Poznaj nowe funkcje wtyczki Adobe Camera Raw 9.x.
camera raw_150dpi

Adobe Camera Raw 9.12

W programie Adobe Camera Raw 9.12 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów, poprawiono wydajność procesora GPU oraz naprawiono kilka problemów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.10

W programie Adobe Camera Raw 9.10 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.9

W programie Adobe Camera Raw 9.9 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.8

W programie Adobe Camera Raw 9.8 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.7

W programie Adobe Camera Raw 9.7 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Obsługa urządzeń wrażliwych na nacisk

Moduł Camera Raw obsługuje teraz urządzenia wrażliwe na nacisk, takie jak tablety Wacom i Microsoft Surface Pro.

Nacisk wywierany na pióro zmienia ustawienia suwaka przepływu w ramach pędzla dopasowania lokalnego. Można wybrać wartość maksymalną w ustawieniach przepływu i dostroić pióro wrażliwe na nacisk. Lżejsze pociągnięcia piórem powodują zmniejszenie przepływu, zaś mocniejsze — zwiększają przepływ.

Program obsługuje także tryb wymazywania, jeśli pióro obsługuje tę funkcję. Odwrócenie pióra i użycie jego strony wymazującej automatycznie przełącza pędzel w tryb gumki, jakby został naciśnięty klawisz z tą opcją.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.6

W programie Adobe Camera Raw 9.6 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Korekta Upright z liniami pomocniczymi pozwala poprawić zniekształconą perspektywę zdjęć

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Istniejąca funkcja korekty Upright w programie Adobe Camera Raw teraz jest wyposażona w opcję korekty Upright z liniami pomocniczymi, która umożliwia poprawienie pochylonej perspektywy na zdjęciu. Tryb korekty Upright z liniami pomocniczymi w nowym panelu Przekształć umożliwia narysowanie do czterech linii pomocniczych (segmentów linii) bezpośrednio na zdjęciu w celu wskazania elementów obrazu, które mają być wyrównane za pomocą osi poziomej lub pionowej. Zdjęcie przekształca się interaktywnie w czasie rysowania linii pomocniczych.

Można na przykład narysować dwie linie pomocnicze na krawędziach budynku, aby poprawić zbiegające się linie pionowe, lub narysować trzy albo cztery linie pomocnicze, aby poprawić zbiegające się linie pionowe i poziome.

Tryb korekty Upright z liniami pomocniczymi w programie Camera Raw

Istniejące tryby korekty Upright (Poziom, Pionowa, Automatyczna, Pełna) oraz suwaki sterujące przekształcaniem ręcznym (Pionowo, Poziomo, Obróć, Położenie i Skalowanie) zostały przeniesione z panelu Korekcja obiektywu do nowego panelu Przekształć.

Nowy panel Przekształć w programie Camera Raw

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczna korekcja perspektywy w programie Camera Raw.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.5

W programie Adobe Camera Raw 9.5 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Preferencje interfejsu użytkownika programu Photoshop mają teraz zastosowanie do wtyczki Camera Raw (Preferencje > Interfejs). Na przykład po wybraniu Motywu kolorystycznego w programie Photoshop zostanie on zastosowany także w interfejsie wtyczki Camera Raw.

v2_Color_Theme_Photoshop
Preferencje interfejsu programu Photoshop mają teraz zastosowanie do wtyczki Camera Raw

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.4

W programie Adobe Camera Raw 9.4 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Wypaczenie obwiedni podczas podglądu scalonych panoram

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

W oknie dialogowym Scalanie panoramy – podgląd znajduje się teraz suwak Wypaczenie obwiedni (0–100). Podczas zmieniania tego ustawienia wtyczka Camera Raw w inteligentny sposób wypacza obwiednie panoramy, aby usunąć niechciane obszary przezroczystości.

Panomerge-1
Działanie opcji Wypaczenie obwiedni — wybór wartości od 0 (powyżej) do 100 (poniżej)

Funkcji Wypaczenie obwiedni można użyć razem z ustawieniem Automatyczne kadrowanie wprowadzonym we wcześniejszej wersji programu Camera Raw. Po wybraniu opcji Automatyczne kadrowanie wtyczka Camera Raw wykadruje obszary przezroczystości widoczne w bieżącej wartości ustawienia Wypaczenie obwiedni.

Panomerge-2
Wybieranie opcji Automatyczne kadrowanie, gdy suwak Wypaczenie obwiedni wskazuje wartość 34

Ulepszenia metadanych w scalonych panoramach

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Scalone panoramy wygenerowane za pomocą programu Camera Raw zawierają teraz metadane zgodne z filtrem programu Photoshop Adaptacyjny szeroki kąt. Patrz Używanie filtra Adaptacyjny szeroki kąt w pomocy programu Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 obsługuje nowe aparaty i profile obiektywów oraz zapewnia poprawki kilku błędów. Podsumowanie zmian dostępnych w tym wydaniu znajduje się w tym wpisie na blogu.

Adobe Camera Raw 9.2

Usuwanie zamglenia jako lokalne dopasowanie

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Usuwanie zamglenia jest teraz dostępne jako lokalne dopasowanie. Dopasuj suwak zamglenia podczas pracy z Filtrem promieniowym, Filtrem stopniowym lub Pędzlem dopasowania.  

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie lokalnych dopasowań w programie Camera Raw.

cr_radial_filter

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Gdy procesor graficzny GPU jest włączony, możliwe jest szybkie przejście przez obraz. Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz H.
 2. Kliknij i przeciągnij, aby ustawić położenie prostokąta powiększania.
 3. Zwolnij przycisk myszy. Powiększenia obrazu w wybranym obszarze. Zaznaczone narzędzie pozostaje bez zmian.

Adobe Camera Raw 9.1

Usuwanie zamglenia

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw umożliwia łatwe zmniejszanie lub zwiększanie efektu zamglenia lub mgły na zdjęciu.

Rozpocznij od wykonania podstawowych poprawek zdjęcia, jak dostosowanie balansu bieli. Następnie użyj suwaka Usuwanie zamglenia w panelu Efekty.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie zamglenia.

ACR-dehaze-illustration

Dopasowania lokalne: suwaki funkcji Białe i Czarne

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Sterowanie lokalnym dopasowaniem w programie Adobe Camera Raw obejmuje suwaki funkcji Białe i Czarne. Nowy sposób sterowania selektywnie poprawia na zdjęciach obszary białe i czarne. Jeśli na przykład chcesz wzmocnić kolor opon pojazdu, możesz w tym celu posłużyć się suwakiem funkcji Czarne.

Nowe suwaki w programie Adobe Camera Raw dostępne są w podczas używania pędzla dostosowania, filtra stopniowego lub filtra promieniowego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie lokalnych dopasowań w programie Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

Przyspieszanie procesora graficznego

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw zapewnia teraz nowe domyślne preferencje, które umożliwią wykorzystanie procesora graficznego w komputerze do wielu operacji.

W menu Photoshop wybierz opcję Preferencje > Camera Raw. Następnie przy poleceniu Wydajność sprawdź, czy dostępna jest opcja Użyj procesora graficznego.

Uwaga:

Obsługa procesora graficznego dla wtyczki Adobe Camera Raw jest dostępna tylko dla systemów 64-bitowych, takich jak:

 • Mac OS X 10.9 lub nowszy
 • Windows 7 lub nowszy

Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw umożliwia teraz scalanie wielu obrazów o różnej ekspozycji do jednego obrazu HDR. Możesz przeglądać i edytować scalony plik DNG (Digital Negative) oraz dostosowywać stopień usuwania efektu poświaty. 

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz obrazy źródłowe w programie Camera Raw, a następnie wybierz je z Taśmy filmowej.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszki obrazy wybrane z Taśmy filmowej, a następnie wybierz opcję Scal do HDR.
ACR-HDR-Merge
Adobe Camera Raw — scalanie do HDR

 1. Wprowadź niezbędną korektę w oknie dialogowym Scalanie HDR – podgląd. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w sekcji Scalanie zdjęć do HDR.
 2. Po wprowadzeniu korekty, kliknij opcję Scal.
 3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać scalone obrazy HDR (.dng). Kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Camera Raw.

Scalanie panoramy

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Za pomocą wtyczki Adobe Camera Raw możesz scalać zdjęcia krajobrazu w zapierające dech w piersiach zdjęcia panoramiczne. Zanim utworzysz scalony obraz, możesz zobaczyć szybki podgląd panoramy i wprowadzić korektę.

panaroma-1
Adobe Camera Raw — tworzenie zdjęć panoramicznych

Podczas przeglądania panoramy możesz wybrać opcję Automatyczne kadrowanie scalonego obrazu, która służy do usuwania niechcianych obszarów przezroczystości. Możesz też wybrać odpowiedni układ wyświetlania panoramy — sferyczny, perspektywiczny lub cylindryczny.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz obrazy źródłowe w programie Camera Raw, a następnie wybierz je z Taśmy filmowej.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszki obrazy wybrane z Taśmy filmowej i wybierz opcję Scal do panoramy.
 3. Wprowadź niezbędną korektę w oknie dialogowym Scalanie panoramy – podgląd. Zobacz Tworzenie obrazów panoramicznych, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.
 4. Po wprowadzeniu korekty, kliknij opcję Scal.
 5. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać utworzone zdjęcia panoramiczne. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Camera Raw.

Informacje o zmianach

 • Usprawnienie UX: szybszy dostęp do panelu Taśma filmowa i lepsze wykorzystanie miejsca podczas projektowania w tym panelu. Opcje Wybierz wszystkie i Synchronizuj... są teraz częścią menu wysuwanego/kontekstowego.
Before-after-ACR
Menu wysuwane/kontekstowe panelu Taśma filmowa

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x