Problemen met beschadigde catalogus oplossen

Waarom kan een catalogus beschadigd raken?

Een Lightroom Classic-catalogus is in wezen een database en kan, net als andere databases, beschadigd raken.

In de meeste gevallen raakt de catalogus beschadigd door een probleem op het niveau van het hardware- of besturingssysteem. Dit kunnen systeemcrashes, hardwarefouten of stroomuitval zijn, waardoor Lightroom Classic de catalogus niet veilig kan openen.

Catalogi kunnen ook beschadigd raken als de verbinding met het station, waarin de catalogus zich bevindt, wordt onderbroken terwijl Lightroom Classic naar de catalogus schrijft. Dit kan gebeuren doordat een externe schijf per ongeluk wordt losgekoppeld of de catalogus wordt opgeslagen op een netwerkschijf.

Hoe kan ik beschadiging van de catalogus voorkomen?

Catalogusbeschadiging kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken. Met de volgende tips minimaliseert u de kans op beschadiging van de catalogus:

 • Maak regelmatig een back-up van uw catalogus. Zie Back-up van een catalogus maken voor meer informatie. 

 • Sluit de computer altijd op de juiste manier af.

 • Sla uw catalogus op de lokale schijf op.

 • Als uw catalogus om de een of andere reden op een externe schijf staat, koppel deze dan niet los terwijl Lightroom Classic is geopend.

 • Selecteer de opties Integriteit testen voordat er een back-up wordt gemaakt en Catalogus optimaliseren na het maken van een back-up in het dialoogvenster Back-up maken van catalogus.

  Opties voor back-up maken

Problemen met beschadigde catalogus oplossen

Als u een van de volgende fouten krijgt bij het openen van Lightroom Classic, betekent dit dat uw Lightroom Classic-catalogus is beschadigd.

 • Lightroom heeft een fout aangetroffen bij het lezen van een catalogusbestand en moet afsluiten.
 • De Lightroom-catalogus <catalog name> is beschadigd. U kunt deze pas weer gebruiken of er een back-up van maken nadat de catalogus is hersteld.
Foutmelding voor beschadigde catalogus

Foutmelding voor beschadigde catalogus

Volg de onderstaande stappen om problemen met een beschadigde catalogus op te lossen:

 1. Houd de Alt (Windows)/Option (macOS)-toets ingedrukt terwijl u Lightroom Classic start. Selecteer in het dialoogvenster Catalogus selecteren de beschadigde catalogus en schakel op optie Integriteit van deze catalogus testen in.

  Integriteit van de catalogus testen

 2. Houd de Alt (Windows)/Option (macOS)-toets ingedrukt terwijl u Lightroom Classic start. Klik in het dialoogvenster Catalogus selecteren op Nieuwe catalogus maken en probeer vervolgens de beschadigde catalogus te importeren.

 3. Probeer back-upcatalogi te openen. Zie Een back-upcatalogus herstellen voor meer informatie.

 4. Als de catalogus op een externe schijf staat, kopieert u de catalogus naar de lokale schijf en probeert u deze te openen.

Opmerking:

Als het volgende foutbericht "De Lightroom-catalogus 'lrcat' is beschadigd en kan pas weer worden gebruikt na reparatie" wordt weergegeven, wacht u tot het reparatieproces is voltooid. Lightroom Classic maakt de back-up van de originele catalogus in de map Beschadigde catalogi naast het catalogusbestand.

Geldt voor versie: Lightroom Classic 11.3 (release april 2022)

Catalogus herstellen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online