Nieuw in Lightroom CC 2015.6

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Opmerking:

Deze pagina heeft betrekking op de Creative Cloud-versies van Lightroom Classic. Als u Lightroom 6.x of een oudere versie gebruikt, raadpleegt u Automatische perspectiefcorrectie met Upright.

Informatie over perspectiefcorrectie met Upright

Onjuiste lenzen en cameratrillingen kunnen ervoor zorgen dat het perspectief van een foto gedraaid of gekanteld is. Deze typen vervorming zijn vooral zichtbaar in foto's met verticale lijnen of geometrische vormen. Met de functie Upright in het deelvenster Transformatie kunt u eenvoudig foto's met een vervormd verticaal of horizontaal perspectief corrigeren.

De functie Upright biedt vier opties voor automatische perspectiefcorrectie: Automatisch, Vlak, Verticaal, Volledig, plus een optie Met hulplijnen. Nadat u een Upright-optie hebt toegepast, kunt u de aanpassing verfijnen door de beschikbare schuifregelaaropties voor transformeren handmatig te wijzigen.

Opmerking:

Pas lenscorrectieprofielen voor uw camera- en lenscombinatie toe voordat u een perspectief corrigeert met de Upright-functie. Door eerst het lenscorrectieprofiel toe te passen, krijgt u een betere afbeeldingsanalyse voor de Upright-correctie.

De modi Upright gebruiken om lensvervorming te corrigeren

 1. (Optioneel) In de module Ontwikkelen gaat u naar het deelvenster Lenscorrecties. Op het tabblad Standaard schakelt u het selectievakje Profielcorrecties inschakelen in.

  Opmerking:

  U wordt met klem aangeraden om lenscorrecties in het deelvenster Lenscorrectie op basis van uw camera- en lenscombinatie in te schakelen voordat u de foto verwerkt met de Upright-modi.

 2. Navigeer naar het deelvenster Transformatie. Klik op een van de vijf beschikbare Upright-opties om de bijbehorende correctie toe te passen op de foto.

  Vlak: Corrigeert horizontale vervormingen.

  Verticaal: Corrigeert verticale vervormingen.

  Automatisch: Corrigeert zowel verticale als horizontale vervormingen waarbij algehele balans en de originele afbeelding zo veel mogelijk wordt behouden.

  Volledig: Combinatie van de volledige perspectiefcorrecties Vlak, Verticaal en Automatisch.

  Met hulplijnen: Hiermee kunt u twee of meer hulplijnen tekenen op uw foto om perspectiefcorrectie aan te passen. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Klik op het pictogram Upright met hulplijnen in de linkerbovenhoek van het deelvenster Transformatie en teken de hulplijnen op uw foto.
  2. Nadat u ten minste twee hulplijnen hebt getekend, wordt de foto interactief getransformeerd. 

  Tool Upright met hulplijnen voor aangepaste perspectiefcorrectie
  Tool Upright met hulplijnen voor aangepaste perspectiefcorrectie

  Opmerking:

  Het toepassen van een Upright-optie maakt het uitsnijden en transformatie-instellingen ongedaan. Als u deze instellingen wilt behouden, houdt u de toets Option (Mac) / Alt (Windows) ingedrukt wanneer u een Upright-modus selecteert.

  Opmerking:

  Wanneer u de vijf modi van Upright uitprobeert en het selectievakje Profielcorrecties inschakelen in- of uitschakelt, klikt u op Bijwerken (in de rechterbovenhoek van het deelvenster Transformeren).

  Deelvenster Transformatie in Lightroom Classic CC
 3. Doorloop de modi Upright totdat u de meest geschikte instelling hebt gevonden.

  Opmerking:

  Met de vijf Upright-modi worden vervormings- en perspectieffouten gecorrigeerd. De beste instelling varieert per foto. Experimenteer met de vijf instellingen voordat u bepaalt welke Upright-modus het beste is voor uw foto.

  Wanneer u het perspectief van een foto corrigeert, krijgt u mogelijk witte gebieden bij de randen van de afbeelding. Als u dit wilt voorkomen, selecteert u de optie Uitsnijden behouden om de foto volgens de originele afmetingen bij te snijden.

 4. Naast de automatische correctieopties kunt u het perspectief van een foto ook handmatig aanpassen. Gebruik de schuifregelaars om de perspectiefcorrecties te corrigeren: Verticaal, Horizontaal, Roteren, Verhouding, Schaal, Verschuiving X, Verschuiving Y.

Transformatie-instellingen kopiëren of synchroniseren

Upright kan worden gekopieerd (Instellingen kopiëren) of gesynchroniseerd (Instellingen synchroniseren) voor gebruik op een of meerdere foto's. Er zijn drie opties beschikbaar in de dialoogvensters Instellingen kopiëren en Instellingen synchroniseren. Deze opties zijn beschikbaar:

De dialoogvensters Instellingen kopiëren en Instellingen synchroniseren in Lightroom Classic CC

Upright-modus

Als u Upright-modus kiest, wordt de modus die u had geselecteerd gekopieerd. De afbeelding waarnaar de instellingen werden gekopieerd wordt echter gecorrigeerd op basis van de inhoud van de specifieke afbeelding.

Upright-transformaties

Wanneer u Upright-transformaties selecteert, wordt de exacte Upright-transformatie gekopieerd of gesynchroniseerd. Als u het selectievakje Upright-transformaties selecteert, wordt het selectievakje Upright-modus automatisch geselecteerd.

Upright-aanpassingen

Als u Upright-aanpassingen selecteert, worden de huidige waarden van de volgende schuifregelaars gekopieerd: Verticaal, Horizontaal, Roteren, Verhouding, Schaal, Verschuiving X, Verschuiving Y.

Kiezen wanneer u de opties Upright-modus of Upright-transformatie gebruikt:

Als u de Upright-modi gebruikt, wordt elke afbeelding geanalyseerd en getransformeerd volgens de gegevens die ze bevatten. Een afbeelding die op een bepaalde manier wordt geanalyseerd kan daarom iets anders worden geanalyseerd bij verschillende belichting of een andere camerahoek.

 • Upright-modus. Gebruik deze modus wanneer de meeste afbeeldingen die u verwerkt verschillend zijn en afzonderlijk moeten worden geanalyseerd om ze op basis van hun eigen informatie om te zetten. Bijvoorbeeld als u foto's hebt gemaakt van meerdere scènes in een stad, maar veel van de afbeeldingen iets overhellen. U kunt de Vlakke Upright-modus op één afbeelding toepassen en de instelling vervolgens naar alle andere afbeeldingen kopiëren.
 • Upright-transformaties: gebruik deze modus als u elke afbeelding op exact dezelfde manier wilt transformeren. Bijvoorbeeld als u meerdere foto's van dezelfde scène hebt genomen voor een HDR-workflow, maar de afbeeldingen iets overhellen. U kunt de Vlakke Upright-modus op een afbeelding gebruiken en dezelfde transformatie toepassen op elk van de afbeeldingen die voor het HDR-beeld worden gebruikt.

Voorbeelden Voor en Na

De modus Upright voor perspectiefcorrectie van afbeeldingen in Lightroom Classic CC
Voorbeeldafbeelding. De resultaten voor verschillende Upright-modi worden hieronder weergegeven.

 

Naast de toepassing van een Upright-modus zijn deze instellingen ingeschakeld voor alle hieronder getoonde voorbeelden:

 • Profielcorrecties inschakelen
 • Uitsnijden behouden

 

Automatische Upright-modus in Lightroom Classic CC
Vlakke Upright-modus in Lightroom Classic CC
Volledige Upright-modus in Lightroom Classic CC
Modus Upright met hulplijnen in Lightroom Classic CC
Verticale Upright-modus in Lightroom Classic CC

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid