. Zie De besturingselementen in de werkbalk van de module Bibliotheek tonen.

Classificatiesterren instellen in het deelvenster Metagegevens

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, kiest u Standaard, Alles, Minimaal of Snelle beschrijving in het pop-upmenu boven aan het deelvenster Metagegevens.
 2. Klik op een van de vijf stippen naast Classificatie in het deelvenster Metagegevens.

  Als u op de eerste stip klikt, wordt één ster toegewezen, als u op de tweede stip klikt, worden twee sterren toegewezen, als u op de derde stip klikt, worden drie sterren toegewezen, enzovoort. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt de classificatie alleen op de actieve foto toegepast.

Classificaties wijzigen

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit om het aantal sterren te wijzigen in de miniatuurcel, werkbalk of in het deelvenster Metagegevens:
  • Klik op een andere classificatiester om een hogere of lagere classificatie toe te wijzen. Als u op de classificatie van één ster klikt, verwijdert u de classificatie.

  • Kies Foto > Classificatie instellen en kies een andere classificatie of kies of u een hogere of lagere classificatie wilt toewijzen.

  Opmerking:

  U kunt foto's selecteren en op ] drukken voor een hogere classificatie of op [ voor een lagere classificatie.

Classificaties verwijderen

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, kiest u Foto > Classificatie instellen > Geen. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt de classificatie alleen uit de actieve foto verwijderd.

  Opmerking:

  u kunt classificaties ook verwijderen door te klikken op de sterren in een miniatuurcel (op de werkbalk van de module Bibliotheek) of in het deelvenster Metagegevens. Als een foto bijvoorbeeld een classificatie van vijf sterren heeft, klikt u op de vijfde ster om de classificatie te verwijderen. Als een foto een classificatie van vier sterren heeft, klikt u op de vierde ster, enzovoort.

Foto's kiezen of afwijzen

Vlaggen geven aan of een foto gekozen of geweigerd is. Er zijn ook foto's zonder vlag. Vlaggen worden ingesteld in de module Bibliotheek. Als er een vlag aan foto's is toegekend, kunt u op een knop voor een vlagfilter klikken in de filmstrip of in de bibliotheekfilterbalk om de foto's met een bepaalde vlag te bekijken en te bewerken. Zie Foto's in de filmstrip en rasterweergave filteren en Foto's zoeken met behulp van de kenmerkfilters.

Vlagstatussen worden niet opgeslagen in XMP-bestanden. Vlaggen zijn buiten de Lightroom Classic-catalogus niet zichtbaar of beschikbaar.

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een of meerdere foto's in de rasterweergave of selecteer één foto in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave. Kies vervolgens Foto > Vlag instellen en kies de gewenste vlag. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt de vlag alleen op de actieve foto toegepast.

  • Selecteer één foto in de rasterweergave of in de filmstrip en druk op de letter P om de foto te voorzien van een keuzevlag of op de letter X om de foto te markeren als Geweigerd. Houd Shift ingedrukt en druk op P of X om de vlag in te stellen en de volgende foto te selecteren. Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om respectievelijk een hogere of lagere vlagstatus toe te wijzen.

  • (Alleen rasterweergave) Klik op het vlagpictogram linksboven in de fotominiaturen om de keuzevlag toe te passen of te verwijderen. Foto's met een vlag Geweigerd worden grijs weergegeven in de rasterweergave.

   Opmerking: Als u vlaggen wilt tonen of instellen in de miniatuurcellen van de rasterweergave, dient u ervoor te zorgen dat Vlaggen is geselecteerd op het tabblad Rasterweergave van het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek. (Kies Weergave > Weergaveopties.)

  • (Alleen vergelijkings- en beoordelingsweergaven) Klik op de keuzevlag of op de vlag Geweigerd onder de foto's.

Vlaggen toewijzen aan foto's in de bibliotheekwerkbalk

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep- of beoordelingsweergave, klikt u op de gewenste vlag in de werkbalk. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep- of beoordelingsweergave, wordt de vlag alleen op de actieve foto toegepast.

  Opmerking:

  Kies Vlag toewijzen in het werkbalkmenu als u vlaggen in de werkbalk wilt tonen of instellen.

Vlaggen toewijzen aan foto's met de spuitbus

 1. Selecteer de tool Spuitbus in de werkbalk van de rasterweergave en kies vervolgens Vlag in het menu Bewerking toepassen in de werkbalk.
 2. Kies de vlagstatus in de werkbalk en klik op of sleep over foto's om de vlaginstelling toe te passen.

Snel foto's afwijzen of de vlag voor foto's verwijderen

Kies de opdracht Foto's verfijnen om foto's zonder vlag de vlag Geweigerd te geven en om de vlag van keuzefoto's te verwijderen.

 1. Selecteer een map of verzameling in het deelvenster Mappen of het deelvenster Verzamelingen.

 2. Kies Bibliotheek > Foto's verfijnen.
 3. Klik op Verfijnen in het dialoogvenster Foto's verfijnen.

Foto's met een vlag selecteren

 1. Voer in de module Bibliotheek een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Kies Bewerken > Foto's met vlag selecteren om foto's met een vlag te selecteren in de rasterweergave of de filmstrip.

  • Kies Bewerken > Selectie foto's zonder vlag opheffen als u de selectie wilt opheffen van foto's zonder vlag in de rasterweergave of de filmstrip.

Labels en kleurgroepen instellen

Door kleurlabels toe te wijzen aan foto's kunt u op flexibele wijze snel een groot aantal foto's markeren. Stel bijvoorbeeld dat u net een groot aantal foto's hebt geïmporteerd en dat u deze bekijkt in de rasterweergave. Terwijl u elke nieuwe foto bekijkt, kunt u een label toewijzen aan de foto's die u wilt houden. Na deze eerste controle kunt u op de filterknoppen voor kleurlabels in de filmstrip klikken om de met een bepaalde kleur gelabelde foto's weer te geven en te bewerken. Zie Foto's in de filmstrip en rasterweergave filteren en Foto's zoeken met behulp van de kenmerkfilters.

 1. Ga in de module Bibliotheek op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een of meerdere foto's in de rasterweergave of selecteer één foto in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave. Kies vervolgens Foto > Kleurlabel instellen en kies een label in het submenu. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt het label alleen op de actieve foto toegepast.

  • (Alleen rasterweergave) Plaats de muisaanwijzer op het pictogram Kleurlabel onder in de miniatuurcel en klik op een kleurlabel.

   Opmerking: Selecteer Inclusief kleurlabel op het tabblad Rasterweergave van het dialoogvenster Weergaveopties Bibliotheek om kleurlabels te tonen of in te stellen in miniatuurcellen. (Kies Weergave > Weergaveopties.)

  • (Alleen raster-, vergelijkings- of beoordelingsweergave) Klik op een kleurlabelpictogram onder de foto's.

Kleurlabels instellen in de werkbalk van de Bibliotheek

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep- of beoordelingsweergave, klikt u op een kleurlabel in de werkbalk. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt het label alleen op de actieve foto toegepast.

  Opmerking:

  Kies Kleurlabel in het pop-upmenu op de werkbalk als u kleurlabels wilt tonen of instellen in de werkbalk van de module Bibliotheek.

Kleurlabels instellen met de spuitbus

 1. Selecteer de tool Spuitbus in de werkbalk van de rasterweergave en kies vervolgens Label in het menu Bewerking toepassen in de werkbalk.

  Opmerking:

  Als de tool Spuitbus niet wordt weergegeven op de werkbalk, kiest u Spuitbus in het werkbalkmenu.

 2. Kies het kleurlabel in de werkbalk en klik op of sleep over foto's om het label toe te passen.
 3. Klik op de cirkel in de werkbalk om de spuitbus uit te schakelen. Als de spuitbus uitgeschakeld is, is het pictogram Spuitbus zichtbaar in de werkbalk.

Kleurlabelsets bewerken

U kunt namen toewijzen aan kleurlabels in het dialoogvenster Kleurlabelset bewerken. De naam wordt vervolgens aan de metagegevens van de foto toegevoegd wanneer u het label toepast.

 1. Kies in de module Bibliotheek achtereenvolgens Metagegevens > Kleurlabelset > Bewerken .
 2. Typ een naam naast een kleur in het dialoogvenster Kleurlabelset bewerken. U kunt andere namen aan afbeeldingen, mappen of verzamelingen toewijzen.

 3. (Optioneel) Kies Huidige instellingen opslaan als nieuwe voorinstelling in het menu Voorinstelling, typ een naam in het tekstvak Naam voorinstelling en klik op Maken.
 4. Klik op Wijzigen.

Kleurlabelsets verwijderen of hernoemen

 1. Kies Metagegevens > Kleurlabelset > Bewerken in de module Bibliotheek.
 2. Kies een voorinstelling in het menu Voorinstelling van het dialoogvenster Kleurlabelset bewerken.
 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Als u de voorinstelling wilt verwijderen, kiest u Voorinstelling [naam voorinstelling] verwijderen. Klik op Verwijderen in het waarschuwingsvenster dat wordt geopend.

  • Als u de naam van de voorinstelling wilt wijzigen, kiest u Voorinstelling [naam voorinstelling] hernoemen. Typ een naam in het tekstvak Naam voorinstelling en klik op Naam wijzigen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid