Bijgewerkt in Lightroom Classic CC 7.4 (versie van juni 2018)

Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic CC (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom CC.

In Lightroom Classic CC kunt u meerdere reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden, samenvoegen tot één HDR-afbeelding.

Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding in Lightroom Classic CC
Afbeeldingen van dezelfde objecten bij verschillende belichtingsniveaus ("-1"- en "+1"-afbeeldingen)

 1. Houd Ctrl/Cmd ingedrukt en klik op de afbeeldingen in Lightroom Classic CC om deze te selecteren.
 2. Selecteer Foto > Foto samenvoegen > HDR. Of druk op Ctrl+H.
 3. Schakel in het voorvertoningsvenster van HDR samenvoegen de opties Automatisch uitlijnen en Automatische tinten zo nodig in.

  Automatische tinten: Deze optie is een goed uitgangspunt voor een samengevoegde afbeelding met gelijkmatige tinten
  Automatisch uitlijnen: Deze optie is handig als de afbeeldingen die worden samengevoegd, weinig beweging bevatten ten opzichte van de voorafgaande of volgende opname. Schakel deze optie in als de foto's zijn gemaakt met een handheld-camera. U hoeft deze optie mogelijk niet in te schakelen als bij het maken van de foto's een statief is gebruikt.

  U kunt een voorvertoning van de effecten van deze instellingen rechtstreeks in het dialoogvenster weergeven.
 1. Na het samenvoegen van de reeksopnamen met verschillende belichtingstijden, kunnen sommige gebieden in de resulterende HDR-afbeelding onnatuurlijk semi-transparant zijn. Selecteer een van de volgende opties onder Schimmen verwijderen in het voorvertoningsvenster van HDR samenvoegen om deze afwijkingen te corrigeren: Geen, Laag, Normaal of Hoog. Probeer eerst de optie Laag onder Schimmen verwijderen om een schone samengevoegde afbeelding te maken. Probeer zo nodig hogere instellingen.

  Laag: Hiermee wordt geringe beweging tussen frames gecorrigeerd
  Normaal: Hiermee wordt aanzienlijke beweging tussen frames gecorrigeerd
  Hoog: Hiermee wordt veel beweging tussen frames gecorrigeerd

  U kunt een voorvertoning van de effecten van deze instellingen rechtstreeks in het dialoogvenster weergeven. Kies er desgewenst voor om de bedekking voor schimmen verwijderen te tonen.

 2. Als u de reeksopnamen met verschillende belichtingstijden en de HDR-afbeelding in een stapel wilt groeperen (nadat de afbeeldingen zijn samengevoegd), selecteert u de Optie Stapel maken. De samengevoegde HDR-afbeelding wordt weergegeven bovenaan de stapel. De opties Stapel maken zijn geïntroduceerd in Lightroom Classic CC 7.4 (versie van april 2018)

 3. Klik op Samenvoegen om de HDR-afbeelding (.dng) te maken. Lightroom Classic CC genereert de afbeelding en geeft deze weer in uw catalogus.

Video: Scènes met hoog contrast vastleggen met Samenvoegen tot HDR

Video: Scènes met hoog contrast vastleggen met Samenvoegen tot HDR
Adobe Systems

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid