Podręcznik użytkownika Anuluj

Podsumowanie nowych funkcji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Poznaj nowe funkcje wtyczki Adobe Camera Raw 9.x.

Adobe Camera Raw 9.12

W programie Adobe Camera Raw 9.12 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów, poprawiono wydajność procesora GPU oraz naprawiono kilka problemów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.10

W programie Adobe Camera Raw 9.10 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.9

W programie Adobe Camera Raw 9.9 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.8

W programie Adobe Camera Raw 9.8 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.7

W programie Adobe Camera Raw 9.7 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Obsługa urządzeń wrażliwych na nacisk

Moduł Camera Raw obsługuje teraz urządzenia wrażliwe na nacisk, takie jak tablety Wacom i Microsoft Surface Pro.

Nacisk wywierany na pióro zmienia ustawienia suwaka przepływu w ramach pędzla dopasowania lokalnego. Można wybrać wartość maksymalną w ustawieniach przepływu i dostroić pióro wrażliwe na nacisk. Lżejsze pociągnięcia piórem powodują zmniejszenie przepływu, zaś mocniejsze — zwiększają przepływ.

Program obsługuje także tryb wymazywania, jeśli pióro obsługuje tę funkcję. Odwrócenie pióra i użycie jego strony wymazującej automatycznie przełącza pędzel w tryb gumki, jakby został naciśnięty klawisz z tą opcją.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.6

W programie Adobe Camera Raw 9.6 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Korekta Upright z liniami pomocniczymi pozwala poprawić zniekształconą perspektywę zdjęć

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Istniejąca funkcja korekty Upright w programie Adobe Camera Raw teraz jest wyposażona w opcję korekty Upright z liniami pomocniczymi, która umożliwia poprawienie pochylonej perspektywy na zdjęciu. Tryb korekty Upright z liniami pomocniczymi w nowym panelu Przekształć umożliwia narysowanie do czterech linii pomocniczych (segmentów linii) bezpośrednio na zdjęciu w celu wskazania elementów obrazu, które mają być wyrównane za pomocą osi poziomej lub pionowej. Zdjęcie przekształca się interaktywnie w czasie rysowania linii pomocniczych.

Można na przykład narysować dwie linie pomocnicze na krawędziach budynku, aby poprawić zbiegające się linie pionowe, lub narysować trzy albo cztery linie pomocnicze, aby poprawić zbiegające się linie pionowe i poziome.

Tryb korekty Upright z liniami pomocniczymi w programie Camera Raw

Istniejące tryby korekty Upright (Poziom, Pionowa, Automatyczna, Pełna) oraz suwaki sterujące przekształcaniem ręcznym (Pionowo, Poziomo, Obróć, Położenie i Skalowanie) zostały przeniesione z panelu Korekcja obiektywu do nowego panelu Przekształć.

Nowy panel Przekształć w programie Camera Raw

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczna korekcja perspektywy w programie Camera Raw.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.5

W programie Adobe Camera Raw 9.5 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Ulepszenia interfejsu użytkownika

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Preferencje interfejsu użytkownika programu Photoshop mają teraz zastosowanie do wtyczki Camera Raw (Preferencje > Interfejs). Na przykład po wybraniu Motywu kolorystycznego w programie Photoshop zostanie on zastosowany także w interfejsie wtyczki Camera Raw.

Preferencje interfejsu programu Photoshop mają teraz zastosowanie do wtyczki Camera Raw

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Adobe Camera Raw 9.4

W programie Adobe Camera Raw 9.4 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów oraz naprawiono kilka problemów.

Wypaczenie obwiedni podczas podglądu scalonych panoram

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

W oknie dialogowym Scalanie panoramy – podgląd znajduje się teraz suwak Wypaczenie obwiedni (0–100). Podczas zmieniania tego ustawienia wtyczka Camera Raw w inteligentny sposób wypacza obwiednie panoramy, aby usunąć niechciane obszary przezroczystości.

Działanie opcji Wypaczenie obwiedni — wybór wartości od 0 (powyżej) do 100 (poniżej)

Funkcji Wypaczenie obwiedni można użyć razem z ustawieniem Automatyczne kadrowanie wprowadzonym we wcześniejszej wersji programu Camera Raw. Po wybraniu opcji Automatyczne kadrowanie wtyczka Camera Raw wykadruje obszary przezroczystości widoczne w bieżącej wartości ustawienia Wypaczenie obwiedni.

Wybieranie opcji Automatyczne kadrowanie, gdy suwak Wypaczenie obwiedni wskazuje wartość 34

Ulepszenia metadanych w scalonych panoramach

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Scalone panoramy wygenerowane za pomocą programu Camera Raw zawierają teraz metadane zgodne z filtrem programu Photoshop Adaptacyjny szeroki kąt. Patrz Używanie filtra Adaptacyjny szeroki kąt w pomocy programu Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 obsługuje nowe aparaty i profile obiektywów oraz zapewnia poprawki kilku błędów. Podsumowanie zmian dostępnych w tym wydaniu znajduje się w tym wpisie na blogu.

Adobe Camera Raw 9.2

Usuwanie zamglenia jako lokalne dopasowanie

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Usuwanie zamglenia jest teraz dostępne jako lokalne dopasowanie. Dopasuj suwak zamglenia podczas pracy z Filtrem promieniowym, Filtrem stopniowym lub Pędzlem dopasowania.  

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie lokalnych dopasowań w programie Camera Raw.

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Gdy procesor graficzny GPU jest włączony, możliwe jest szybkie przejście przez obraz. Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz H.
 2. Kliknij i przeciągnij, aby ustawić położenie prostokąta powiększania.
 3. Zwolnij przycisk myszy. Powiększenia obrazu w wybranym obszarze. Zaznaczone narzędzie pozostaje bez zmian.

Adobe Camera Raw 9.1

Usuwanie zamglenia

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw umożliwia łatwe zmniejszanie lub zwiększanie efektu zamglenia lub mgły na zdjęciu.

Rozpocznij od wykonania podstawowych poprawek zdjęcia, jak dostosowanie balansu bieli. Następnie użyj suwaka Usuwanie zamglenia w panelu Efekty.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie zamglenia.

Dopasowania lokalne: suwaki funkcji Białe i Czarne

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Sterowanie lokalnym dopasowaniem w programie Adobe Camera Raw obejmuje suwaki funkcji Białe i Czarne. Nowy sposób sterowania selektywnie poprawia na zdjęciach obszary białe i czarne. Jeśli na przykład chcesz wzmocnić kolor opon pojazdu, możesz w tym celu posłużyć się suwakiem funkcji Czarne.

Nowe suwaki w programie Adobe Camera Raw dostępne są w podczas używania pędzla dostosowania, filtra stopniowego lub filtra promieniowego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie lokalnych dopasowań w programie Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

Przyspieszanie procesora graficznego

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw zapewnia teraz nowe domyślne preferencje, które umożliwią wykorzystanie procesora graficznego w komputerze do wielu operacji.

W menu Photoshop wybierz opcję Preferencje > Camera Raw. Następnie przy poleceniu Wydajność sprawdź, czy dostępna jest opcja Użyj procesora graficznego.

Uwaga:

Obsługa procesora graficznego dla wtyczki Adobe Camera Raw jest dostępna tylko dla systemów 64-bitowych, takich jak:

 • Mac OS X 10.9 lub nowszy
 • Windows 7 lub nowszy

Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw umożliwia teraz scalanie wielu obrazów o różnej ekspozycji do jednego obrazu HDR. Możesz przeglądać i edytować scalony plik DNG (Digital Negative) oraz dostosowywać stopień usuwania efektu poświaty. 

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz obrazy źródłowe w programie Camera Raw, a następnie wybierz je z Taśmy filmowej.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszki obrazy wybrane z Taśmy filmowej, a następnie wybierz opcję Scal do HDR.
Adobe Camera Raw — scalanie do HDR

 1. Wprowadź niezbędną korektę w oknie dialogowym Scalanie HDR – podgląd. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w sekcji Scalanie zdjęć do HDR.
 2. Po wprowadzeniu korekty, kliknij opcję Scal.
 3. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać scalone obrazy HDR (.dng). Kliknij przycisk Zapisz.
 4. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Camera Raw.

Scalanie panoramy

 Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Za pomocą wtyczki Adobe Camera Raw możesz scalać zdjęcia krajobrazu w zapierające dech w piersiach zdjęcia panoramiczne. Zanim utworzysz scalony obraz, możesz zobaczyć szybki podgląd panoramy i wprowadzić korektę.

Adobe Camera Raw — tworzenie zdjęć panoramicznych

Podczas przeglądania panoramy możesz wybrać opcję Automatyczne kadrowanie scalonego obrazu, która służy do usuwania niechcianych obszarów przezroczystości. Możesz też wybrać odpowiedni układ wyświetlania panoramy — sferyczny, perspektywiczny lub cylindryczny.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz obrazy źródłowe w programie Camera Raw, a następnie wybierz je z Taśmy filmowej.
 2. Kliknij prawym klawiszem myszki obrazy wybrane z Taśmy filmowej i wybierz opcję Scal do panoramy.
 3. Wprowadź niezbędną korektę w oknie dialogowym Scalanie panoramy – podgląd. Zobacz Tworzenie obrazów panoramicznych, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.
 4. Po wprowadzeniu korekty, kliknij opcję Scal.
 5. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać utworzone zdjęcia panoramiczne. Kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Camera Raw.

Informacje o zmianach

 • Usprawnienie UX: szybszy dostęp do panelu Taśma filmowa i lepsze wykorzystanie miejsca podczas projektowania w tym panelu. Opcje Wybierz wszystkie i Synchronizuj... są teraz częścią menu wysuwanego/kontekstowego.
Menu wysuwane/kontekstowe panelu Taśma filmowa

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto