Problem

Podczas otwierania programu Photoshop CS6 zostaje niespodziewanie wyświetlony ekran powitalny.

Rozwiązanie

Program Photoshop CS6 ma dwa różne ekrany powitalne, jeden dla wersji standardowej, a drugi dla wersji rozszerzonej.

Oto ekran powitalny dla wersji standardowej:

Ekran powitalny dla wersji standardowej programu Photoshop CS6

Oto ekran powitalny dla wersji rozszerzonej:

Ekran powitalny dla wersji rozszerzonej programu Photoshop CS6

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online