Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

Informatie over metagegevens en XMP

Met metagegevens wordt een serie gestandaardiseerde gegevens over een foto bedoeld, zoals de auteursnaam, resolutie, kleurruimte, het auteursrecht en toegepaste trefwoorden. De meeste digitale camera's genereren bijvoorbeeld basisgegevens over een bestand, zoals de hoogte, breedte, bestandsindeling en de tijd waarop de foto is gemaakt. Lightroom Classic biedt bovendien ondersteuning voor de informatiestandaard die is ontwikkeld door de IPTC (International Press Telecommunications Council) voor het identificeren van verzonden tekst en afbeeldingen. Deze standaard bevat vermeldingen voor beschrijvingen, trefwoorden, categorieën, credits en oorsprong. Met behulp van metagegevens kunt u uw workflow stroomlijnen en uw bestanden ordenen.

Bestandsinformatie wordt opgeslagen aan de hand van de XMP-standaard (Extensible Metadata Platform). XMP is gebaseerd op XML. XMP wordt niet naar de originele bestanden geschreven in geval van Camera Raw-bestanden met een eigen bestandsindeling. U voorkomt beschadigde bestanden door XMP-metagegevens op te slaan in een afzonderlijk bestand, een zogenaamd secundair bestand. Voor alle andere bestandsindelingen die in Lightroom Classic worden ondersteund (JPEG, TIFF, PSD en DNG), worden XMP-metagegevens naar de bestanden geschreven op de locatie die voor die gegevens is opgegeven. XMP vereenvoudigt het uitwisselen van metagegevens tussen Adobe-toepassingen en tussen verschillende publicatieworkflows. U kunt bijvoorbeeld de metagegevens van een bestand als een sjabloon opslaan en de metagegevens vervolgens importeren in andere bestanden.

Metagegevens die in andere indelingen zijn opgeslagen, zoals de EXIF-, IPTC (IIM)- en TIFF-indelingen, worden gesynchroniseerd en beschreven met XMP, zodat ze gemakkelijker kunnen worden weergegeven en beheerd.

Opgeven waar wijzigingen in metagegevens naartoe worden geschreven

Lightroom Classic schrijft automatisch metagegevens voor aanpassingen en instellingen naar de catalogus. U kunt Lightroom Classic ook zodanig instellen dat de wijzigingen naar XMP worden geschreven. Als u wilt dat wijzigingen die in Lightroom Classic zijn gemaakt, worden herkend door andere toepassingen, moeten metagegevens naar XMP worden geschreven.

 1. Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom Classic > Catalogusinstellingen (Mac OS).

 2. Klik op het tabblad Metagegevens en voer een van de volgende twee handelingen uit:

  • Selecteer Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan als u metagegevens voor aanpassingen en instellingen naar XMP wilt schrijven.

  • Als u wilt dat metagegevens voor aanpassingen en instellingen alleen naar de catalogus worden geschreven, heft u de selectie Wijzigingen automatisch naar XMP opslaan op.

Als u metagegevens voor aanpassingen en instellingen niet automatisch naar XMP schrijft, kunt u een bestand selecteren en Metagegevens > Metagegevens opslaan naar bestand kiezen.

Wijzigingen in metagegevens handmatig in een bestand opslaan

Voer een van de volgende handelingen uit om wijzigingen in metagegevens van een foto in Lightroom Classic handmatig op te slaan:

 • Selecteer een of meer foto's in de rasterweergave van de module Bibliotheek en kies Metagegevens > Metagegevens opslaan in bestanden, of druk op Ctrl+S (Windows) of Command+S (Mac OS).
 • Klik in een miniatuur in de rasterweergave van de module Bibliotheek op het pictogram Metagegevensbestand moet worden bijgewerkt en vervolgens op Opslaan.
 • Als u met een DNG-bestand werkt, kiest u Metagegevens > DNG-voorvertoningen en -metagegevens bijwerken om wijzigingen in metagegevens op te slaan in het bestand en om een voorvertoning te genereren op basis van de huidige verwerkingsinstellingen voor RAW-bestanden.

Metagegevens van foto's weergeven

In het deelvenster Metagegevens van de module Bibliotheek worden het bestandspad, de bestandsnaam, de classificatie, het tekstlabel en de EXIF- en IPTC-metagegevens van geselecteerde foto's weergegeven. Kies een set metagegevensvelden in het pop-upmenu. Lightroom Classic beschikt over kant-en-klare sets met verschillende combinaties van metagegevens.

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, kiest u een van de volgende opties in het pop-upmenu boven aan het deelvenster Metagegevens:

  Standaard

  Toont de bestandsnaam, de naam van de kopie, de map, de classificatie, het tekstlabel en een subset van de IPTC- en EXIF-metagegevens.

  Alle plug-inmetagegevens

  Toont alle aangepaste metagegevens die zijn ingesteld door externe plug-ins. Als er geen plug-ins zijn geïnstalleerd, worden de bestandsnaam, de naam van de kopie en de map weergegeven.

  EXIF

  Toont de bestandsnaam, het bestandspad, de afmetingen en de EXIF-camerametagegevens, zoals Belichting, Brandpuntsafstand, ISO-waarde lichtgevoeligheid en Flits. Als uw camera GPS-metagegevens opslaat, wordt deze informatie als EXIF-metagegevens weergegeven.

  EXIF en IPTC

  Toont de bestandsnaam, de grootte, het type, de locatie, de metagegevensstatus en alle EXIF- en basis-IPTC-metagegevens.

  IPTC

  Toont de bestandsnaam en de basis-IPTC-metagegevens: contact-, inhouds-, afbeeldings-, status- en copyrightmetagegevens.

  IPTC-extensie

  Toont de bestandsnaam en de IPTC-metagegevens voor model- en illustratiereleases en andere typen licentierechten.

  Groot bijschrift

  Toont het copyrightvak en een bewerkingsvak voor een groot bijschrift.

  Locatie

  Toont velden voor de bestandsnaam, de naam van de kopie, de map, de titel, het bijschrift en de locatie, inclusief de GPS-coördinaten.

  Minimaal

  Toont de bestandsnaam, de classificatie en de metagegevens Bijschrift en Copyright.

  Snelle beschrijving

  Toont de bestandsnaam, de naam van de kopie, het bestandspad, de classificatie en de volgende EXIF- en IPTC-metagegevens: Afmetingen, Datum en tijd, Camera, Titel, Bijschrift, Copyright, Auteur en Locatie.

  Opmerking:

  Als in een IPTC-metagegevensveld in het deelvenster Metagegevens een pijl wordt weergegeven, klikt u op de pijl om snel alle foto's die over de desbetreffende metagegevens beschikken te vinden en weer te geven.

  Als er meerdere foto's met verschillende metagegevensinstellingen zijn geselecteerd, wordt de tekst <gemengd> weergegeven in de metagegevensvelden. Kies Metagegevens > Metagegevens alleen tonen voor doelfoto als u de metagegevens voor de doelfoto (de actieve foto) in de selectie wilt zien. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, bevat het deelvenster Metagegevens alleen metagegevens voor de actieve foto.

IPTC-metagegevens toevoegen en bewerken

U voegt metagegevens aan foto's toe door de informatie in te voeren in het deelvenster Metagegevens. Kant-en-klare metagegevenssets zijn handig als u alle of bepaalde metagegevens van de foto ter beschikking wilt stellen voor toevoeging of bewerking.

Opmerking:

u kunt snel metagegevens toevoegen aan foto's die gemeenschappelijke metagegevens moeten hebben door een voorinstelling voor metagegevens te kiezen, metagegevens uit een andere foto te kopiëren en te plakken en deze metagegevens te synchroniseren.

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, kiest u een metagegevensset in het pop-upmenu boven aan het deelvenster Metagegevens. Zie De metagegevens van foto's weergeven.
 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:
  • Typ in een tekstvak voor metagegevens als u metagegevens wilt toevoegen.

  • Kies een voorinstelling voor metagegevens in het menu Voorinstelling als u metagegevens uit een voorinstelling wilt toevoegen.

  • Overschrijf een vermelding in een tekstvak voor metagegevens als u metagegevens wilt bewerken.

  • Klik op het handelingpictogram rechts van het metagegevensveld als u een verwante handeling wilt uitvoeren. Klik bijvoorbeeld op het pictogram rechts van het veld Label als u alle foto's met het desbetreffende label wilt weergeven.

   Tip: Er zijn afzonderlijke velden beschikbaar voor het verzenden van e-mails en het volgen van koppelingen naar websites. Klik bijvoorbeeld op de koppeling rechts van Website om de browser naar de opgegeven website te openen.

Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, worden de metagegevens alleen aan de actieve foto toegevoegd.

Het opnametijdstip van de foto wijzigen

Soms is het nodig het opnametijdstip van foto's te wijzigen, bijvoorbeeld als u foto's hebt gemaakt in een andere tijdzone en de datum- en tijdinstellingen van uw camera niet hebt gewijzigd voordat u begon met fotograferen. En als u een gescande foto importeert in Lightroom Classic, krijgt deze de scandatum als aanmaakdatum, in plaats van de datum waarop de foto is gemaakt.

Als u een bewerkt opnametijdstip van een Raw-foto wilt opslaan, dient u deze optie in te schakelen in het dialoogvenster Catalogusinstellingen. Zie Catalogusinstellingen aanpassen.

Wanneer u het opnametijdstip wijzigt, worden ook de EXIF-gegevens voor Datum en tijd - oorspronkelijk in het deelvenster Metagegevens gewijzigd. Voor de meeste camera's geldt dat de Datum en tijd - oorspronkelijk gelijk is aan Datum en tijd - digitaal. In dat geval wordt Datum en tijd - digitaal ook gewijzigd. De metagegevens voor datum en tijd geven de meest recente tijd aan waarop de foto werd bijgewerkt; deze wordt niet beïnvloed als u de vastleggingstijd wijzigt.

Opmerking:

u kunt de opdracht Opnametijdstip bewerken niet ongedaan maken door op Ctrl+Z (Windows) of Command+Z (Mac OS) te drukken. U dient daar de opdracht Oorspronkelijk opnametijdstip weer instellen voor te gebruiken.

 1. Als er een of meerdere foto's zijn geselecteerd in de rasterweergave, of als er één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Metagegevens > Opnametijdstip bewerken.

  • Klik op de pijl in het veld Datum en tijd in het deelvenster Metagegevens als er EXIF-informatie wordt weergegeven.

 2. Selecteer het type aanpassing in het dialoogvenster Opnametijdstip bewerken:

  Aanpassen aan een opgegeven datum en tijd

  Hiermee wijzigt u het opnametijdstip in de datum en tijd die u opgeeft.

  Met opgegeven aantal uren verschuiven (aanpassing tijdzone)

  Hiermee wijzigt u het opnametijdstip met het aantal uren dat u aan de originele tijd toevoegt of ervan aftrekt.

  Wijzigen in aanmaakdatum van elk bestand voor elke afbeelding

  Hiermee wijzigt u het opnametijdstip in de EXIF-cameragegevens in de aanmaakdatum van het bestand. Sla stap 3 over als u deze optie selecteert.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het gebied Nieuwe tijd van het dialoogvenster:
  • Als u Aanpassen aan een opgegeven datum en tijd selecteert, typt u een nieuwe datum en tijd in het tekstvak Gecorrigeerde tijd. U kunt ook de datum- en tijdwaarden selecteren en deze waarden verhogen of verlagen met de Pijl-omhoog of -omlaag.

  • Als u Per ingesteld aantal uren verschuiven selecteert, kiest u een waarde in het pop-upmenu om een eerdere of latere tijd in te stellen.

  Opmerking:

  Als er meer dan één foto in de rasterweergave is geselecteerd, wijzigt Lightroom Classic het opnametijdstip voor de actieve foto volgens de opgegeven aanpassing. (In het dialoogvenster Opnametijdstip bewerken wordt een voorvertoning van de actieve foto weergegeven.) Andere foto's in de selectie worden volgens hetzelfde gewijzigde opnametijdstip aangepast. Als er meer dan één foto is geselecteerd in de filmstrip in de loep-, vergelijkings- of beoordelingsweergave, wordt het opnametijdstip alleen in de actieve foto gewijzigd.

 4. (Optioneel) Als u het originele opnametijdstip weer wilt instellen, selecteert u de foto's in de rasterweergave of in de filmstrip en kiest u Metagegevens > Oorspronkelijk opnametijdstip weer instellen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid